'Ik sluit nu maar af': afscheidsbrieven van mensen die uit het leven zijn gestapt

Deel
13865_zelfmoord_artikelbeeld.jpg
In 'Ik sluit nu maar af' verzamelde de Duitse wetenschapper en auteur Udo Grashoff afscheidsbrieven van mensen die zelf kozen voor de dood. Het is schrijnende, ontroerende, heel af en toe lachwekkende maar altijd pakkende lectuur. Humo mocht er een selectie uit puren: 'Mocht je het kunnen opbrengen, vergeet dan die ellendige tijd met mij.'

Ik krijg vaak de vraag wat mij er als historicus toe heeft bewogen om me nu juist met het onderwerp zelfdoding bezig te houden. Voor de hand liggende redenen als eigen suïcidepogingen komen in mijn biografie niet voor, traumatiserende sterfgevallen binnen de familie- of kennissenkring al evenmin. Ik was gewoon op zoek naar een onderzoeksonderwerp dat een existentiële dimensie bevat en tot nu toe nog weinig is behandeld. Bij het doornemen van dossiers in verschillende archieven stuitte ik op talrijke afscheidsbrieven die grote indruk op me hebben gemaakt en me niet zelden ook sterk hebben aangegrepen. Zo ontstond het idee om een aantal van die brieven als boek uit te geven.

Oorspronkelijk wilde ik deze depressief-expressieve, soms stevig verhaspelde brieven in ongewijzigde vorm bundelen en slechts summier van commentaar voorzien. De brieven moesten worden bevrijd uit de analytische houdgreep van sociologen, filosofen, medici en juristen; ik wilde de pijn blootleggen, de tekortschietende taal van mensen die tekort zijn geschoten. Tijdens het werken aan het manuscript werd me echter duidelijk hoe belangrijk eenduidige verklaringen zijn voor de samenhang, de voorgeschiedenis, degene aan wie de brief gericht is en uiteindelijk ook voor de daad zelf. Daarom heb ik aan iedere afscheidsbrief een tekst toegevoegd waarin de voornaamste feiten vermeld staan.

 

Het volledige artikel vindt u in Humo 3452

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: