Salomon Kroonenberg - Spiegelzee

, door ()

Deel
SQ

Zo’n boek over de zeespiegel zou zich prima lenen voor angstwekkende toekomstverkenningen. Want wordt er niet voorspeld dat de zeespiegel in de Lage Landen aan het einde van deze eeuw 1 meter hoger zal liggen? Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar geologie aan de Technische Universiteit Delft, stelt in ‘Spiegelzee’ met Hollandse nuchterheid vast dat de zeespiegel altijd in beweging is geweest. Zo’n 120.000 jaar geleden, toen het wat warmer was op aarde, stond ze 6 meter hoger dan nu. En 18.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd, stond ze 120 meter láger en was de Noordzee een poolwoestijn.

En wat deed dat met de mens? Die paste zich aan. Toen de neanderthalers op Jersey niet meer aan vuursteen konden komen om gereedschap te maken, schakelden ze over op kwarts. Toen de zeespiegel in de Adriatische Zee steeg, gingen de grotbewoners in Kroatië mosselen eten. Welnu, redeneert Kroonenberg, als onze voorouders in de prehistorie zich al konden aanpassen aan hevige en snelle schommelingen, dan moeten wij ons toch kunnen redden bij een schamele stijging van 2 decimeter per honderd jaar?

Dit artikel volledig gratis lezen?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: