Jan Nolf over de misstanden in het vredegerecht: 'Ons kent ons, het is alleen dat'

, door (douglas de coninck)

32
vrijbeeld
© Thomas Sweertvaegher

Ronny werd begin 2015 in de psychiatrie opgenomen. Zijn moeder overleed en liet hem het hoevetje na waar hij met haar had gewoond. Ronny was gepensioneerd, had een vast inkomen en had goed gespaard. Na zijn opname wou hij terug naar zijn hoeve. Helaas: achter zijn rug had een door de vrederechter aangestelde advocaat die te koop gezet. Er was geen enkele financiële noodzaak voor, de advocaat had het autonoom zo beslist, mogelijk doordat de wet op de bewindvoering hem recht kon geven op 3 procent van de verkoopsom.

Ronny had elf kinderen. Mondige kinderen, gelukkig voor hem.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: