null Beeld NBCU Photo Bank via Getty Images
Beeld NBCU Photo Bank via Getty Images

in memoriam

Humo sprak met Jerry Springer: ‘Ik ben waarschijnlijk de minst agressieve mens die je in je leven zult ontmoeten’

De Amerikaanse talkshowhost Jerry Springer, bekend van de controversiële en waanzinnig populaire talkshow ‘The Jerry Springer Show’, is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. In 1999 sprak Humo de presentator uitgebreid: ‘Het is trendy om mij af te schilderen als de peetvader van de ondergang van de westerse samenleving, maar dat is te veel eer voor één man.’

Eric Goens

Dit artikel verscheen voor het eerst in Humo op 6 januari 1999

Uit het leven gegrepen: David valt op zijn knieën, vraagt Michelle ten huwelijk. Michelle knikt, snikt en biecht op: ‘Ik ben geboren met een derde been.’ David katapulteert Michel(le), ex-aanstaande, naar overzijde studio. Touchdown. Publiek krijst: ‘Jerry, Jerry, Jerry.’

Zo ongeveer ging het eraan toe tijdens het moment supréme van aflevering 5.213 van ‘The Jerry Springer Show’, getiteld ‘I have been living a Lie, let wel: een leugen met een hoofdletter. Het wordt de gebruikelijke hutsepot van libido, razernij en overspel, met een occasioneel ontblote en opengeklauwde C-cup en vier bloedende onderlippen én met Jerry Springer, die als zelfverklaarde hofnar tussen de overvliegende stoelen laveert. Hij zal het na afloop verrassend genoeg een ‘ietwat flauwe, onderkoelde aflevering’ vinden. ‘Het kwam soms wat geforceerd over, de echte passie ontbrak,’ meent Springer, ondanks de aanwezigheid van Jamie, die er naast haar vaste-vriend-sinds-drie-jaar nog drie andere vriendjes én een vriendinnetje op na blijkt te houden. Het inspireert Jamie en Jerry tot de volgende bloemrijke dialoog:

JAMIE « My pussy tastes like strawberry

JERRY «That’s my favourite fruit

En dan was er ook nog meesteres Tatjana met, aan de leiband en op vier poten, haar gehuwde vriendin Brandy, die voor de ogen van haar man en de hoofdschuddende natie de tenen van Tatjana komt schoonlikken. Springer, eeuwig ad rem: ‘Friendship is such a good thing’, al heeft Brandy’s man, voor de volledigheid: tevens de ex van Tatjana, daar duidelijk een andere mening over. En zie, de stoelen doorklieven andermaal het luchtruim boven Chicago en ten langen leste smakt Brandy met een doffe klap tegen de met judo-matten bedekte studiovloer. ‘Just another day at the office’ zucht perschef Linda Shafran. Zoals gezegd, ietwat flauw en een beetje onderkoeld, maar wel ongecensureerd en dus zonder die storende VT4-deurbel. Gerald, alias Jerry Springer is tegenwoordig zo hot dat hij er in de Verenigde Staten in is geslaagd de onbetwiste Queen of Talk Oprah Winfrey van haar troon te stoten, na elf jaar onaantastbaarheid in kijkcijferland. De cijfers van Springer stegen het voorbije seizoen nog maar eens met 183 procent.

‘The Jerry Springer Show’ wordt nu uitgezonden in meer dan veertig landen en de gastheer vangt er 3 miljoen dollar per jaar voor. Springer, een vat vol zelfspot: ‘Ik heb er wel in mijn eentje voor gezorgd dat het defensiebudget van de Verenigde Staten gehalveerd kan worden. Na het bekijken van mijn show zal niemand het nog in zijn hoofd halen dit land binnen te vallen.’

KONING VAN HET RIOOL

Springer blijkt, o contrast, een uiterst aimabel en pretentieloos mens te zijn, die op geen enkel moment probeert te vergoelijken wat hij doet. Geen hogere doelen, geen diepere drijfveren, en eigenlijk nog steeds een beetje onwennig. Want ooit had zijn show meer sérieux dan het duo Tieleman & Zinzen samen. Want de Jerry Springer Show was in de beginjaren bloedernstig, vaak ronduit saai, met lange en diepgravende gesprekken met pakweg Jesse Jackson of Oliver North. Springer was toen naar eigen zeggen nog wie hij in werkelijkheid is: ex-advocaat, gewezen adviseur van Bobby Kennedy, ex-burgemeester van Cincinnati, ex-anchorman met 10 Emmy-Awards op de schouw én ex-Brit, geboren in Londen, maar samen met zijn Joods-Duitse ouders door de horror van de holocaust naar New York gedreven.

null Beeld AB
Beeld AB

JERRY SPRINGER «Eigenlijk zijn we vertrokken toen ik ontdekte dat ik geen koning kon worden.»

Ondanks de Windsors heeft Jerry Springer het vijftig jaar later alsnog tot koning geschopt, Koning van het Riool. Zijn moeder zaliger zou het in elk geval maar niks hebben gevonden. Erger nog, ze zou zich dood hebben geschaamd, al was het nog maar omdat de Amerikanen zijn voornaam hebben verbasterd tot Jerry, een halve eeuw geleden het Britse koolnaampje van de Duitse bommenwerpers die Londen tot puin herleidden. ‘Ze schaamt zich te pletter, daar boven,’ lacht Springer.

HUMO Het Amerikaanse maandblad Esquire roept u in zijn januari-nummer anders wel uit tot ‘Man van 1998'...

SPRINGER «Zeg nu zelf, is dat niet zielig?»

HUMO ...en voegt eraan toe dat Amerika het voorbije jaar verspringerd is. Wat bedoelen ze daarmee?

SPRINGER « Of je het nu een goede zaak vindt of niet, ‘The Jerry Springer Show’ is in korte tijd een onderdeel van de Amerikaanse cultuur geworden. Ik kan Esquire geen ongelijk geven: Amerika is inderdaad verspringerd, tenminste als je er zoals ik van uitgaat dat mijn show een metafoor is voor dwaasheid. Mijn naam is een werkwoord geworden, dat staat voor streven naar waanzin en extravagantie. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het Witte Huis het voorbije jaar verspringerd is.»

HUMO Is dat een betekenis die een weldenkend mens aan zijn naam wil geven?

SPRINGER «Dat laat me koud, echt waar. Zolang ik maar weet dat die betekenis absoluut niks met mijn eigen persoonlijkheid te maken heeft.»

HUMO Het grappige is dat uitgerekend een Europeaan, en dan nog een Brit, de Verenigde Staten tot waanzin en dwaasheid heeft gebracht.

SPRINGER «Je hebt volkomen gelijk. Maar zij zijn daarvoor verantwoordelijk, niet ik. In dit land wordt alles herleid tot een persoonlijk drama. Er wordt hier niet meer gepraat over politiek, maar wel over wat Monica Lewinsky heeft uitgestoken met die sigaar. Dat is pas beangstigend. Mijn show mag zo krankzinnig als de pest zijn; ik word verondersteld dat te doen. Maar als de media en de politiek op hun beurt proberen een krankzinnige talkshow te worden, is het einde zoek. Zij hebben van Amerika een soap opera gemaakt, niet Jerry Springer.

»Als ik de Amerikaanse media moet geloven, zijn er in de jaren ‘90 maar twee dingen gebeurd: O.J. Simpson heeft zijn vrouw vermoord, en Bill heeft het met Monica gedaan. Dat geldt trouwens ook voor de Europese media. Kijk naar wat er in Engeland gebeurt. In vergelijking met de lotgevallen van de Britse koninklijke familie stellen Bill en Monica niets voor. De Britse media hebben daar zo’n onwaarschijnlijk potje van gemaakt... Dat is nog vunziger dan wat hier gebeurt. En dan maar roepen dat Jerry Springer de wereld naar de haaien helpt.»

EEN SPIEGEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

HUMO Misschien ligt u met uw programma mee aan de basis van die evolutie.

SPRINGER «That’s bull… Onze presidenten hebben altijd een rijke traditie in dit soort affaires gekend. We zijn nog maar pas tot de ontdekking gekomen dat zelfs Thomas Jefferson bastaardkinderen had hij één van zijn slavinnen. En ik kan me echt niet herinneren dat er in die tijd al talkshows bestonden, al zou hij natuurlijk wel de perfecte gast zijn geweest. Dat geldt trouwens ook voor de familie Clinton. Ik zie het zo voor me. (Declameert:) ‘Dames en heren, vandaag in ‘The Jerry Springer Show’: ‘Ik sliep met mijn stagiaire..’. Vandaag komt Hillary vertellen hoe haar man haar bedriegt met een stagiaire.’ Schitterend! En meteen daarop wordt Hillary geconfronteerd met Monica. Dat is waarschijnlijk de eerste keer dat de bodyguards tussenbeide moeten komen omdat mijn gasten elkaar in de haren zijn gevlogen. En helemaal aan het eind van de show laat ik onder luid gejoel van het publiek Bill opdraven, ontredderd en aangeslagen, en niet goed wetend hoe hij zich uit die hachelijke situatie kan redden. De gedroomde driehoeksrelatie voor ‘The Jerry Springer Show’ (lacht).

»Maar wat ik bedoel is, je moet de dingen niet op hun kop zetten door te stellen dat mijn show mee aan de basis ligt van dit soort uitspattingen. Op die manier overroep je de invloed van een show als deze. Je banaliseert dit land en eigenlijk de hele Westerse beschaving als je ervan uitgaat dat een ordinair televisieprogramma de beschaving kan beïnvloeden of bijsturen. Televisie is een spiegel van deze maatschappij en niet andersom. Ik weet het wel, het is tegenwoordig trendy om mij af te schilderen als de peetvader van de ondergang van de westerse samenleving, maar dat is te veel eer voor één man. Ik mag er niet aan denken dat de beschaving zo breekbaar zou zijn dat ze onderuit kan worden gehaald door één Jerry Springer.»

HUMO Nemen de mensen uw programma te ernstig?

SPRINGER «Nee, de critici doen dat, niet de mensen. Alleen al de manier waarop de massa ‘Jerry, Jerry, Jerry’ begint te roepen als er een gevecht uitbreekt, bewijst toch dat het voor hen één grote uit de hand gelopen grap is. Zodra hun leven of hun bestaan in gevaar zouden komen, houden ze wel op met mijn naam te scanderen. Maar iedereen begrijpt waarover het gaat. Je gaat me toch niet vertellen dat er mensen zijn die ‘s avonds voor het slapen gaan, denken: ‘Mijn God, red mijn kinderen, want de wereld zal vergaan na wat ik vandaag bij Jerry Springer heb gezien.’ De show gáát over waanzin, en zolang dat ook zo door de kijkers wordt ervaren, maak ik me geen zorgen. Pas als de meeste mensen datgene wat ze te zien krijgen perfect normaal vinden, is er daadwerkelijk iets aan de hand met deze maatschappij.»

HUMO U zorgt er wel voor dat er een gewenningseffect ontstaat, waardoor die waanzin steeds makkelijker als normaal wordt ervaren.

SPRINGER «Daar geloof ik niet in. Waanzin blijft waanzin, zelfs als je het voor de vierendertigste keer ziet passeren.»

HUMO U zegt toch zelf dat één buitenechtelijke relatie niet langer voldoende is om de show te halen. Het moeten er nu minstens twee of drie zijn, bij voorkeur pervers gekruid.

SPRINGER «De verhalen zijn eigenlijk van ondergeschikt belang, want die zijn toch elke dag hetzelfde. Het gaat bijna altijd over driehoeksrelaties. Mijn rol stelt al evenmin iets voor, dat vereist niet het minste talent. I’m the ringmaster. lk ben de circusdirecteur die het volgende nummer aankondigt. Iedere hond die kan praten, kan doen wat ik doe. Nee, de gasten maken de show. Zij reageren op een bepaalde evolutie in hun leven, en hun passie en hun geestdrift maken dit programma zo fascinerend, ongeacht het feit of ze hun partner één, twee of drie keer hebben bedrogen.

»Het gebeurt weliswaar op televisie, maar ook dat is maar een bijkomstigheid, in die zin dat het om gebeurtenissen gaat waar niemand zijn ogen voor sluit als het bij zijn eigen buren zou gebeuren. Als jij te weten komt dat buurvrouw Johnson in werkelijkheid een man is, zul jij er net op dezelfde manier over praten. Dan denk je net zo goed: ‘Wow, look at her’, al hen je de grootste intellectueel of filosoof’. Buitenissigheden trekken onze aandacht, zeker als ze op een bizarre manier worden gebracht.»

HUMO Wat bezielt buurvrouw Johnson om haar ding per se op televisie te willen doen?

SPRINGER «Iedereen wil op televisie, iedereen wil die 15 minutes of fame. Trouwens, als Lady Diana in geuren en kleuren op de BBC mag komen vertellen dat ze aan ziekelijke vraatzucht lijdt en dat ze een paar mislukte zelf-moordpogingen achter de rug heeft, en als al die andere sterren hun ellende mogen delen met de Humo sprak met de rest van de wereld, waarom zouden gewone mensen dan niet komen uithuilen bij Jerry Springer? Ik ben het enige programma waar ze dat kunnen doen. Goed, het gaat er af en toe wat minder verfijnd aan toe, en de woordenschat laat nogal eens te wensen over, maar zo zijn die mensen. Ze spreken hun taal, net zoals Lady Diana dat bekakte Queen’s English praat.»

ALLES IS ECHT

HUMO Was uw vader de eerste ringmaster toen hij tijdens de bombardementen op Londen met een megafoon op de daken kroop om de buurt te alarmeren?

SPRINGER «Dat vind ik een manke vergelijking. In zijn geval ging het over leven of dood. Bij mij gaat het over het absolute niets. Not dropping any bombs. Mijn show is kauwgum: niets meer, en niets minder. Het zou de wereld niet beter of slechter vergaan, als ik er nooit was geweest. Al wat ik doe, is compleet irrelevant, al hechten sommige critici er nog zoveel belang aan.»

HUMO Is het voor u het ultieme eerbetoon dat die critici zeggen dat de hele show opgezet spel is?

SPRINGER «95 procent van wat er gebeurt, is vreselijk echt. Die overige vijf procent, daar heb ik geen controle over. Maar lig ik er wakker van dat sommigen denken dat het opgezet spel is? Absoluut niet, zolang de mensen zich maar amuseren. En zolang ze blijven kijken natuurlijk. Ik kan niemand dwingen te kijken. Hou je van de show, kijk er dan naar, of je nu denkt dat het echt is of niet. Maar hou je niet van de show, in godsnaam, kijk dan niet. Waarom heeft God ons anders de afstandsbediening gegeven? Zo belangrijk is dat toch allemaal niet. Dit is het journaal niet.

»Ik ken al die wilde verhalen wel over Jerry Springer die alles op voorhand zou plannen en niet met echte gasten, maar met acteurs zou werken. Het verhaal dat dan altijd weer opduikt, is dat van die groep Canadese acteurs, die ons er een paar jaar geleden heeft ingeluisd. Ze hadden zich aan ons gepresenteerd als een echt koppel, waarvan de vader het zogezegd stiekem met de babysit deed en er nog een paar andere vriendinnen op nahield. Wij hadden die verhalen zoals gewoonlijk uitgebreid gecheckt, maar zij hadden een dusdanig goed scenario verzonnen dat wij er ondanks al onze research geen speld tussen konden krijgen. We hadden ook niet het minste vermoeden. We zijn om de tuin geleid, punt uit.

»Daags na de uitzending heeft die groep zich bekend gemaakt, waaruit dan voor eens en altijd zou moeten blijken dat de show fake is. Zij waren fake, niet de show. We hebben ze trouwens meteen een proces aangedaan. Dat is een mogelijkheid waar iedere gast rekening moet mee houden. Vooraf laten we ieder-een die in het programma komt een verklaring ondertekenen. waarin ze garanderen dat hun verhaal echt is, zoniet kunnen ze later door ons voor de rechtbank worden gesleept.»

HUMO Bestaat het risico niet dat mensen hun verhaal extreem gaan bijsturen om op die manier zeker de show te halen?

SPRINGER «Dat is op televisie altijd het geval. Niemand blijft zichzelf voor een camera.»

HUMO En al helemaal niet tijdens ‘The Jerry Springer Show’.

SPRINGER «Misschien. Vergeet niet dat wij niet mensen te maken krijgen die nog nooit op tv zijn geweest. Een politicus is het intussen gewend geraakt om te-gen een camera te praten, die doet dat elke dag. ‘The Jerry Springer Show’ is de Nacht van de Amateurs. Het kan best zijn dat mensen zich dan wat meer willen laten gelden dan door-gaans het geval is, maar dan is het onze taak om daar doorheen te prikken.»

GEEN MEDELIJDEN

HUMO Heeft u nooit medelijden met uw gasten?

SPRINGER «Ik ben niet naïef. Niemand komt naar de show zonder te weten wat hem of haar eventueel te wachten staat. Dit is ‘The Jerry Springer Show’. Je weet dat je hier niet zit om een ruiker bloemen in ontvangst te nemen. Het is ook zo dat je zelf’ moet bellen om te kunnen of te mogen meedoen. Iedereen moet zich aanmelden op een nummer dat tijdens de uitzendingen geregeld in beeld verschijnt. De mensen die bellen, kennen de show. Ons succes is overigens zo groot dat onze zoektocht naar geschikte gasten zich beperkt tot het beluisteren van de honderden telefoontjes die hier dagelijks binnenkomen. Moet ik dan medelijden hebben?»

HUMO David kwam vandaag wel naar de show in de veronderstelling dat hij Michelle ten huwelijk zou vragen, niet dat hij zou te horen krijgen dat zijn vrouw eigenlijk een man blijkt te zijn.

SPRINGER «Ik kan wel medelijden met hem hebben vanwege zijn vrij penibele situatie, maar het is niet zo dat die situatie niet allang bestond. Ik heb die niet zelf gecreëerd. Ik heb nog nooit aan iemand gevraagd: ‘Kun je misschien eens je man bedriegen?’ Het is trouwens ook zo dat elke gast die in het programma zit, van ons op voorhand een lijst krijgt met een waaier aan verrassingen die hem zouden kunnen overkomen. Daar staan dan een twintigtal mogelijkheden op, variërend van ‘je vriendin heeft je bedrogen tijdens haar vrijgezellenfuif tot ‘je vrouw is eigenlijk een man en heeft het met de buurvrouw gedaan.’ Pas als de gast zich met alle mogelijke verrassingen schriftelijk akkoord heeft verklaard, komt hij in de show. Het is trouwens opvallend hoe iedereen ervan overtuigd is dat de meest extreme situaties hem of haar niet kunnen overkomen. Die worden meestal weggelachen.

»Maar goed, je weet als gast ongeveer waaraan je begint. Moet ik dan overmand worden door medelijden? Het gaat in hoofdzaak toch om spaak gelopen relaties en er zijn in het leven wel ergere dingen dan dat. Natuurlijk, ze zijn boos en ontgoocheld, maar morgen hebben ze een ander lief. Ik heb het mee-gemaakt dat gasten wier hart zogezegd voorgoed is gebroken, al een nieuwe relatie hebben tegen de tijd dat ze hier de lift uitstappen. Het is niet zo dat hun leven onherstelbaar is verwoest omdat ze in onze show zijn geweest. Iedereen wordt in zijn leven wel eens gedumpt, dat maakt deel uit van het leven. Maar dat soort dingen neem je niet mee in je graf, ze gooien je leven maar tijdelijk overhoop. Moet ik daar mijn nachtrust voor laten?»

null Beeld Corbis via Getty Images
Beeld Corbis via Getty Images

HUMO Als een stiefvader aan zijn vriendin komt opbiechten dat hij het al vijf jaar met de dochter des huizes doet, lijkt me dat een redelijk ingrijpende bekentenis.

SPRINGER «Absoluut. Maar zo vreselijk zit het leven nu eenmaal in elkaar. lk heb tien jaar als verslaggever gewerkt. Het aantal moorden en verkrachtingen was niet bij te houden. Er woedt in Rwanda al jarenlang een genocide; daar ben ik pas boos en geschokt om. Dat is het echte leven, niet die man die hij Jerry Springer komt vertellen dat hij zijn vrouw heeft bedrogen.»

ONBETAALBARE RECLAME

HUMO Is het waar dat uw werkgever onder druk van de publieke opinie en de adverteerders heeft aangedrongen op minder vechtpartijen?

SPRINGER «Ik verafschuw geweld. lk heb in heel mijn leven niet één klap uitgedeeld. lk ben waarschijnlijk de minst agressieve mens die je in je leven zult ontmoeten, maar ik kan er zelf weinig aan doen. We hebben een Tijd geleden al beslist de stoelen verder uit elkaar laten zetten, we vragen onze gasten uitdrukkelijk niet met elkaar op de vuist te gaan, maar zodra de passie oplaait, staan we machteloos. Het één hoort blijkbaar bij het ander. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat al die vechtpartijen een louterend effect hebben. Ik kan me niet inbeelden dat iemand zit te kijken en denkt: ‘Zo wil ik me gaan gedragen.’ De show is vaak zó gewelddadig dat het bij de kijker een afkeer van geweld in de hand werkt.»

HUMO De show is zo gewelddadig dat onze Vlaamse minister van Media Eric Van Rompuy vindt dat u beter niet voor negen uur ‘s avonds op antenne komt.

SPRINGER «Wil je hem hartelijk bedanken voor de onbetaalbare reclame die hij voor het programma heeft gemaakt? We hebben hier met William Bennet (voormalig minister van Onderwijs onder Reagan en Bush, red.) ook zo iemand gehad, die uit morele overtuiging een kruistocht wou beginnen tegen ‘The Jerry Springer Show’. Iedere keer dat hij zijn mond open deed, hadden we weer tienduizend kijkers meer.

»Het is hun goed recht, hoor, al zie ik echt niet in wat er zo beschadigend is aan het programma. Ik vind het juist een zeer waardevolle les voor kinderen. Laat ze kijken naar het gedrag van mijn gasten, die keer op keer op de vuist gaan, maar toch altijd het onderspit delven. Al dat vechten en schelden heeft nog nooit iemand zijn vriendin teruggegeven. Het heeft nog nooit iemand iets opgeleverd.

»Ik vind het zeer belangrijk dat het geweld bij ons niet wordt geromantiseerd, in tegenstelling zoveel andere tv-programma’s, waar dat wel gebeurt, waardoor de kijker geneigd is dat soort gedrag over te nemen. Het is te verleidelijk om het niet te doen. De kijker wil ook zó zijn. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die één van de figuren uit mijn show wil zijn.»

HUMO Het is wel opvallend dat zowel in Europa als in Amerika een aantal grote adverteerders afhaakt, omdat ze hun naam liever niet verbinden aan ‘The Jerry Springer Show’.

SPRINGER «Voor elke firma die afhaakt, staan er tien andere te popelen om hun plaats in te nemen. Het is op dit moment zó erg dat we een wachtlijst hebben moeten aanleggen. Er is de komende maanden geen seconde reclametijd meer te koop voor geïnteresseerde adverteerders.»

HUMO Hoe frustrerend is het dat er voor de oorspronkelijke en serieuze versie van ‘The Jerry Springer Show’ amper kijkers of adverteerders te vinden waren?

SPRINGER «Iedere keer als er een gast in het programma zat waarvan ik dacht dat we zouden scoren, gingen de kijkcijfers naar beneden (lacht). Maar ik lag daar niet wakker van. Ik presenteerde wel een talkshow, maar dat was maar een bijbaantje. Overdag presenteerde ik het journaal. Het was best een interessante ervaring, maar wat ik nu doe is zoveel leuker. We worden in Amerika al lang genoeg overspoeld met ernstige praatprogramma’s en saaie sprekende hoofden. Mijn afstandsbediening slaat op hol als ik alle 27 talkshows langskom waar nog maar eens de problematiek van het Witte Huis uit de doeken wordt gedaan. Dat is volgens mij de reden dat ‘The Jerry Springer Show’ zó populair is geworden. Het is de enige show waar niet over Bill en Monica wordt gepraat.»

DE RUSTIGSTE MENS TER WERELD

HUMO Hoe komt het dat u al een heel leven lang voor controverse zorgt, zelfs als beginnend politicus in Cincinnati?

SPRINGER « It’s the way I dress (lacht). Het absurde is dat niemand uit mijn naaste omgeving mij ziet als een publiek persoon. Ik ben enorm gesteld op mijn privacy, je zal me op geen enkel feestje zien en ik zal me nooit zo’n uitbundig gedrag aanmeten dat ik opval. Ik ben de rustigste mens die je je maar kunt indenken, wars van elke mogelijke controverse. Ik heb hier op kantoor nog nooit mijn stem verheven en je kan geen enkele werknemer vinden die zal vertellen dat ik hem de huid heb volgescholden of iets naar zijn hoofd heb gegooid. Zo zit ik niet in elkaar, niet op mijn werk en niet thuis.

»Ik heb wel altijd controversiële baantjes gehad. Ik zat in de burgerrechtenbeweging op een moment dat Amerika in brand stond. Dat was pas controverse, en volkomen terecht. Nog later maakte ik deel uit van de anti-Vietnambeweging. En als burgemeester van een grote stad moet je voortdurend beslissingen nemen die tegen andermans belangen indruisen. Als dát de controverse is waarover jij het hebt, pleit ik schuldig. Ik sta ook al sinds mijn vijfentwintigste in de schijnwerpers, dat is al ne-gen-en-twintig jaar, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik kan me inbeelden dat het er bij de meeste mensen iets rustiger aan toegaat op hun werk.»

HUMO En zeggen dat u boven alles rabbijn wilde worden.

SPRINGER «Dat was tijdens één van mijn zeldzame vlagen van zinsverbijstering. Alhoewel, een rabbijn is voor een deel ook een commentator, maar dan één met een echte morele boodschap. Ik had als kind geen specifieke levensdroom, behalve dan baseballer worden. En als dat niet kon, dan toch op zijn minst commentator bij het baseball. lk laat hier en nu ogenblikkelijk alles vallen, als een zender me vraagt hun vaste commentator tijdens baseballwedstrijden te worden.

»Ik ben trots op wat ik heb bereikt, hoor. Maar ik vraag me nog altijd af in hoeverre het allemaal mijn verdienste is. Ik ben geboren met een goed stel hersenen, dat is een cadeau. En dan nog. Als ik in Ethiopië word geboren niet net zoveel hersenen, haal ik hoogstwaarschijnlijk mijn vijfde levensjaar niet. Veel mensen die even hard werken, zijn veel minder succesvol. Maar je moet de kansen grijpen als ze zich voordoen. Omdat ik goed werk heb verricht als gemeenteraadslid, werd ik verkozen tot burgemeester. Omdat ik een bekwaam en populair burgemeester was, werd ik gevraagd als anchorman voor het nieuws, enzovoort.»

GOD IN EEN SLECHTE DAG

HUMO Sommigen schrijven uw verkiezing als burgemeester nog altijd toe aan de controverse die ontstond na uw ontslag als gemeenteraadslid.

SPRINGER «Bedoel je dat met die cheque? (Springer werd als gemeenteraadslid tot ontslag gedwongen, nadat tijdens een huiszoeking in een plaatselijk bordeel een door hem uitgeschreven cheque werd aangetroffen. Bij de eerstvolgende verkiezingen werd hij met een overweldigende meerderheid verkozen tot burgemeester, red). Er zit wel vijf jaar tussen die cheque en mijn latere verkiezing als burgemeester, dat is een beetje lang om nog een oorzakelijk verband te leggen. Daarbij, ik ben altijd populair geweest in Cincinnati, met of zonder die cheque.»

HUMO U koos toen meteen voor een publieke schuldbekentenis op televisie, met uw vrouw aan uw zijde. Bill Clinton kan er een puntje aan zuigen.

SPRINGER «Je gaat mijn zaak toch niet met die van hem vergelijken? Ik was een jonge twintiger, die zich één avond, of beter: één uur heeft laten gaan. Dat is een redelijk groot verschil met een president van de Verenigde Staten die van zijn ambtshuis een huis van ontucht maakt. Zijn grootste probleem is dat hij het veel te lang heeft verzwegen voor Hillary. [k heb mijn zonden meteen opgebiecht aan mijn vrouw. Als Clinton hetzelfde had gedaan, had hij ook open kaart kunnen spelen tegen de bevolking, en die zou dat net als destijds in mijn geval op prijs hebben gesteld. Maar het is erg makkelijk om de moraalridder uit te hangen als je geen betrokken partij bent.»

HUMO Stelt u uzelf ooit nog opnieuw verkiesbaar voor een politiek ambt?

SPRINGER «Ik mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen, omdat ik niet in Amerika geboren ben. Dat is in het beste geval weggelegd voor mijn dochter. Misschien bekruipt mij op een dag opnieuw de zin om burgemeester of gouverneur te worden. Politiek is mijn passie en mijn leven, dat raak ik nooit meer kwijt. Ik hoef ook niets meer te doen omdat het moet. Ik zit in zo’n comfortabele positie dat ik voor de rest van mijn dagen kan doen waar ik zin in heb.»

HUMO En dat is niet: nog tien jaar ‘The Jerry Springer Show’ presenteren?

SPRINGER «Ik heb in ‘96 een contract gerekend om er tot 2002 mee door te gaan en die afspraak kom ik na. Tegen die tijd ben ik bijna zestig. We zien wel. Ik heb in mijn leven nog nooit iets gepland. Misschien ben ik tegen die tijd wel dood.»

HUMO In uw autobiografie bombardeert u zichzelf na uw overlijden samen met moeder Teresa tot de hoofdgasten in de talkshow van God. Waarom moest zij er per se komen bijzitten?

SPRINGER «Omdat ik de draak wilde steken met al die mensen die in mij de verpersoonlijking van de duivel zien. En God de Vader als enig tegenwicht leek me war weinig, vandaar dat hij het gezelschap kreeg van moeder Teresa. Maar je hebt misschien gemerkt dat ze tijdens de hele show geen woord heeft uitgebracht. Ik vrees dat ze mijn gezelschap niet op prijs stelde.»

HUMO God blijkbaar al evenmin, want hij stuurt u meteen na afloop van de talkshow terug naar de aarde, met de boodschap dat hij de mensheid nog liever met een nieuwe sprinkhanenplaag dan met een nieuwe ‘Jerry Springer Show’ opzadelt. Waarom stuurt hij u dan in godsnaam terug?

SPRINGER «Misschien had hij gewoon een slechte dag. Of een goed gevoel voor humor. Dat heeft hij volgens mij altijd al gehad, anders had hij mij nooit geboren laten worden.»

HUMO Heeft u nog een final thought, eentje om het af te leren?

SPRINGER «Euhm... Ik hoop dat ik je nooit in mijn show zie (lacht). En ik ben blij dat we de oorlog gewonnen hebben. En dat zeg ik niet om te lachen.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234