'Een aantal gelijkgezinden hebben elkaar gevonden: in de politiek, de rijkswacht, de magistratuur én de zakenwereld’ Beeld
'Een aantal gelijkgezinden hebben elkaar gevonden: in de politiek, de rijkswacht, de magistratuur én de zakenwereld’

De bende van nijvel

Hugo Coveliers opent zijn dossiers: ‘Een aantal gelijkgezinden hebben elkaar gevonden: in de politiek, de rijkswacht, de magistratuur én de zakenwereld’

De onthullingen van de voorbije weken maken duidelijk wat iedereen eigenlijk al lang wist: er waren rijkswachters betrokken bij de Bende van Nijvel. Ex-politicus Hugo Coveliers (70) heeft er nóóit doekjes om gewonden. In 1989 – het dossier telde toen 220.000 bladzijden – noemde hij de rijkswacht al ‘overbodig’.

Tom Pardoen

HUMO We verwedden er een maandloon op: u bent niet van uw stoel gevallen door de recente onthullingen.

Hugo Coveliers (grijnzend) «Klopt. Het moet al zo’n dertig jaar geleden zijn dat ik gezegd heb dat er een politiedienst betrokken was bij de Bende. En dan dacht ik niet aan de gerechtelijke politie of de gemeentepolitie. De rijkswacht was de enige die ertoe in staat was. Ik werd toen uitgelachen – vooral door de media. Louis De Lentdecker van De Standaard maakte me uit voor Hagar de Verschrikkelijke.»

HUMO Waarom was het voor u zo duidelijk?

Coveliers «In 1988 werd ik als veelbelovend politicus uitgenodigd door de Amerikanen, zoals dat toen de gewoonte was. Ik heb er de politiediensten bezocht, waaronder de CIA in Langley. Daar ontkenden ze meteen dat ze er voor iets tussen zaten, maar dat we het moesten gaan zoeken bij wat zij ‘degenerated agents’ noemden, ontspoorde agenten. Terug in België, heb ik dat geopperd in een interview. Wie reageerde er toen als een gebeten hond? Roger Moens, hoofd van de gerechtelijke politie. Hij was volgens mij niet te kwader trouw: hij kon zich gewoon niet inbeelden dat zoiets kon in ons land.»

HUMO U was overigens niet de enige die naar de rijkswacht wees. Arsène Pint, oprichter van de Groep Diane, maakte zich al na Aalst zorgen: ‘Oei, het gaan er toch geen van ons zijn?’

Coveliers «Maar nooit publiekelijk. Integendeel, hij heeft mij nog gedagvaard omdat ik zoiets durfde te insinueren. Ze hebben zich met hand en tand verzet tegen de oprichting van de eerste Bendecommissie. Dat verzet was volgens mij geen slechte wil, maar eerder een reflex om de staat te beschermen. Maar iedereen die de feiten onder ogen wilde zien, kon niet anders dan naar de rijkswacht te kijken. De inbraak bij de Groep Diane – waarbij gesofisticeerde wapens gestolen werden uit de kazerne in Etterbeek – was een inside job. Ze wisten waar ze moesten zijn. Er is toen een Mazda gestolen die pas kon starten als een knop ingedrukt werd ónder de zetel van de chauffeur. De daders wisten dat, ze moeten dus wel bij de rijkswacht hebben gezeten.

»En neem nu dat triangulair schieten, waarbij eerst met riotguns elke beweging onder vuur genomen wordt, om dan scherpschutters te laten aantreden en pas finaal met handvuurwapens het doel te benaderen. Dat zag je: wie op de parking stond werd eerst neergeschoten. Ook kinderen, terwijl uit de literatuur blijkt dat gangsters dat altijd proberen te vermijden. Bovendien brachten hun acties niets op.»

HUMO Maken gangsters dan geen kosten-batenanalyse voor ze toeslaan?

Coveliers «Je hebt altijd idiote criminelen, maar een beetje serieuze misdadiger maakt toch de afweging: brengt het iets op? Een misdaad heeft altijd een motief, en wat kon dat in dit geval zijn als het niet om de buit draaide? Persoonlijke afrekeningen? Daarvoor waren er te veel slachtoffers. Nee, men wilde een angstklimaat creëren, net zoals islamitische terroristen dat doen.

»Je moet de tijdgeest in rekening nemen. Mei ‘68 had veel veranderd, de rakettenkwestie speelde en België werd verregaand gefederaliseerd. Daartegenover had je een amalgaam van mensen die extreemrechts geïnspireerd waren, meestal Franstalig en belgicistisch, die zich duidelijk niet konden vinden in een maatschappij die zij als verloederd beschouwden. Ik heb tijdens mijn legerdienst gepleit voor de krijgsraad. Ik heb een aantal kolonels gezien die geen misstap hebben begaan, maar die ook geen twee keer zouden hebben nagedacht als iemand zich bij hen had aangemeld met plannen om een staatsgreep te plegen.»

HUMO Er is een theorie die zegt dat westerse overheden zelf paniek zaaiden tijdens de Koude Oorlog, al dan niet aangespoord door de CIA. Was de CIA volgens u betrokken bij de Bende?

Coveliers «Als dat zo is, dan ontkennen ze dat in elk geval.»

HUMO Het zou ook raar zijn als ze het zouden toegeven.

Coveliers «Dat is zo. Het enige wat ik mogelijk acht, is dat sommige van hun agenten meegewerkt hebben met bepaalde groepen hier. Bij de extreemrechtse groep Westland New Post heeft een voormalige Franse inlichtingenofficier gevechtstraining gegeven.»

HUMO Dat de rijkswacht naar rechts overhelde, is geen geheim. Arsène Pint zei ooit in een interview met Humo: ‘Natuurlijk was de rijkswacht niet geïnfiltreerd door extreem-rechts, wij wáren rechts.’

Coveliers (lacht) «De man sprak de waarheid. Elke normale politiedienst is vanzelf rechts. Dat is een normaal fenomeen: ze worden continu geconfronteerd met norm-overtreders, en neigen daardoor vanzelf naar de harde hand. Binnen die rechtse politiediensten was de rijkswacht ook nog eens militaristisch en hiërarchisch gestructureerd. En binnen die rijkswacht zat je met de Groep Diane, een elitekorps waarvan ze zelf zeiden: ‘We hebben moordmachines opgeleid.’ Natuurlijk zitten daar dan figuren bij die oren hebben naar zulke plannetjes. In een klimaat van onveiligheid zou de rijkswacht alleen maar meer macht toegeschoven krijgen. En zou het makkelijker zijn om de bevolking naar een partij te leiden die daar voorstander van was.»

HUMO De partij die dan altijd genoemd wordt, is de PSC van Paul Vanden Boeynants.

Coveliers «Er is nooit bewijs gevonden tegen Vanden Boeynants

HUMO Maar u hebt hem in het verleden wel de spin in het web genoemd.

Coveliers «Omdat hij in veel dossiers terugkomt.»

HUMO In het rapport van de eerste Bendecommissie werd gewag gemaakt van ‘duistere krachten’ in het dossier.

Coveliers «Toen konden we dat niet helderder maken, maar nu is het duidelijk dat het gaat om mensen uit de politiek, figuren die een pre-revolutionair klimaat wilden organiseren. Namen noemen is nog altijd moeilijk. Misschien zijn er links en rechts nog enkele in leven, maar als groep bestaan ze niet meer.»

HUMO Maar u houdt dus voet bij stuk: het betrof een samenzwering van zakenlui, politici en politiediensten?

Coveliers «Als je een angstklimaat op poten wil zetten en wil beletten dat je gepakt wordt, dan moet je de politiediensten zelf inschakelen. Als macht het motief is, dan zijn er politici betrokken. Dat er contacten zijn geweest, ligt voor de hand.»

'Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde kolonels van de rijkswacht zeer nauw betrokken waren.’ Beeld
'Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde kolonels van de rijkswacht zeer nauw betrokken waren.’

HUMO Louis Tobback zei in De Morgen dat hij niet gelooft in een gedetailleerd complot, geregisseerd door een Goldfinger-achtig figuur in Thailand.

Coveliers (laconiek) «Robert Beijer, zit die niet in Thailand? Ik denk dat een aantal gelijkgezinden elkaar gevonden hebben. In de politiek, de rijkswacht, de magistratuur en in de zakenwereld. Die laatste heb je ook nodig, want zoiets kost geld. Maar het probleem is dat je nooit meer zal kunnen zeggen: ‘Die man heeft tóén dát gedaan en is dáárvoor verantwoordelijk.’ Die duidelijkheid heb je nodig voor een strafzaak, maar dat zal mijns inziens niet meer gebeuren.

»Op deze manier gaan ze het nooit oplossen. Het is verschrikkelijk voor de slachtoffers, want iedereen wil weten waarom zijn vrouw, kind of ouders zijn vermoord. Maar ik denk dat verjaring de enige oplossing is. Vergoed de slachtoffers, royaal, en laat ook historici, juristen en criminologen toe in het dossier. Dat kan niet zolang het een strafonderzoek is, want dan schend je het geheim van het onderzoek. Een mens kan zich ook niet inbeelden dat deze zaak ooit voor de rechtbank komt: het dossier bestaat uit drie miljoen pv’s. En een rechter moet die allemaal lezen, want die mag zich niet baseren op wat hij in de krant gelezen heeft. Dat kán toch niet?»

HUMO Een ander argument voor verjaring: dan komen misschien eindelijk de tongen los.

Coveliers «Je kan hopen dat er dan eindelijk iemand zal praten. Als ik me niet vergis was het Frans Reyniers, hoofd van de gerechtelijke politie in Brussel, die over de Delhaize-beloning zei: ‘Voor 10 miljoen frank verklikken ze in het milieu zelfs hun vader en moeder.’ Als er zelfs voor 10 miljoen frank niemand opstaat om te praten, dan is er iets loos. In het misdaadmilieu praat op een gegeven moment altijd iemand zijn mond voorbij, maar hier niet. Voor mij bewijst dat dat de betrokkenen heel sterk geloofden in dat project.

»Ik denk dat we ook verder zouden staan in het onderzoek als er een regeling voor spijtoptanten was gekomen. Toen Marc Verwilghen minister van Justitie was, heb ik een voorstel gedaan in die zin. Dat is op verzet gestuit van de PS. Waarom? Omdat er toen een onderzoek liep naar de moord op André Cools en het verdwijnen van waardedocumenten waarvan ze niet wilden dat die publiek werden. Mocht die regeling er wél gekomen zijn, dan had de zaak er vandaag anders uitgezien.»

HUMO Louis Tobback gelooft niet in een uitgedokterd masterplan, maar hij vermoedt wel dat er in hogere echelons medeplichtigen potjes toegedekt houden.

Coveliers «Dat is evident. Dat er in dertig jaar níémand heeft gesproken, wijst op hoe machtig de groep was die alles georganiseerd heeft. Maar dan moet je je afvragen: wie is zó machtig? Een groep die goed vertegenwoordigd was in de politiediensten, met tentakels naar de politiek, procureurs en parket.»

HUMO Dat veronderstelt een structuur van mensen met macht die voetvolk aansturen.

Coveliers «Stel dat iemand een gangster de opdracht geeft om een misdaad te plegen en belooft dat hij alles zal toedekken als er slachtoffers vallen. Dan zou zo’n gangster van die bescherming kunnen gebruikmaken om links en rechts ook nog andere rekeningen te vereffenen. Zo krijg je een amalgaam van feiten die eigenlijk niets met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, maar die mogelijk door dezelfde dader én met dezelfde wapens zijn gepleegd.»

HUMO Als de rijkswacht betrokken was: over welke echelons hebben we het dan?

Coveliers «Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben er van overtuigd dat bepaalde kolonels zeer nauw betrokken waren. Over de generaals Beernaert en Beaurir twijfel ik. Ik kan het niet bewijzen, maar ik vermoed dat ze de activiteiten in elk geval niet ongunstig gezind waren. Ik heb de indruk dat ze lieten begaan.»

HUMO Als we effectief met een samenzwering te maken hebben, met als einddoel een autoritair regime: hoe verklaart u dan dat de feiten plots ophielden?

Coveliers «Dat is een bijzonder goeie vraag, waar ik geen antwoord op heb. Omdat ze dachten dat ze hun doel bereikt hadden? Of vonden ze het zelf té erg worden? In elk geval is het tegendeel van hun ambities uitgekomen: de rijkswacht is niet machtiger geworden, ze is afgeschaft. En het toezicht op politiediensten is vandaag groter dan ooit.»

HUMO Is zo’n samenzwering volgens u vandaag nog mogelijk? Bestaat er nog altijd een voedingsbodem bij de politie voor zulke rechtse fantasieën?

Coveliers «De politie wordt anders opgeleid, en beter gecontroleerd. Er is het Comité P, er is sociale controle, interne controle, en zelfs controle door de media. Vroeger waren er ook geen syndicaten, die waren verboden.»

HUMO 31 jaar na de feiten, en we weten er nog altijd het fijne niet van. De recente onthullingen doen de hoop oplaaien, maar minister van Justitie Koen Geens riep in de Kamer op tot clementie: ‘Ikzelf, de speurders en de magistratuur hebben een erg complex dossier geërfd.’

Coveliers «Je kan de huidige bewindvoerders en magistraten niets verwijten. Integendeel, onderzoeksrechter Martine Michelle mag dan wel geen Nederlands spreken: ze doet haar best. De onderzoekers in Charleroi – ze waren met vijf – ook. Alleen haakten ze één voor één af doordat er geen schot in de zaak kwam. Ik ken iemand die zes jaar op het dossier heeft gewerkt en uiteindelijk naar de Cel Vermiste Personen is overgestapt: ‘Nu boek ik tenminste af en toe resultaat. Dat geeft genoegdoening.’ Die mensen beweren ook dat ze nog altijd werden tegengewerkt. Ze hadden mijn boek gelezen: ‘We denken dat je gelijk hebt, maar elke keer als we in die richting zoeken, worden we afgeblokt.’»

HUMO Hoe gaat dat dan?

Coveliers «Heel simpel: hun oversten schuiven hen een stapel dossiers toe en zeggen dat ze zich daar eerst mee moeten bezighouden. Dat is de manier waarop het onderzoek naar de Bende gebeurt.»

HUMO De laatste weken lijkt het een deurenkomedie. Zo werd het wapentuig waar het hele land al dertig jaar naar zoekt vijf maanden geleden opgevist door enkele hobbyisten uit het Pajottenland.

Coveliers (lacht) «Ik kan me moeilijk inbeelden dat zoveel kogels daar zo lang gelegen hebben en dan plots worden bovengehaald op het moment dat het onderzoek in een stroomversnelling terechtkomt. Er zijn forensische methodes om uit te maken hoe lang hun vondst daar gelegen heeft. Maar de chronologie is een verbazingwekkend verschijnsel.»


Geschaduwd

HUMO Wij denken anno 2017 dat we in benarde tijden leven, maar de jaren 80 waren nog een ander paar mouwen. Surrealistisch, als je het met de ogen van vandaag bekijkt.

Coveliers «Het onveiligheidsgevoel was groter dan nu. Vandaag zorgen het verkeer en islamterreur voor een zeker onveiligheidsgevoel, maar in de jaren 80 gingen mensen met de daver op het lijf naar de supermarkt: je riskeerde neergeknald te worden op de parking.»

HUMO Rijkswachtkolonels werden bij hen thuis beschoten, auto’s van de BOB werden opgeblazen.

Coveliers «Nu stel ik me de vraag of dat geen mistgordijn was van degenen die achter de feiten zaten.»

HUMO Eind jaren ’80 – tijdens de eerste Bendecommissie – is er bij u thuis ingebroken.

Coveliers «Al onze huisraad lag overhoop, maar er was niets gestolen. Albert Raes van de Staatsveiligheid zei: ‘Wij hebben er niets mee te maken. Maar ga maar eens kijken bij onze vrienden van de rijkswacht in Etterbeek.’

»In diezelfde periode is mijn broer, die psychiater was in Turnhout, in Nederland verongelukt: hij is met zijn auto van de baan gegaan. In de Vlaamse pers werd toen gesuggereerd dat er geknoeid was met zijn remmen. Volgens mijnheer Boef – de Nederlandse speurder die het onderzoek had gedaan – was daar niets van aan, maar voor mijn ouders waren die geruchten wel moeilijk. Gek genoeg kreeg ik kort na het ongeval al telefoon van de rijkswachtkolonel van Turnhout om mij te condoleren: ik had het nieuws nog maar net vernomen.»

HUMO Wat probeert u nu te zeggen?

Coveliers «Alleen dat mijn naam rondzoemde bij de rijkswacht. Ze zijn waarschijnlijk opgebeld door de Nederlandse politie en dachten: ‘Een Coveliers? Hij zal het toch niet zijn?’ Elke keer als ik bij de rijkswacht kwam, lieten ze mij voelen dat ze mij goed kenden.»

HUMO Bent u ooit geschaduwd of geïntimideerd?

Coveliers «Ik heb dat dikwijls gedacht, als ik ’s avonds na een lezing over de autosnelweg naar huis reed: ‘Verdikke, ik heb er één achter mij.’ Ik was ooit op bezoek geweest bij de Duitse federale politie in Wiesbaden, waar een revolver van gewezen rijkswachter Madani Bouhouche onderzocht is, en daar hadden ze ons een demonstratie gegeven: hoe je iemand moet afschudden. (Geamuseerd) Ik heb die technieken verschillende keren toegepast. Vertragen, versnellen, links, rechts. De mensen achter mij moeten gedacht hebben: ‘Die is niet juist in zijn hoofd.’ (Lacht) Maar ik heb nooit gevoeld dat ik bedreigd werd. Later ben ik in mijn garage het slachtoffer geworden van een hold-up. Ik heb nooit geweten of het er iets mee te maken had.»

HUMO Schenkt het u genoegdoening, om na al die tijd gelijk te krijgen?

Coveliers «Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet vleit. Het is prettig om te weten dat ik toch niet gek was, want op den duur begin je aan alles te twijfelen. Onder vier ogen gaven veel mensen mij gelijk, maar en plein public had ik weinig medestanders.»


Smeerlappen

HUMO Hoe gaat het met u?

Coveliers «Goed, zoals u hopelijk kunt zien. Ik ben sinds mijn 65ste volledig gestopt met politiek. Omdat ik dat altijd gezegd had, maar als ik eerlijk ben ook door de omstandigheden. Toen ik eruit stapte, was mijn vrouw blij: ‘Nu kan ik eindelijk lid worden van de partij van mijn hart.’ Ze is bij de N-VA gegaan. Een tijd later kregen we een uitnodiging voor hun nieuwjaarsreceptie en ik ben op haar verzoek meegegaan, ook al wist ik dat er miserie van zou komen. En effectief: toen we aankwamen, zag ik meteen een aantal gezichten betrekken. Ze vonden het niet prettig dat ik daar was. Noël Slangen is geen al te slimme mens, maar hij heeft me wel een aantal kneepjes geleerd: ‘Als er op recepties gefluisterd wordt, moet je op de wc gaan zitten.’ Ik heb dat gedaan, en daar kwamen de tongen inderdaad los: ‘Wat denkt die Coveliers wel? Die wil op de lijst staan zeker?’ Ik heb mijn vrouw bij haar mouw gepakt: ‘We zijn hier weg.’ Een week later – op een maandag, na het partijbestuur van de N-VA – kreeg mijn vrouw telefoon van Joachim Pohlmann, de woordvoerder van Bart De Wever: ‘Wij bewonderen Hugo Coveliers, maar we zouden u toch willen vragen om tot aan de verkiezingen niet meer met hem erbij naar ons te komen.’ Mijn vrouw heeft gezegd dat ze haar partijkaart niet meer moest hebben. Maar ze bleven uitnodigingen sturen. Ook voor het congres over de regeringsdeelname. (Grijnst) Ik heb haar toen opgepord: ‘Laat weten dat je komt, mét je man.’ Binnen het kwartier kwam er telefoon van het hoofdkwartier van de N-VA: (Toeterend) ‘Dat mag niet! Alleen leden!’ (Plots ernstig) Nu, ik heb niks tegen Bart De Wever. Wat men er ook van zegt: ik vind hem geen slechte burgemeester. Hij zit met een pak miserie, hé. Borgerhout: daar spelen de communisten de baas. De Turken en de Koerden in de Brederodestraat. Die drie dodelijke fietsongevallen: dat is heel erg, maar De Wever heeft die kruispunten niet laten aanleggen, hè?»

HUMO De para’s op de Antwerpse straten en het samenscholingsverbod in de Brederodestraat moeten u als liberaal en tegenstander van militarisme toch storen?

Coveliers «Ik woon niet in de Brederodestraat, maar als je ziet hoe ze daar op elkaar slaan... Er moest íéts gebeuren.»

HUMO U bent lid geweest van veel partijen, maar nooit van de N-VA.

Coveliers «Ik heb in 2004 wel eens afgesproken met Geert Bourgeois en De Wever, in de Halifax in Deinze. Dat restaurant is kort daarna afgebrand, ik heb geen idee of dat met mij te maken had. Ik was net uit de VLD gegooid omdat ik me tegen het migrantenstemrecht had gekant. Jean-Marie Dedecker was er ook. Bourgeois wilde mij bij de N-VA en bood me het lijsttrekkerschap in Antwerpen aan, waarop De Wever bleek wegtrok. Dan bood De Wever Jean-Marie het lijsttrekkerschap in West-Vlaanderen aan, waarop Bourgeois van zijn stoel viel. Ik heb tegen Jean-Marie gezegd: ‘Dat is hier juist hetzelfde als bij de VLD. Ik doe het niet.’ (Lacht) Misschien was mij hetzelfde lot beschoren als Jean-Marie. Zijn passage bij de N-VA heeft ook maar een dag geduurd. Ik heb sympathie voor een aantal mensen in die partij, maar ik ga niet terug naar de politiek. (Blaast) Nee, ik heb geen zin om weer de pispaal te zijn.»

'Guy Verhofstadt is de slechtste mens die ik ooit heb ontmoet. Karel De Gucht heeft verwoede pogingen gedaan om Verhofstadt te evenaren, maar is er net niet in geslaagd.’ Beeld
'Guy Verhofstadt is de slechtste mens die ik ooit heb ontmoet. Karel De Gucht heeft verwoede pogingen gedaan om Verhofstadt te evenaren, maar is er net niet in geslaagd.’

HUMO Heeft u achteraf bekeken het onderste uit de kan gehaald?

Coveliers «Ik denk dat ik – zoals iedereen – een paar fouten heb gemaakt. Ik heb sterk geloofd in de eerlijkheid van Guy Verhofstadt. Ik was onder de indruk van zijn eerste boekje, dat weliswaar door Sus Verleyen is geschreven – dat heeft Verleyen me zelf gezegd. Ik dacht: met Verhofstadt hebben we binnen de kortste keren een deftige federale staat. Maar hij was één dag premier en al zijn communautaire aspiraties lagen al op het stort.»

HUMO Dat hij u geen minister heeft gemaakt, neemt u hem vast ook kwalijk.

Coveliers «Ik vind Guy Verhofstadt op alle vlakken de slechtste mens die ik ooit ontmoet heb. Inclusief alle cliënten die ik als advocaat in de gevangenis heb opgezocht. Karel De Gucht heeft verwoede pogingen gedaan om Verhofstadt te evenaren: hij is er net niet in geslaagd.»

HUMO U ging opbiechten welke fouten u heeft gemaakt, maar eigenlijk somt u op wie volgens u een smeerlap is.

Coveliers «Het is mijn fout dat ik die smeerlappen heb vertrouwd.»

HUMO En zelf heeft u een vlekkeloos parcours gereden?

Coveliers «Natuurlijk niet.»

HUMO U blonk niet uit in loyauteit. Misschien was u niet geschikt voor de partijpolitiek?

Coveliers «Als ik volgzamer was geweest, zou ik nu in het Grondwettelijk Hof hebben gezeten. Maar dat wilde ik niet. Minister was ik wel graag geworden, maar dan van iets waar ik iets van ken. Niet zoals Annemie Turtelboom, die minister van Justitie werd. ‘Ik ga zes maanden studeren,’ zeggen ze dan. In die zes maanden word je langs alle kanten gerold.»

HUMO In ’89 zei u nog dat u een ‘afkeer’ voelde voor het Vlaams Blok. In 2006 bent u er met uw partij VLOTT mee in zee gegaan.

Coveliers «U weet wat Winston Churchill zei: ‘Als je tijdens je jeugd niet links bent, heb je geen hart. Als je daarna niet rechts wordt, heb je geen verstand.’ Ik heb bij de VU-jongeren meegelopen in betogingen tegen de Vietnam-oorlog.»

HUMO Om te eindigen bij het Vlaams Blok.

Coveliers «Belang. En ik ben er nooit bij geweest: het was een lijstverbinding. Ik zal u zeggen waarom ik nooit lid ben geworden van die partij: op economisch vlak zijn ze zo links als de neten. Maar bon: in elke partij waren er wel dingen die me niet aanstonden, daarom heb ik er zelf een opgericht. (Laconiek) Ook al heeft het niet lang geduurd. »

HUMO Volgend jaar neemt De Wever het op tegen een kartel van groenen, socialisten en onafhankelijken. Wat gaat dat geven?

Coveliers «Ik denk dat de socialisten en de groenen De Wever een mooi geschenk hebben gegeven. Men zou stilaan moeten weten dat 1 en 1 niet 2,5 is. En zelfs geen 2, maar 1,75. Alleen: De Wever zal geen volstrekte meerderheid halen en zal partners moeten zoeken. Met de CD&V alleen zal hij er niet geraken: ook Open Vld zal mee aan boord moeten. Al vraag ik me af hoeveel stemmen zij zullen halen. Ik moet zeggen: ik volg het niet meer van nabij. Ik lees meer dan ooit, maar breder. Vroeger, toen ik nog bij de VLD zat, las ik zelfs De Morgen. Ik moest wel: zo kwam ik te weten wat het partijbestuur beslist had (lacht).»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234