Onze lezers over het klimaat. 'Laat de milieuactivisten de juiste prioriteiten stellen'

3

Thuiswerken zou het klimaat al veel helpen

Waarom wordt thuiswerken niet méér gepromoot? Is dat niet het antwoord op het fileprobleem (minder verkeer) en het klimaatprobleem (-minder CO2 uitstoot)? Je voorkomt ook burn-outs en stress, want je verliest geen tijd in de file en kunt je werkuren zelf regelen – zo heb je tijd voor een wandeling tussendoor, of om de kinderen van school te halen.

De overgrote meerderheid van de mensen die naar -Antwerpen, Brussel en andere steden rijden, zijn toch kantoorbedienden die computerwerk verrichten? Het vergt geen gigantische investeringen om thuiswerk te organiseren. Maar dat ligt nooit op tafel bij de klimaatbesprekingen. Is het omdat de miljarden verslindende klimaatindustrie noch de staat daar iets aan kan verdienen?

 Philippe Clément, Mariakerke.

 

Elektrische auto’s? Milieuactivisten moeten de juiste prioriteiten stellen

Als we de opwarming willen beperken tot -anderhalve graad, mag de -allerlaatste benzine- of dieselwagen verkocht worden in 2035. Daarna moet wereldwijd elke nieuwe auto klimaatneutraal zijn,’ zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery van de VUB in Humo 4092 (‘Het rapport van de milieuministers’). Dan moeten volgens de huidige politici alle auto’s elektrisch gaan rijden. Maar als die stroom van gascentrales komt, is de CO2-uitstoot van een elektrische auto hoger dan die van een vergelijkbare dieselwagen. Als we wereldwijd omschakelen, zal de uitstoot alleen maar stijgen. Bovendien is het technisch niet mogelijk om één miljard auto’s op te laden.

Anderen pleiten ervoor om alle fossiele brandstoffen veel duurder te maken, zodat we vanzelf de overstap maken. Dan worden de minderbedeelden uitgesloten van het verkeer en is het bezit en het gebruik van een auto alleen weggelegd voor de gegoede klasse.

Ik ben ook voor maatregelen, maar de milieuactivisten moeten de juiste prioriteiten stellen. Zorg er eerst voor dat het elektriciteitsverbruik vermindert, en vervolgens dat de productie van elektriciteit niet gepaard gaat met CO2-uitstoot. Dan pas kun je auto’s elektrisch laten rijden.

De toekomst ligt echter bij waterstof als brandstof. Die kun je voor 100 procent groen opwekken, is perfect op te slaan en transporteerbaar naar alle uithoeken van de wereld. De technologie is nu nog duur, maar dat waren de eerste auto’s meer dan honderd jaar geleden ook. De grote automerken hebben trouwens al prototypes in de pijplijn zitten, maar om de één of andere reden raken die er niet uit.

 Ir. Luc Verschueren, Halle-Zoersel.

 

Vergeet de bevolkingsgroei niet

De maatregelen die de opwarming van de aarde zouden moeten tegengaan, kosten stukken van mensen. Wie het hardst roept, zijn de happy few die het kunnen betalen. Laten we veronderstellen dat we al die fantastische maatregelen nemen, hebben we het probleem dan min of meer opgelost? Ik denk het niet, want tegen dan zijn er enkele honderden miljoenen mensen bij gekomen. En die wonen meestal niet in landen waar ze zich verwarmen met een warmtepomp, maar met hout.

Wie is de belangrijkste oorzaak van de opwarming? De mens. Als de bevolking in het huidige tempo blijft aangroeien, komen we geen stap vooruit, integendeel. Maar het is momenteel een heikel punt om daarover maatregelen voor te stellen.

 Naam en adres bekend.

 

Hopelijk heeft de politiek nu wat geleerd

Het parcours van minister Schauvliege was zeker niet vlekkeloos. Een jarenlange stilstand wat betreft maatregelen voor het klimaat heeft van Vlaanderen en België één van de slechtste leerlingen van de klas gemaakt. De vzw Climaxi trok twee jaar geleden met 1.023 voorstellen voor een beter klimaat naar de minister. We werden met lof overladen, maar achteraf hebben we niets meer gehoord.

We kunnen alleen maar hopen dat de politiek haar les heeft geleerd en nu echt gaat voor een sociaal en ecologisch rechtvaardig klimaatbeleid. En zeer graag in samenwerking met de boeren, wegens de korte keten.

 Filip De Bodt, vzw Climaxi.

----

U wilt ook reageren op een artikel, hebt een prangende mening of wenst een groot onrecht aan te klagen? Humo.be/brieven is waar u moet zijn.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: