‘Natuurlijk is mijn mening meer waard dan die van jou. Dat is geen grootheidswaanzin, dat zijn de feiten.’ Beeld
‘Natuurlijk is mijn mening meer waard dan die van jou. Dat is geen grootheidswaanzin, dat zijn de feiten.’

Plastisch chirurgJeff Hoeyberghs

Jeff Hoeyberghs: ‘Door die hele #MeToo-klucht zijn vrouwen volledig de pedalen kwijt’

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf met uitstel, voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. In 2019 deed hij tijdens een lezing in een auditorium aan de UGent voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) enkele denigrerende uitspraken over vrouwen. Dat ’s lands meest controversiële chirurg niet hoog oploopt met het feminisme, bleek eerder ook uit dit opzienbarende Humo-interview: ‘Alles wat ik doe, doe ik beter dan een vrouw.’

Diederik Van den Abeele

(Dit interview verscheen oorspronkelijk op 12 februari 2018.)

Een bittere vechtscheiding met zijn eerste vrouw, de breuk met zijn twee oudste kinderen, zijn gedwongen ontslag uit de succesvolle Wellness Kliniek, conflicten met de Orde der artsen, de breuk met zijn tweede vrouw... Jeff Hoeyberghs kreeg er flink van langs, en al zijn onfortuinlijkheden werden breed uitgesmeerd in de gespecialiseerde pers.

Allemaal zijn eigen schuld, beweren kwatongen: zijn zelfingenomenheid, grote mond en moeilijke karakter maken het onmogelijk om met hem samen te werken, laat staan samen te leven. Maar de flamboyante arts ziet dat zelf enigszins anders.

Jeff Hoeyberghs «Ik word langs alle kanten aangevallen en tegengewerkt, maar dat maak ik al 56 jaar mee. Het is de rode draad in mijn leven, zou je kunnen zeggen. Ik vind dat trouwens helemaal niet zo erg. Je moet het in het leven doen met de kaarten die je hebt gekregen.»

HUMO En welke kaarten hebt u gekregen?

Hoeyberghs «De kaart die mij onderscheidt van de meeste mensen, is dat ik een intellectueel ben. Dat was voor iedereen rond mij al vroeg duidelijk. Ik ben altijd de slimste van de klas geweest.

»Als intellectueel ga je steevast, en ongeacht de consequenties, op zoek naar de waarheid. Dat zorgt voor conflicten, want de wereld wordt geregeerd door leugens. Daarom lig ik al mijn hele leven overhoop met veel mensen. Zij zijn niet geïnteresseerd in de waarheid, maar leven in een illusie. Dat had ik als kind al door, en daardoor botste ik vaak met mijn ouders en leraars.»

HUMO U schoot als kind dus niet zo goed op met uw ouders?

Hoeyberghs «Ik ben opgegroeid in een chaotisch gezin met vijf kinderen, van wie ik de oudste was. Mijn moeder leed aan een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar was zich daar niet van bewust. Zij zette de kinderen tegen elkaar op. Dat was niet eens haar eigen schuld, want ze was zwaar getraumatiseerd: tijdens de oorlog hadden haar ouders haar als jong meisje bij twee oude kinderloze tantes ondergebracht. Dat heeft van mijn moeder een gestoorde vrouw gemaakt.

»Mijn vader leed aan het syndroom van Asperger. Dat is mijn redding geweest. Omdat ik veel slimmer was dan mijn moeder, kwam ik vaak met haar in conflict. Ik wees haar op de fouten die ze maakte en de waan waarin ze leefde, en ik rebelleerde als ze me onterecht berispte of onzin verkocht. Omdat mijn vader, zelf ook een slimme mens, wist dat ik gelijk had, greep hij niet in. Mijn moeder zag dat mijn vader achter mij stond, en mijn vader was de baas in huis. Daar heb ik mijn leven aan te danken.»

HUMO Hebt u uw moeder daar ooit mee geconfronteerd?

Hoeyberghs «Ja, op haar sterfbed. Ik ben speciaal naar haar toe gegaan om haar de kans te geven een laatste constructief gesprek met mij te hebben. Ik wou haar de kans geven schuld en schaamte te voelen, en zich in het beste geval te verontschuldigen voor wat ze had verwoest. Maar dat is niet gebeurd. Ik moet leven met de gedachte dat mijn moeder inzichtloos gestorven is. Maar ik ben met mezelf in het reine omdat ik gedaan heb wat ik kon.

»Moeders die hun kinderen mismeesteren en kapotmaken: dat is een groot taboe in onze maatschappij. De moedermythe is de grootste illusie van allemaal, én het is de belangrijkste reden waarom onze samenleving ten onder gaat.»

HUMO Hoe bedoelt u?

Hoeyberghs «Het systeem veronderstelt dat moeders per definitie liefdevol en zorgzaam zijn, en vaders kwaadaardig en harteloos. Ik word daar nu ook mee geconfronteerd in mijn scheiding. Ik wil een volwaardige vaderrol vervullen voor mijn zoon Louis (9), maar uiteindelijk beslissen vrouwen in de overgrote meerderheid van de zaken in familierecht over het lot van kinderen. Of het nu gaat om rechters, maatschappelijk werkers of procureurs: ik heb alleen nog maar vrouwen gezien. Daardoor is alles bespreekbaar, behalve de moedermythe. Ik heb het gevoel dat wat de vader zegt steeds gelogen is en wat de moeder zegt altijd waar is. In april komt er een definitieve uitspraak over mijn scheiding, en ik twijfel er sterk aan of die positief zal uitpakken voor Louis . Men werkt ouderverstoting bij het kind in de hand, net zoals ik dat al meemaakte in mijn vorige scheiding.

»De meeste mensen gaan ervan uit dat bij de opvoeding van kinderen de moeder belangrijker is dan de vader. Onzin. Die overtuiging bestaat trouwens alleen maar hier in het Westen. In andere culturen weet men heel goed dat de vader de belangrijkste ouder is, en daar gedraagt men zich er ook naar. Hier heeft men de illusie van gelijkheid gecreëerd, maar dat is een leugen. Het zijn precies die illusies die de wereld om zeep aan het helpen zijn. Dat is trouwens waarom ik in Andorra ben gaan wonen, omdat de mensen daar veel minder in een illusie leven.»

null Beeld

HUMO Dus niet omdat Andorra een belastingparadijs is?

Hoeyberghs «Maar nee! Ik was 27 jaar en woonde in Engeland, waar ik mijn opleiding tot chirurg aan het voltooien was. Ik voelde toen al aan dat de grootschaligheid België naar de ondergang zou leiden. Dus zijn mijn vrouw en ik naar Andorra verhuisd. Dat is nog altijd de beste beslissing die ik ooit heb genomen.

»De westerse beschaving is in elkaar aan het storten. Er is een grote economische crisis op komst, met politieke instabiliteit, hongersnood, epidemieën en oorlogen als gevolg. Dat gaat gebeuren, gegarandeerd.

»Omdat ik dat zag aankomen, ben ik naar Andorra gegaan. In de Pyreneeën kunnen mensen nog overleven als de elektriciteit twee dagen uitvalt. Er is nog een echt contact met elkaar en met de natuur. Wat heb je echt nodig om te overleven? Goede lucht, zuiver water en gezond eten dat je zelf kan kweken. Dat bestaat allemaal niet meer als het systeem in België crasht. In Andorra wel.»

Gestoorde patiënten

HUMO Overdrijft u nu niet een beetje?

Hoeyberghs «Ik overdrijf níét. We gaan de dieperik in, omdat heel ons financiële systeem op drijfzand gebouwd is. Het systeem kan elk moment crashen, omdat alle betalingen met creditnota’s gebeuren. Neem nu graan. Dat wordt in Brazilië gekocht en komt met een mammoettanker naar Antwerpen of Zeebrugge, vanwaar het naar maalderijen wordt vervoerd, en uiteindelijk naar industriële bakkerijen en supermarkten gaat. De producent van het graan en de eigenaar van die tanker krijgen de belofte dat ze betaald zullen worden als het graan zijn bestemmeling heeft bereikt. En die bestemmeling krijgt van de volgende bestemmeling dezelfde belofte. En zo gaat dat door, tot de consument zijn brood cash betaalt. Al die creditnota’s zijn een illusie – en zodra er ergens een kink in de kabel komt, maakt die tanker rechtsomkeert en valt het systeem stil. En drie dagen later ligt er geen brood meer in de winkel. Hongersnood heb je voor je het weet.

»Of wat als één of andere gek de stroom uitschakelt door een kerncentrale te hacken of er een bom op te gooien? Of als iemand de watervoorziening saboteert? Of raffinaderijen platgooit? Hoe lang denk je dat het duurt voor er massaal cholera en difterie uitbreken als er geen zuiver water meer is en ziekenhuizen geen stroom meer hebben? Dat zal razendsnel gaan.

»Ik weet al lang dat het zal gebeuren, en ik vrees dat we er niet ver meer van verwijderd zijn. Ik geef ons nog twee of drie jaar.»

HUMO En dan?

Hoeyberghs «Dan is het gedaan. Dan komt de apocalyps.

»Misschien neemt een vreemde mogendheid de boel hier wel over als de chaos uitbreekt – de Russen bijvoorbeeld, waarom niet? Charles Michel was in Moskou toch de banden met Poetin aan het aanhalen? Denk je dat de Amerikanen ons uit de shit zullen halen? Nee, als het kruitvat ontploft, zijn we in het beste geval op onszelf aangewezen.»

HUMO En wie zal volgens uw profetie de lont in het kruitvat steken?

Hoeyberghs «Eén of andere geesteszieke! Die zijn er immers genoeg, en er komen er steeds meer bij. Er woedt een epidemie van geestesziekten, die de ondergang van onze maatschappij zal veroorzaken.

»We hebben al die geesteszieken zelf gecreëerd, door de rol van de vader uit te hollen en de moedermythe te cultiveren. Geestesziekten ontstaan vooral door vaderloosheid. Uit onderzoek blijkt dat vier van de vijf mensen die zelfmoord plegen, vaderloos zijn. Bijna 100 procent van de veroordeelde criminelen in Amerika is vaderloos. En meer dan 90 procent van alle homo’s en lesbiennes ook.

»Wat al die geesteszieken gemeen hebben, is dat ze een moeder hadden met een psychische stoornis én een afwezige vader. Dat zie ik ook in mijn praktijk: meer dan de helft van mijn patiënten is gestoord. Ik verdiep me al jaren in hun psychische toestand, en ik kan met zekerheid zeggen dat 95 procent van alle geesteszieke mensen een problematische relatie met de vader heeft.»

HUMO Meer dan de helft van uw patiënten is gestoord, zegt u. Bent u niet bang om ze te schofferen?

Hoeyberghs «Het is de waarheid, en de waarheid mag en moet gezegd worden.

»Uiteindelijk is cosmetische chirurgie een vorm van zelfdestructie, en dat is precies de definitie van geestesziek: zelfdestructief, en bij uitbreiding schade toebrengend aan anderen. Als je zelfdestructief bent, is cosmetische chirurgie toch een geweldige manier om dat op een aanvaarde en verantwoorde manier te doen?

»Hetzelfde geldt voor tatoeages, die een primaire vorm van zelfverminking zijn. Waarom hebben zoveel mensen nood om zich te laten tatoeëren? Simpel: door de problematische relatie met hun vader.»


borstkanker

HUMO Dan hebben wel héél veel jongeren een problematische relatie met hun vader.

