Humo's Verhelderende Verkiezingsgids: 'De N-VA wil een nieuwe kerncentrale bouwen: totaal absurd en ridicuul'

, door (bv)

151
klimaat

Jill Peeters (weervrouw VTM en Het Laatste Nieuws) «In geen enkel meetpunt in Vlaanderen wordt voor fijn stof de norm gehaald die door de Wereldgezondheidsorganisatie opgelegd is. Ons land werd ook al doorverwezen naar het Europees Hof omwille van de hoge concentraties aan fijn stof. Dat is het gevolg van een jarenlang beleid van verwaarlozing, ’t valt dus objectief te staven dat er de afgelopen legislatuur eigenlijk geen visie was. Waar zijn de innovatieve, duurzame, groene ideeën? Ik mis ze, bij zowel de Belgische als de Vlaamse en de Waalse regering.»

Mathias Bienstman (beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu en voorzitter van de Klimaatcoalitie) «Er is nood aan maatregelen die écht ingrijpen op de structuren. Eigenlijk geeft Schauvliege dat zelf ook toe. Goed verborgen in haar klimaatplan, op bladzijde 140, staat in een kader berekend hoeveel de emissies in 2020 gedaald zullen zijn als het plan helemaal uitgevoerd wordt: ongeveer 5 procent, amper een derde van de 15 procent die Europa minimaal vraagt. Toch heeft Schauvliege over dat plan een enorme goednieuwsshow opgevoerd. Als je in het beste geval amper een derde van je doelstellingen kan halen, zou je beter van een work in progress spreken dan van een fantastisch plan.»

Serge de Gheldere (klimaatambassadeur voor Al Gore en CEO van Futureproofed) «Door in te zetten op een ambitieus energie- en klimaatbeleid kunnen we wel degelijk de economie stimuleren. We moeten bijvoorbeeld naar een verdubbeling van de woningisolatie. Dat kan veertigduizend jobs creëren, onze energieafhankelijkheid van het buitenland verminderen en de kwaliteit en het comfort van onze steden verbeteren. Zo zijn er tal van mogelijkheden, op grote en kleine schaal. Daarom ben ik altijd boos als een beleidsmaker zegt: ‘We zitten in een crisis, wat gaan we doen? Onze economie stimuleren of de ijsberen op de Noordpool redden?’ Wie dergelijke bullshit verkoopt, begrijpt er niks van of kiest plat electoraal voor gemakzuchtige cafépraat.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: