null Beeld

dossierbelspelletjes

De Kansspelcommissie definiëert: ‘Een economische operatie met als doel zoveel mogelijk geld uit de zakken van de spelers halen’

Bel Menu, het eerste belspel in Vlaanderen, werd in 2004 op de vtm uitgezonden. Sindsdien schalt de kreet 'Bel me nu!' dag en nacht door de huiskamer, ook door toedoen van andere commerciële zenders.

Staf Herten

(Verschenen in Humo 3526/14 van 1 april 2008)

De oorspronkelijke belspelleveranciers - vrije jongens uit Nederland - zijn intussen van het toneel verdwenen. De vtm/2BE wordt nu bevoorraad door Endemol België, VT4/VIJFtv door 9Live.

In het verleden hoorde je weleens ernstige klachten over belspelletjes, maar bij ons weten werd er niemand publiekelijk gehalsrecht op de Grote Markt in Brussel.

In Nederland zijn belspelletjes intussen verboden, maar bij ons schijnt iedereen zich erbij neergelegd te hebben dat het een fataliteit is waarmee je moet leren te leven. Wat is er tenslotte op tegen dat commerçanten hun zakken vullen, als ze een minimum aan fatsoen bewaren?

Marc Callu, deskundige bij de Kansspelcommissie, weet er alles van.

HUMO Waren belspelletjes illegaal toen ze in 2004 voor het eerst werden uitgezonden?

MARC CALLU «Inderdaad. In 2004 heeft de Kansspelcommissie dan ook proces-verbaal tegen de belspelletjes opgesteld. Wij waren van mening dat het om een illegaal kansspel ging. Die pv's zijn naar het Parket gegaan, en het Parket is met een onderzoek begonnen.»

HUMO Met welk resultaat?

CALLU «Dat zou u aan het Parket moeten vragen. Ik weet dat er ondervragingen zijn geweest, maar ik denk dat men de kat uit de boom heeft gekeken. U begrijpt natuurlijk dat de televisiezenders en de providers - telefoonmaatschappijen als Belgacom en Telenet - meteen zijn gaan uitzoeken of de Kansspelcommissie wel gelijk had.»

HUMO De commerciële zenders houden vol dat ze niets illegaals hebben gedaan.

CALLU «Volgens de wet spreken we van een kansspel als er drie voorwaarden vervuld zijn: het moet gaan om een spel waar winst of verlies mee gemoeid is, het toeval moet een rol spelen en er moet een inzet zijn. Het grote punt van discussie bleek de inzet te zijn.

»Om aan een belspel mee te doen, moet je een 0905-nummer bellen. Zij beweerden dat de deelnemers gewoon een telefoonverbinding betalen, wij zeiden dat naar een 0905-nummer bellen méér kost dan een gewone verbinding - en die meerkost is de inzet.

»Ze hebben snel ingezien dat die redenering juridisch steekhoudt, dus hebben ze eieren voor hun geld gekozen en zijn ze met de politieke overheid gaan praten. Het resultaat was, dat de belspelletjes uit de kansspelwet werden gelicht en nu door een apart koninklijk besluit worden geregeld.»


Roepende in de woestijn

HUMO Als ik uw redenering volg, hebben de belspelproducenten, commerciële omroepen en telefoonmaatschappijen jarenlang op illegale wijze grof geld verdiend, maar niemand is daarvoor gestraft of beboet. In plaats daarvan werd de wet veranderd, zodat de zich voortaan legaal konden verrijken.

CALLU «Meneer Herten, daarvoor moet u bij het Parket zijn: ik sta niet in voor het vervolgingsbeleid. Er zijn pv's opgemaakt, maar wat daarmee gebeurt, daar heb ik niks over te zeggen.

»Ik kan mij verplaatsen in het standpunt van het Parket, dat gezien heeft dat er onderhandelingen aan de gang waren met de politieke overheid. Maar tot het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2006 waren belspelletjes naar mijn zeer bescheiden mening illegaal - en dat was ook het oordeel van de wetgever.»

HUMO En is dat erg, een illegaal kansspel organiseren? Is het iets als met een defect achterlicht fietsen?

CALLU «Er staat een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar op en een boete van 100 tot 100.000 euro - al dan niet gecombineerd. En het ingezette geld wordt verbeurd verklaard. De zaak is nog niet verjaard, maar het is zeer de vraag of vervolging nog opportuun wordt geacht, nu er een wettelijke regeling is.»

HUMO Toenmalig minister van justitie Laurette Onkelinkx liet horen dat er een KB kwam 'om de consument te beschermen'. Dat klinkt een beetje cynisch, want de consument was perfect beschermd zolang belspelletjes verboden waren - op voorwaarde dat de overtredingen werden vervolgd, natuurlijk.

CALLU «Maar ze werden niet vervolgd. En als de wetgever beslist: onder die voorwaarden kan het, heb ik mij daaraan te houden. Ik kan, zoals men dat in de bijbel noemt, de vox clamantis in deserto zijn, de roepende in de woestijn.

»Ik denk ook dat we dat zijn geweest: tenslotte was het de Kansspelcommissie die in 2004 heeft gezegd dat het om een verboden kansspel ging.

»Maar als men belspelletjes beschouwt als iets wat economisch nut heeft en er een wettelijke oplossing aan breit... Ja goed, je kunt geen ijzer breken met je handen alleen.

»Het voordeel van het KB is, dat die spelletjes nu tenminste gereglementeerd zijn. Nu staat bijvoorbeeld op het scherm te lezen wat een telefoonoproep kost. In de beginperiode kregen mensen torenhoge telefoonrekeningen zonder dat ze goed en wel beseften waar ze die aan te danken hadden. Dat was voor ons ook de aanleiding om proces-verbaal op te stellen.

»Toen de belspelletjes uit de kansspelwet werden gelicht, hebben we een gentlemen's agreement gesloten: al wie een klacht had ingediend bij de politie, de Economische Inspectie of de Kansspelcommissie, zou worden vergoed.

» En dat is ook gebeurd, op één jammerlijk geval na: een oudere dame zit nog steeds met een afbetalingsplan opgescheept omdat ze klant was bij een kleine provider die dat gentlemen's agreement weigerde te respecteren.»

Boerenbedrog

HUMO Is er sinds de invoering van het KB nog meer ten goede veranderd?

CALLU «Zeker. In de beginperiode konden de spelers niet inschatten wat hun winstkansen waren. Nu zie je op het scherm tenminste hoeveel mensen er tegelijk met jou aan het bellen zijn.

»De presentatoren letten er ook meer op dat er geen minderjarigen meedoen, maar volgens ons gaan ze daar toch nog niet ver genoeg in. Ze zijn in orde met het KB als ze zeggen dat er geen minderjarigen mogen deelnemen. En als ze vermoeden dat ze kinderen aan de lijn hebben, stellen ze daar inderdaad ook vragen over.

»Maar het is een beetje sneu te moeten vaststellen dat minderjarigen soms tóch kunnen deelnemen en achteraf hun prijs niet krijgen. Dat lijkt een beetje op boerenbedrog, daar zijn we niet gelukkig mee. Maar naar de letter van de wet is dat in orde.

»Volumebellers worden nu ook gewaarschuwd: als er iemand voor 50 euro per dag belt, moet zijn operator hem daarop wijzen. Dat is nu voor 95% in orde. Je hebt er die het heel goed doen en die je praktisch binnen een uur een bericht sturen; maar je hebt er ook die een brief sturen die pas drie dagen later aankomt - dat stoort ons een beetje.

»Maar als je het objectief bekijkt, moet je toch zeggen dat de belspelletjes anno 2008 duidelijk verbeterd zijn tegenover 2004. Het aantal inbreuken dat wij vaststellen is ook sterk verminderd sinds de invoering van het KB: de eerste maanden waren er tientallen!

»Ondertussen hebben de zenders duidelijk een inspanning geleverd om meer correcte en transparante spelen aan te bieden, maar er worden nog altijd inbreuken gepleegd. Ik werk natuurlijk ook maar met de middelen die ik heb. Als wij onze mensen moeten gebruiken om belspelletjes te controleren, moet ik ze daar speciaal voor vrijmaken, terwijl wij daar eigenlijk niet voor betaald worden en het ook onze taak niet is.»

HUMO Hoezo?

CALLU «In eerste instantie zou het toezicht worden toegewezen aan de Ethische Commissie voor Telecommunicatie - die toen nog niet opgericht was, maar nu wél. Maar tot mijn grote verwondering las ik in de pers dat de voorzitter, meneer Debeuckelaere, niet happig is op de belspelletjes.

»Nu, ik kan hem begrijpen: geen eenvoudige materie. Maar u merkt waar de aberratie zit: de belspelletjes werden uit de wet op de kansspelen gelicht en toch is de Kansspelcommissie bevoegd! Als wij toezicht moeten houden, willen wij ook meer slagkracht krijgen.»


Foltering

HUMO U hebt niet genoeg personeel: u werkt met de spreekwoordelijke twee man en een paardenkop.

CALLU «Voor de belspelletjes hebben wij twee niveau A's en één niveau B - niet voltijds, maar toch op regelmatige basis.»

HUMO En tot overmaat van ramp is uw tv al een jaar defect.

CALLU «Ja maar bon, meneer Herten, we gaan correct blijven. Ons tv-toestel is niet kapot, ons televisietoestel stáát hier. Het is wel degelijk stuk geweest, maar inmiddels hebben we een nieuw aangeschaft. En tenslotte zijn er nog andere middelen om belspelletjes te zien: wij kunnen programma's opvragen en via onze computer bekijken.»

HUMO Wie zich bedot voelt, kan een klacht indienen. Hoeveel klachten komen er zo bij u terecht?

CALLU «Gemiddeld dertig per maand, van mensen die zeggen dat de vragen te moeilijk zijn, dat ze hun prijs nog niet hebben gekregen, enzovoort. Die klachten bespreken wij dan. U begrijpt dat ik er mij moeilijk moreel toe kan verplichten zélf de hele tijd naar die spelletjes te kijken - dat zou een foltering zijn.

»Maar soms gebeurt het dat wij zélf een inbreuk vaststellen, en dan gaan we ook na wat er precies is gebeurd. Wij houden ons dus in de mate van het mogelijke met belspelletjes bezig, maar ik zeg u heel duidelijk: het is niet onze prioriteit.»

HUMO Over moeilijke vragen gesproken, weet u wat een kiour is?

CALLU «Nee.»

HUMO En dulia? Ook dat woord kwam in een belspelletje voor.

CALLU «Er zullen wel mensen zijn die dat weten: wat voor de een makkelijk is, is moeilijk voor de ander. Maar bij een telefoonspelletje moeten de vragen van een normaal niveau zijn voor de gemiddelde speler. Wat mij betreft is dat niet het geval. Maar dat is een subjectief gegeven.»

HUMO Ik zie de hele tijd automerken als Kewet, Tygan, Waverley, Arbel, Tucker... Je kunt die toch voorleggen aan een panel en turven wie ze kent?

CALLU «Ik ken ze alvast niet, ik heb al moeite met Volvo (lacht). Een proefpanel lijkt mij op zich een goed idee, maar in de praktijk onhaalbaar, omdat het zo omslachtig is. 'Normaal' en 'gemiddeld' zijn begrippen waar ik niet van houd, ze zijn moeilijk te objectiveren. Maar als wij dingen vaststellen die absoluut niet kunnen, zéggen wij dat ook.»

Kabouter Fenomeen

HUMO Aan welke ongeregeldheden denkt u zoal?

CALLU «Ik weet niet of u zich het kabouterfenomeen herinnert? Als er een speler belde en 'Kabouter!' zei, kreeg hij meteen een prijs. Dat leek mij geen vraag te zijn, dus dat hebben we verboden. We hebben ook al vastgesteld dat bij een bepaalde puzzel een oplossing werd voorgesteld die je niet kon vinden op grond van die puzzel zelf. Toen hebben we gezegd: 'Dit kan niet!' En dat hebben ze dan ook aangepast.»

HUMO En welke consequenties zitten daaraan vast? Veertig zweepslagen? En tachtig als ze weigeren?

CALLU «De enige consequentie die wij eraan zouden kunnen verbinden is, dat we de toelating intrekken. Maar dan zit je nog verder van huis.»

HUMO Hoezo?

CALLU «Dat is een administratieve beslissing, en die kan men aanvechten bij de Raad van State.»

HUMO En dan is er over vijf jaar nóg geen uitspraak?

CALLU (lacht) «Dat moet u niet schrijven, want ik moet nog veel werken met de Raad van State. Maar op dit moment kunnen wij geen gepaste sanctie geven. Wij kunnen alleen maar zeggen: 'Dit kan niet, wij trekken de toelating in.'

»En dan zou de Raad van State kunnen zeggen dat het een schending van het evenredigheidsbeginsel is: de sanctie staat niet in verhouding tot de inbreuk. Het is tenslotte ook niet omdat je één keer door het rood rijdt, dat men onmiddellijk je rijbewijs intrekt. Dus kies ik voor een pragmatische oplossing.»

HUMO Bestaat die erin dat de boswachter achter de feiten aanholt en moet rekenen op de goede wil van de stroper?

CALLU «Schiet niet op de pianist: de wetgever heeft het zo geregeld. Wij hebben nu signalen gekregen dat minister van Justitie Vandeurzen het KB wat wil aanpassen. Dat vinden wij niet meteen de beste oplossing: wij zouden de belspelletjes liever meteen ingepast zien in een nieuwe, verruimde kansspelwet, want dan hebben de organisatoren een licentie nodig, en kunnen wij duidelijke regels stellen.

»Maar als de minister meent dat het vlugger en handiger kan gaan via het KB, willen wij daar loyaal aan meewerken. Nu moet ik werken met een KB dat boven onze hoofden is opgesteld, en daar kan ik maar heel weinig mee doen.»


Volksverlakkerij

HUMO Is het bestaande KB op maat gesneden van de commerciële zenders, de belspelproducenten en de telecombedrijven?

CALLU «Ik ben niet honderd percent gelukkig met wat er instaat, dat hebt u al begrepen. De Kansspelcommissie beschikt nu bijvoorbeeld over een termijn van zestig dagen om haar standpunt kenbaar te maken als iemand de toelating vraagt om een belspelletje uit te zenden; anders wordt ze geacht ambtshalve haar goedkeuring te hebben verleend. Dat ligt moeilijk voor ons. Met een redelijke termijn kan ik mij uiteraard verzoenen, maar men moet ons geen onhaalbare deadlines opleggen.»

HUMO Welke regels zou u zelf opleggen als u het voor het zeggen had?

CALLU «Het uitbetalingspercentage is ons een doorn in het oog. Volgens onze becijfering ligt dat tussen 1 en 3%. In het slechtste geval wordt dus maar 1% van de inkomsten als winst uitgekeerd. Volksverlakkerij is misschien een zwaar woord, maar dat is toch bedroevend laag. Bij de klassieke loterij ligt dat tussen 40 en 60%, bij speelautomaten in de casino's is het zelfs 84%.

»Het KB zwijgt daar nu over, maar als de belspelletjes onder de wet op de kansspelen vallen, hebben wij iets over dat uitbetalingspercentage te zeggen en kunnen we bij inbreuken sancties opleggen; een geldboete bijvoorbeeld, of een bepaald programma een week lang schrappen.

»Als wij naar een speelautomatenhal toestappen en zeggen: 'Kijk, het moet zó', dan moet het ook zo. Gebeurt dat niét, dan sluit de Kansspelcommissie die zaal, of ze legt een andere sanctie op. Begrijpt u? Hier moeten wij óók spreken, maar dan moeten we een compromis zien te bereiken en afwachten wat ervan komt. Tot nog toe is dat altijd goed afgelopen, maar het stoot mij toch een beetje tegen de borst.

»Een heleboel dingen zouden wij anders willen regisseren. Met de 'directe lijn' die bij belspelletjes vaak wordt gebruikt, hebben wij ook problemen. Als er maar 4,3% van de oproepen wordt doorgeschakeld, kun je toch niet meteen van een directe lijn spreken? En die 4,3% is nog veel - we hebben zelfs percentages van 1,2 gemeten.»


Truken van de foor

HUMO Is er eigenlijk een goede reden om dat soort spelletjes toe te laten?

CALLU «Die belspelletjes zijn natuurlijk een economische operatie - dat hebt u toch begrepen? - waarbij er zoveel mogelijk geld uit de zakken van de spelers moet worden gehaald. Maar zo zijn er nog wel méér, hè. Wat moet je er bijvoorbeeld van denken als je een sms krijgt: 'Ik zit vast in het verkeer, ik kan mijn kind niet afhalen aan de schoolpoort.'

»Als goede burger antwoord je dan: 'Waarschijnlijk hebt u zich van nummer vergist. Ik meld het maar even, zodat uw kleine niet aan de schoolpoort blijft staan.' En achteraf stel je vast dat je daar 2 euro voor hebt betaald. Dat bestaat ook!

»U hebt waarschijnlijk ook nog nooit een reportage gemaakt over kermisexploitanten? Je hebt kramen waar je aan een touwtje moet trekken om de grote beer te winnen. Wel, die zit er óók niet in, hè! In mijn carrière bij de gerechtelijke politie heb ik dat enkele keren mogen gaan controleren. De truken van de foor, hè (lacht)

HUMO U was er van meet af aan om bekommerd dat mensen verslaafd zouden raken aan belspelletjes. Zijn er al drama's gebeurd?

CALLU «Er is nog geen enkele klacht over verslaving, maar belspelletjes zetten wel degelijk aan tot repetitief spelen: mensen gaan méér meedoen dan ze zouden willen.»

HUMO De presentatoren mogen kijkers er niet toe aanzetten overmatig te spelen.

CALLU «U zegt het heel goed: ze mogen de kijkers wel aanzetten om mee te doen, om het spel levendig te houden, maar niet om overmatig te spelen. Maar wat is overmatig? Dat hangt af van je eigen vermogen: voor een baron Empain is 10.000 euro niet te veel, denk ik, maar voor een ambtenaar is 500 euro al overmatig. Dat is dus ook weer een rekbaar begrip.

»Maar ja, commerciële zenders hebben geld nodig, hè. Dat is een van de gevaren die ik zie in de digitale televisie: om die betaalbaar te maken voor iedere Belg, moet je reclame of spelletjes hebben. Men zal dus nog méér spelletjes moeten organiseren. We gaan naar een tijdperk waarin je tijdens de wedstrijd Brugge-Anderlecht via de afstandsbediening een weddingschap kunt afsluiten wie de eerste goal maakt.

»Dat kan allemaal plezant zijn, maar men vergeet vaak dat er mensen zijn - véél mensen zelfs: 1,5% van de bevolking - die aanleg hebben om een gokprobleem te ontwikkelen. Er is nu onder jongeren een hele hype rond pokeren. Ik kan u verzekeren dat we over vijf jaar met een problematiek zitten van jongeren die een vertekend wereldbeeld hebben en denken dat je niet hoeft te werken om geld te verdienen.

»Je kunt natuurlijk niet alles gaan betuttelen, de menselijke vrijheid is ook een aspect in de discussie. Ik heb al een klachtenstroom over mij heen gekregen omdat ik alles in verband met pokeren wil verbieden, en nu gaat het weer over belspelletjes...»

HUMO Speelt u zelf vaak mee?

CALLU «Helemaal in het begin heb ik een paar keer geprobeerd, om te zien hoe het in zijn werk gaat.»

HUMO En hebt u veel gewonnen?

CALLU «Nee, niks.»

Het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen buigt zich dezer dagen over het KB op de belspelletjes. In overleg met de Kansspelcommissie zullen enkele vage bepalingen preciezer worden geformuleerd, en wellicht komen er ook nieuwe regels bij. Mogelijk wordt het KB later afgeschaft en zullen de belspelletjes onder de verruimde wet op de kansspelen vallen.

De bedoeling is, aldus Justitie, dat de wet voortaan niet alleen naar de letter wordt nageleefd. Blijven de belspelletjes tegen de geest van de wet indruisen, dan bestaat de kans dat we, naar het voorbeeld van Nederland, naar een totaal verbod gaan.

1 + 1 = 3

Op de vtm geeft Gino Vandroogenbroeck 'm van jetje. Hij doet mij denken aan een animator in Ibiza, die in een Pan-Europees dieventaaltje de gasten aan de rand van het zwembad warm probeerde te maken voor een spel met een opblaasbare krokodil: 'El Cocodrilo! - The Cocodrile! - Le Cocodrile!'

In een vorig leven was Gino animator, en de tics van zijn vak krijgt hij maar niet afgeleerd. Gekke hoedjes, buitenmaatse brillen, geen verkleedpartij is hem te dol om - zoals hij het zelf noemt - 'het artistieke plaatje zo goed en zo kwaad mogelijk in te vullen.'

Op het scherm staat een rare opgave: 'Hoeveel 'enen' tel jij: Een plus een geeft twee enen. Maar hoeveel is 171 x 11 - een?' Dit keer spelen we met een 'continu open lijn': om de haverklap mag er iemand een gokje wagen. En gegokt wordt er! Niemand krijgt de enen exact geteld, de schattingen lopen uiteen van één tot bijna tweeduizend.

Voor dit soort gelegenheden heeft Gino een aparte techniek: met de nodige dramatiek vraagt hij een beller zijn antwoord te herhalen, zegt dat het 'op ééntje kan aankomen' en beklemtoont dat we al 'dicht in de buurt' zijn geweest - bij voorkeur na een totaal fout antwoord. Na een vruchteloze belsessie krijgen we de oplossing uiteindelijk cadeau: 151.

151?! De rest van de dag pijnig ik mijn hersenen. Hoe kom je in godsnaam aan dat getal? Zelfs met de oplossing erbij, snap ik het niet. De volgende dagen vraag ik iedereen om hulp: puzzelaars, belspelprofessionals... Niemand weet raad. Het Enen-raadsel gaat al een tijdje mee - in diverse varianten - en iedereen vraagt zich af of er ook maar één beller zonder tips en zonder gokken de oplossing heeft gevonden.

In Groot-Brittannië was er vorig jaar commotie over een soortgelijk spel. In een aflevering van 'Make Your play' op ITV luidde de opgave: 'Add the pence: Two pounds, 25p, £1.47, 16p, 50 pence.' Het antwoord bleek 506 te zijn, maar niemand kon het vinden. De krant The Times vond het vreemd dat er 's nachts zo'n moeilijke opgave werd voorgeschoteld aan een publiek van 'zatlappen en slechte slapers'.

Ze legde het raadsel voor aan een professor in de wiskunde, aan bollebozen van Mensa (de vereniging van hoogbegaafden) en aan Edward de Bono, bekend van zijn werk over lateraal denken. Niemand raakte er wijs uit. Professor Marcus du Sautoy van Oxford liet de puzzel aan collega's in het buitenland zien en zei: 'Niemand kan een goede reden vinden waarom het antwoord 506 is.'

Dat de oplossing vergezocht kon zijn, was anders wel duidelijk. De bedenkers van het raadsel hadden eerder al onder vuur gelegen. Toen was de opgave erg simpel geweest: 'Wat vind je in een dameshandtas?' De antwoorden waren dat minder: een muurplug en een balaclava.

Volgens het Koninklijk Besluit dat de belspelletjes regelt, moeten alle opgaven van een normaal niveau voor de gemiddelde speler zijn. Waarom jaagt men de kijkers dan op stang met hersenbrekers als het Enen-raadsel? Ik vraag het aan Mark Van Lombeek, de woordvoerder van de vtm/2BE.

MARK VAN LOMBEEK «In het begin snapte ik eerlijk gezegd ook geen fluit van die rekenpuzzels. Maar ik ben het hier gaan vragen en men zei: 'Ja, maar sleutels zijn een bekend gegeven in het puzzelmilieu!' Wij jagen zeker niet bewust iedereen in de gordijnen, want dan zouden we onze eigen inkomstenbron doen opdrogen. Dat zou toch niet verstandig zijn?»

HUMO Maar volgens het Koninklijk Besluit mogen er toch geen aartsmoeilijke opgaven zijn?

VAN LOMBEEK «Dat is dan jouw interpretatie, maar ik wil je direct een bataljon juristen bezorgen die je gaan tegenspreken.»

HUMO Er zijn spelletjes waarbij duizenden kijkers naar het antwoord gokken zonder dat er een winnaar uit de bus komt. Mag dat dan?

VAN LOMBEEK «Ik begrijp het niet goed! Er is nu in België - en dat is de uitzondering in heel Europa - een wettelijke regeling, met een duidelijke klachtenprocedure. Dus als kijkers van oordeel zijn dat de wet niet nageleefd wordt, moeten we daar geen ellenlange discussie over voeren tussen mensen die daar niks aan kunnen doen, zijnde: jij en ik.»

HUMO Heb jij ooit de indruk gehad dat er in belspelletjes misleidende informatie werd gegeven of dat de kijker op het verkeerde been werd gezet?

VAN LOMBEEK «Wat ik daar nu van vind, Staf, doet er gewoonweg niet toe. Er bestaan regels, er bestaat een mechanisme: als je vindt dat er dingen gebeuren die niet kloppen, kun je een klacht indienen bij de Kansspelcommissie.»

HUMO Kan ik eens een belspelletje bijwonen?

VAN LOMBEEK «In de acht jaar dat ik hier ben, heb ik nog nooit geweten dat een journalist tijdens een rechtstreekse uitzending in een regiekamer zat. Nog nooit!»

Goed, dan beproef ik mijn geluk bij de concurrentie, het telefoonnummer van Kristof Demasure van VT4/VIJFtv ken ik nu toch al vanbuiten.

HUMO Ben jij bij de producenten al eens naar een belspelletje gaan kijken?

KRISTOF DEMASURE «Absoluut, ze zitten hier in ons gebouw in Zaventem.»

HUMO Mag ik ook eens komen kijken?

DEMASURE «Hiér? In het kader van een reportage of zo? Nee, dat zal niet lukken.»

Lees ook deel 1: ‘Blijf even aan de lijn, wij nemen u zo dadelijk in het ootje’

Lees ook deel 2: ‘Vannacht heb ik maar 46 keer gebeld, dat is niet veel’

Lees ook: Deel 3: Belspelliaans voor beginners: ‘Oh my gaaawd! Woooooow! Whoeeeeeee! Waaauw!’

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234