Hoeyberghs (onverstoorbaar) «Als er ooit een studie wordt gedaan naar het verband tussen mensen met tatoeages en vaderloosheid, zal er een rechtstreekse link worden gevonden, daar ben ik 100 procent zeker van.»

HUMO U noemt veel andere mensen geestesziek. Hoe zou u, als arts, uw eigen toestand omschrijven?

Hoeyberghs «Mijn hersenen werken bijzonder efficiënt omdat ik geen ballast meezeul en niet in illusies leef. Daardoor heb ik een evenwichtige, stabiele persoonlijkheid.»

HUMO Bent u daar zo zeker van? Schuilt er dan geen narcist in u?

Hoeyberghs «Narcisme is een gevolg van een fundamenteel laag zelfbeeld. Dat heb ik niet. Narcisten willen anderen domineren vanuit hun eigen chaos. Ik ken dat niet, chaos. Integendeel, ik heb een heel geordende geest. Heb ik een hoge dunk van mezelf, zoals velen beweren? Natuurlijk! Maar dat is geen pretentie. Ik praat even objectief over mezelf als over alle andere mensen. En ja, natuurlijk is mijn mening meer waard dan die van jou, uiteraard. Maar dat is geen grootheidswaanzin, dat is gewoon gebaseerd op feiten.

»Volgens de astrologie ben ik een Leeuw met ascendant Steenbok. Dat wil zeggen dat ik koning en eerste minister tegelijk ben. Als koning heb ik een grote verantwoordelijkheidszin en cijfer ik mezelf weg voor het algemeen belang. Maar als eerste minister heb ik het talent en de capaciteiten om alles wat ik voor het algemeen belang wil doen, ook zélf te doen.

»Weet je wie de gelukkigste mens ter wereld is? Dat ben ik, als iemand mij ervan kan overtuigen dat zijn mening beter of juister is dan de mijne.»

HUMO Gebeurt dat vaak?

Hoeyberghs «Zelden. Ik leer wel van anderen door hun chaotische inzichten te analyseren. Veel mensen die iets beter weten, slagen er niet in om dat accuraat te verwoorden. Ik probeer dat dan voor hen te doen.»

HUMO Enkele weken geleden moest u voor de rechter verschijnen, omdat één van uw vrouwelijke patiënten niet tevreden was over een ingreep. Tijdens de zitting werd u uit de rechtszaal gezet, omdat u naar uw patiënte verwees als een ‘verfrommelde broodzak’.

Hoeyberghs «Het ging om een vrouw van 80 jaar die me eerst had proberen af te persen. Ik had wat overtollig vel onder haar oog weggesneden, en daar was achteraf een klein littekentje te zien – maar dat had ik haar op voorhand duidelijk gezegd. Zij beweerde van niet, en eiste een schadevergoeding van 20.000 euro, anders zou ze een proces beginnen. Toen ik daar niet op inging, is ze naar de rechter gestapt. Ik heb aan de vrouwelijke rechter uitgelegd dat er bij die patiënte geen esthetische schade was, zoals ze beweerde, maar alleen esthetische winst, omdat ze vóór de ingreep bij mij was binnengekomen als een verfrommelde broodzak... Daarop stuurde de rechter me de zaal uit. Ik wacht nu op het vonnis. Het zal niet het eerste proces zijn dat ik win.»

null Beeld

HUMO U hebt ook een conflict met de Orde der artsen.

Hoeyberghs «Dat is ondertussen bijgelegd.»

HUMO U was geschorst omdat u uw tweede vrouw, die aan borstkanker leed, had geopereerd, maar niet volgens de regels.

Hoeyberghs «Die mensen van de Orde hadden gewoon niet begrepen waar het over ging. Ze hadden mij geschorst, omdat ze ervan overtuigd waren dat de borstkanker van Evelyne niet geopereerd kon worden. Dat hadden een aantal oncologen hen verzekerd, sukkels die dachten dat ze meer over borstkanker wisten dan ik, maar zelf nog nooit een mes in een borst hadden gestoken. Die zogenaamde specialisten meenden dat een operatie zonder bestraling en chemotherapie levensgevaarlijk was. Ze begrepen niet dat bestraling en chemo geen enkel effect hebben op het type borstkanker dat Evelyne had.

»Omdat ik haar dus wél heb geopereerd – zónder bestraling en chemotherapie – heeft de Orde mij geschorst. Ze vonden dat ik die oncologen had geschoffeerd en het vertrouwen van het publiek in de medische wetenschap had beschaamd. Maar ik ben in beroep gegaan, en uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat ik gelijk had. Het is nu vier jaar geleden dat ik Evelyne heb geopereerd, en ze is nog steeds kankervrij.»

HUMO Maar uw relatie met haar is wel voorbij?

Hoeyberghs «Ja, al anderhalf jaar. Toen ik Evelyne twee jaar geleden duidelijk maakte dat ik meer tijd in Andorra wou doorbrengen, om er onder andere een hotel met medische en therapeutische voorzieningen op te starten, zag ze dat niet zitten. Wij woonden toen de helft van het jaar in België en de andere helft in Portugal, en dat wou ze zo houden. Het is toen snel bergaf gegaan tussen ons. Ook onze samenwerking in de Hoffkliniek, die we samen runden, is stopgezet. De breuk is definitief.»


Trots en centen

HUMO Het is een beetje een gelijkaardig verhaal als met uw eerste vrouw.

Hoeyberghs «Ja, maar het verschil is dat ik veel te danken heb aan Marly-Ann, mijn eerste vrouw. Zij heeft mij gesteund toen ik plastisch chirurg wou worden én toen ik in Andorra wilde gaan wonen. Alleen ben ik heel ongelukkig bij haar geworden, omdat ze alleen nog in geld geïnteresseerd was en alles wat ik deed begon te controleren. Wij waren allebei voor de helft eigenaar van de Wellness Kliniek en ons vastgoed in Andorra, en dat ging twintig jaar goed – tot ze plots elke beslissing die ik wilde nemen in twijfel trok.

»Als ik daarop terugkijk, is dat heel begrijpelijk. Zij was 44, en wat gebeurt er met vrouwen van 44? Hun eierstokken drogen op. Een vrouw van die leeftijd wordt de facto meer een man: haar borsten worden slapper, haar stem wordt zwaarder, haar haren worden dunner, ze krijgt een buik, ze wordt wat plomper... Ik was ook 44, maar ik zat op de top van mijn kunnen. Ik werd gedreven door mijn hormonen en achternagezeten door vrouwen die tien of twintig jaar jonger waren. Dat kon mijn ex natuurlijk niet verdragen, dus begon ze mij op alle fronten tegen te werken.

»Dat heeft een hele tijd geduurd, en ondertussen was ze de kinderen al tegen mij aan het opzetten. Ik kreeg steeds meer stress, en op een gegeven moment dacht ik: ‘Nu ga ik maagkanker of een hartinfarct krijgen, maar 50 word ik niet.’ In die omstandigheden werd ik verliefd op Evelyne.

»De vechtscheiding met Marly-Ann heeft bijna tien jaar geduurd, en eigenlijk is alles pas sinds vorig jaar geregeld.»

HUMO Uw twee oudste kinderen, ondertussen 25 en 23 jaar, dragen sinds een paar jaar de familienaam van hun moeder. Ziet u hen nog?

Hoeyberghs «Nee.»

HUMO Uw ex-vrouw én uw kinderen wonen nog steeds in Andorra. Komt u hen dan nooit tegen?

Hoeyberghs «Nee.»

HUMO Hoe kan dat? Andorra is maar een zakdoek groot.

Hoeyberghs «Ze zijn alle drie heel asociaal. Bovendien woon ik aan de andere kant van Andorra, tien kilometer bij hen vandaan – dus de kans dat ik hen in de supermarkt tegenkom, is heel klein. Ik zou hen misschien ook niet herkennen, ik heb hen tenslotte al tien jaar niet meer gezien.»

HUMO U hebt ongetwijfeld van uw kinderen gehouden. Waarom streeft u niet naar een verzoening?

Hoeyberghs «Het zijn mijn kinderen niet meer.»

HUMO Onzin. Het blijven altijd uw kinderen.

Hoeyberghs «Nee, het zijn mijn kinderen niet meer – omdat hun hersenfunctie fundamenteel gestoord is. Als jij een computer koopt, dan bestaat die uit hardware én software. Welnu, als morgen de helft van je computer niet meer werkt, is het dan nog jouw computer?»

HUMO U kunt kinderen toch niet vergelijken met een computer?

Hoeyberghs «Toch wel, hersenen en computers werken op exact dezelfde manier. De hersenen van mijn kinderen zijn de voorbije tien jaar onherstelbaar defect geraakt, omdat er geen vader was die ‘nee’ kon zeggen wanneer dat moest. Die schade kan nooit meer ongedaan worden gemaakt.»

HUMO U klinkt nu wel koel, maar u moet het toch erg vinden dat u geen contact meer heeft met uw kinderen?

Hoeyberghs «Ach, er is zoveel ergs in het leven. Als ik morgen kanker krijg, is dat ook erg. Niemand komt op de wereld met de garantie dat hij een probleemloos leven zal leiden – dus moet je ook niet te veel zeuren als je een tegenslag te verwerken krijgt Natuurlijk is het erg dat ik geen contact meer heb met mijn kinderen, maar ik kan daar niets aan veranderen. Dát vind ik het ergste: de machteloosheid.»

HUMO En u bent ervan overtuigd dat u niets kunt doen om de relatie te herstellen?

Hoeyberghs «Wetenschappelijke studies zeggen dat er bij ouderverstoting in 90 procent van de gevallen nooit nog contact komt tussen de verstoten ouders en hun kinderen. En bij de overige 10 procent is er enkel nog contact omdat de kinderen geld nodig hebben.

»Ik heb vaak pogingen ondernomen om het contact te herstellen: ik heb gebeld en gemaild, en ik heb tussenpersonen ingeschakeld om bij hen te polsen hoe zij tegen een verzoening aankeken. Ik heb altijd nul op het rekest gekregen, maar daar ben ik niet rancuneus om, integendeel. Ze waren altijd welkom, en dat zijn ze nog steeds.

»Mijn kinderen weten dat ik vriendelijk zal zijn als ze naar mij zouden komen, dat ik hen te eten zal geven en hen in de mate van het mogelijke zal helpen – maar voor mijn centen en mijn trots moeten ze niet aankloppen. Voor wat, hoort wat.»

HUMO Echte liefde is onvoorwaardelijk. Zeker tussen ouders en hun kinderen.

Hoeyberghs (verbaasd) «Liefde? Dat is één groot misverstand. Wat de meeste mensen onder liefde verstaan, is angst om iets of iemand te verliezen. Nee, liefde is een universele kracht waarmee je geboren wordt en waarvoor je mikpunten moet zoeken, zodat die jouw liefde kunnen versterken en doorgeven. Dat kunnen personen zijn – een vrouw of je kinderen – maar ook een carrière, of een moestuin, of een huis dat je bouwt.

HUMO Op welke mikpunten richt ú dan uw liefde, sinds u weer single bent?

Hoeyberghs «O, op van alles. Ik ben in Andorra honden aan het fokken, ik werk aan een groot bouwproject, ik heb af en toe vrouwen...»

Seksrobots

HUMO Bent u eigenlijk gelukkig?

Hoeyberghs «Ik klaag niet, maar ik zou liever in een groter sociaal verband leven. Daarmee bedoel ik geen gezin, maar een grotere groep mensen – noem het voor mijn part een commune. Ik ben er trouwens van overtuigd dat het klassieke gezin als hoeksteen van de maatschappij volledig voorbijgestreefd is. Dat loopt al twee generaties volledig mis.

»Ik wil terug naar een stamverband, een groep mensen met wie ik samen kan leven en werken en plezier maken. In Andorra probeer ik nu een soort hotel te realiseren voor allerlei soorten mensen. Toeristen, vrienden, patiënten, jong en oud, die behoefte hebben aan écht sociaal contact en een eenvoudig leven in de natuur. Tegelijk wil ik die mensen therapeutische sessies aanbieden. Ik heb de voorbije jaren enorm veel gelezen en geleerd, en ik geloof dat ik met al mijn verworven inzichten mensen kan helpen om opnieuw geestelijk gezond te worden.»

HUMO En uw kliniek in Maaseik?

Hoeyberghs «Er is een grote crisis in de cosmetische chirurgie, waardoor mijn omzet drastisch is gedaald. Ik heb nu enorm veel extra kosten en sta continu in het rood. Die put moet ik de komende drie jaar zien te dichten, zodat ik een punt achter dit verhaal kan zetten en me voorgoed kan terugtrekken in Andorra.»

'Cosmetische chirurgie is uiteindelijk een vorm van zelfdestructie.'

 Beeld
'Cosmetische chirurgie is uiteindelijk een vorm van zelfdestructie.'

HUMO Wat gaat u doen als u nog eens verliefd wordt?

Hoeyberghs «Mezelf onder controle houden en het uitzweten! Na drie maanden is die verliefdheid toch weer weg. Ik begin zeker geen relatie meer, want dat blijft toch niet duren. Tegen seks zeg ik uiteraard niet a priori nee, maar dan wel onder strikte voorwaarden: dat we ons niet gaan voortplanten, én dat er geen eisen worden gesteld. Het is niet omdat een vrouw seks met mij heeft, dat dat privileges zou scheppen.»

HUMO U leeft duidelijk op gespannen voet met de andere sekse.

Hoeyberghs «Dat is het minste wat je kunt zeggen.»

HUMO Wat is uw probleem met vrouwen?

Hoeyberghs «Vooral door die hele #MeToo-klucht zijn vrouwen volledig de pedalen kwijt. Met als gevolg dat mannen zich helemaal anders opstellen ten opzichte van vrouwen. Ook fatsoenlijke mannen.

»Het gevolg van #MeToo is dat geen enkele man nu nog weet hoe hij met vrouwen moet omgaan. Want elke toenadering of avance kan als grensoverschrijdend bestempeld worden. Zover zijn we gekomen. Maar het zijn de vrouwen die het onderspit zullen delven, want zij zullen niet meer door fatsoenlijke, beloftevolle mannen onderhouden worden.»

HUMO Toen Bart De Pauw drie maanden geleden in het oog van de #MeToo-storm terechtkwam, liet u optekenen: ‘Vrouwen zouden blij moeten zijn met alle aandacht die ze krijgen van mannen. Ze zouden beter hun vrouwelijkheid uitspelen om positieve dingen te doen, zoals hun mannen tevredenstellen.’

Hoeyberghs «Zo is dat. Als vrouwen niet gediend zijn van mannelijke aandacht, hoe zullen ze dan aan een man raken om zich voort te planten? Of is dat niet belangrijk? Dat is nochtans het enige waar het om draait in de natuur.

»Mannen en vrouwen zijn níét gelijk, wat al die feministes ook mogen beweren. Mannen hebben een stapje voor op vrouwen, dat is nu eenmaal zo. Vrouwen maken zichzelf hoe langer hoe meer overbodig. We hebben vaatwasmachines, stofzuigers, stoomovens, Poolse schoonmaaksters en zelfs seksrobots. Waar hebben wij, mannen, vrouwen eigenlijk nog voor nodig? Ik heb het de voorbije jaren zelf meegemaakt: alles wat ik doe, doe ik beter dan een vrouw. Koken, afwassen, opruimen, verhuizen, mijn appartement inrichten... Het is een illusie dat vrouwen beter zijn in het huishouden.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234