- , door (so)
103

Maak de stad weer voetgangersvriendelijk! (filmpje)

Voetgangers in drukke steden zijn als opgejaagd wild. Hun habitat is een smal strookje trottoir en het geluid en de stank van auto's maken het leven er een stuk stressvoller op. Tijd voor meer voetgangersruimte, dunkt ons! Onderstaand filmpje legt klaarhelder uit hoe Barcelona dat aanpakt: de stad baggert autovrije eilandjes in de verkeerszee, zónder circulatieproblemen te creëren. Kijkt u mee, Gent?