Louis Paul Boon - Mijn kleine oorlog & Blauwbaardje in wonderland

, door ()

Deel

Mijn jonge leven heb ik gewijd aan de verspreiding van het woord van Louis Paul Boon. Geen slinkse truc liet ik onbenut om groot en klein, arm en rijk, mooi en lelijk warm te maken voor de boeken van het Aalsterse genie met de korte beentjes dat dit jaar negentig geworden zou zijn. 'Mijn kleine oorlog', Boons oorlogskroniek uit 1947, was indertijd een van de makkelijkst te slijten werkjes: jonge gasten vonden het dunne boekje geknipt voor de leeslijst op school; bejaarden gebruikten Boons oorlogsverslaggeving graag als springplank naar herinneringen aan hun kleine oorlog; en alle tussenliggende leeftijdscategorieën verleidde ik moeiteloos met de geschiedkundige waarde, de literaire kwaliteit of de ontroerende oerkracht van 'Mijn kleine oorlog'.

Vijfenvijftig jaar na verschijnen heeft het boekje nog altijd niks aan relevantie ingeboet, zo leert de nagelnieuwe Werkuitgave van 'Mijn kleine oorlog'. De 500 bladzijden tellende turf bundelt de tekst van het oermanuscript ('Vertellingen over den oorlog'), de voorpublicatie in het weekblad Zondagspost, de eerste druk uit 1947 én de herziene tweede druk uit 1960 - allemaal met wetenschappelijke precisie gekommaneukt. 't Is veel - eerlijk gezegd: té veel. Al dat papier neemt de contouren aan van een mausoleum - minder een Werkuitgave dan een Zerkuitgave. Daarom verdient deze springlevende tekst gauw óók een handige pocket van hooguit 200 bladzijden: het indrukwekkende oermanuscript, een dagboekachtige brainstorming van 145 notities (notitie 26: 'En van de duitschers gesproken, dat het allegelijk simpathieke menschen zijn, maar dat ze vaneigens van ons gedacht niet zijn.'); de ruwe tekst van de eerste druk met 'zinnen als verwrongen rails'; het enkel in Zondagspost verschenen pareltje 'Weerzien van Oostende'; en de nieuwe fragmenten uit de tweede druk. Ik durf er zelfs voor pleiten om uit de vier beschikbare versies van het boek in de geest van Boon de definitieve 'Mijn kleine oorlog' samen te rapen, maar dat dient de toegankelijkheid zo erg dat 't vast wetenschappelijke heiligschennis is.

Dit artikel volledig gratis lezen?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: