Belgische gevangenissen zijn duurder dan elders, en toch veel recidive en radicalisering

, door (bruno struys)

104
vrijbeeld

1. Kostprijs

Uit cijfers die De Morgen opvroeg bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie blijkt dat de federale overheid in 2017 zo’n 560 miljoen euro uitgaf aan de gevangenissen. Dat is een daling van 22 miljoen euro ten opzichte van 2016. Die daling is onder meer het gevolg van gedaalde werkingskosten, doordat er geen gedetineerden meer worden ondergebracht in het Nederlandse Tilburg. 

Ook de gevangenispopulatie is licht gedaald, tot 10.471 gedetineerden. Dat wil zeggen dat in 2017 een gedetineerde 146,50 euro per dag kostte. 3,50 euro minder dan het jaar ervoor, maar nog altijd flink hoger dan in 2014. Toen ging het in België om 140 euro per dag. 

'113 gedetineerden per 100.000 inwoners telt België, tegenover 98,3 in Frankrijk en 53 in Nederland'

De kostprijs ligt hoger dan in Frankrijk (102 euro), Groot-Brittannië (115 euro) en Duitsland (129 euro), maar lager dan in Nederland (250 euro). Voor de duidelijkheid: het gaat hier om cijfers uit 2016. “De kostprijs in België is echter een onderschatting, want in tegenstelling tot het buitenland zijn bij ons de ondersteuningsmaatregelen voor gevangenen een gemeenschapsbevoegdheid en die zitten dus niet in dat bedrag”, zegt Audrey Hanard van de Vrijdaggroep.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: