'Mindfulness voor jongeren' valt in de prijzen

, door (sdj)

5
mindfulness
© Jan Van der Veken

Twee zakenmannen investeren in preventie na de zelfdoding van hun kind. Jan Toye is eigenaar van biermerk Palm, Marc vande Gucht was lang commercieel directeur van De Tijd. Twee zakenmannen van kaliber die het roer definitief hebben omgegooid en tegenwoordig vijftig procent van hun tijd investeren in hun stichting Ga voor Geluk.

Niet zomaar: Toyes hoogbegaafde zoon Christoph maakte in 2004 een eind aan zijn leven; Vande Guchts dochter Joke deed dat ook. ‘Ik heb de psychische pijn waaraan Christoph leed niet gezien,’ zegt Toye. ‘Ik heb als vader fouten gemaakt.’ ‘Het ergste is,’ zegt ook vande Gucht, ‘dat ik me blijf afvragen: ‘Wat als ik meer had geluisterd? Wat als ik er meer was geweest?’’

Ze wilden allebei ‘iets’ doen. Op één of andere manier wil- den ze helpen te voorkomen dat het bij anderen zover zou komen. Ze maakten een plan en pakten het aan zoals ze dat als CEO gewend waren – grondig. Ze financieren nu twee leerstoelen aan de KU Leuven: één ter preventie van depressie en suïcide, en één die zich toespitst op hoogbegaafdheid en welbevinden bij jongeren.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: