Leert een kind te weinig taal als de ouders veel op hun smartphone tokkelen?

© BelgaImage

, door (michiel martin)

9

'Als ouders weten dat veel taal noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van hun kind en voor succes later in het leven, zouden ze veel gemotiveerder zijn om hun telefoon weg te leggen.' In de Nederlandse krant Het Parool laat hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn (Tilburg University) zich uit over het smartphonegebruik bij ouders van jonge kinderen. 'Tussen 0 en 4 jaar zijn kinderen extra gevoelig voor het leren van taal. Je moet veel met ze praten.' De smartphone zou daar een stokje voor steken.

Onderzoek van de HEMA Foundation, een vorig jaar opgerichte stichting van de Nederlandse warenhuisketen HEMA, stelt dat 81 procent van de ouders zegt 'tijd te besteden aan de smartphone die ze eigenlijk aan hun kind zouden moeten besteden'. Bijna 60 procent van de deelnemers aan het onderzoek, waaraan 1.000 ouders meededen, zegt 'meer oprechte of kwalitatieve aandacht te willen besteden aan hun kind'.

Een Amerikaanse studie uit 2017, die ouders bevroeg van zowat 170 gezinnen met minstens één kind jonger dan 5 jaar, kwam tot een gelijkaardige conclusie: bij 48 procent van de ouders werd een ouder-kindcontact minstens drie keer per dag onderbroken door een digitaal apparaat, bij 11 procent gebeurde dat nooit. Toen werd die zogenaamde 'technoference' (interference of tussenkomst door technologie) in verband gebracht met gedragsproblemen. Nu wordt dus een mogelijke taalachterstand aangeduid.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: