Het geld van de kerk (1)

, door (rs)

40
20838_kerk-geld-406.jpg

De Belgische kerk is geen geconsolideerd bedrijf met een overzichtelijke boekhouding die je op een eenvoudig verzoek kunt inkijken. Het is een archipel van kleine en minder kleine eilandjes met eigen inkomsten, uitgaven, investeringen, beleggingen en bezittingen. Bovendien houdt de kerk niet van pottenkijkers, of het nu gaat over pedofilie of over centen. Wij lieten ons niet afschrikken en gingen op zoek: het geld van de kerk, in drie afleveringen voor u uitgespit.

Enkele passages uit het artikel

  • Priesters krijgen een wedde van de Federale Overheidsdienst Justitie. Vorig jaar kostte dat de staat 92,2 miljoen euro, vakantiegeld en eindejaarspremies inbegrepen, plus nog eens 35,5 miljoen voor de pensioenen van priesters op rust. Een aartsbisschop verdient 101.594 euro per jaar, de zeven bisschoppen 81.914 euro per kop, de 26 vicarissen-generaal elk 30.340 euro, de 68 kanunniken en 54 secretarissen 25.000 euro en de pastoors, kapelaans, onderpastoors en lekenassistenten een kleine 20.000 euro (nog steeds op jaarbasis). Een pastoor die twee parochies bedient, krijgt daar nog eens 50 procent bovenop. Geestelijken krijgen ook 'haard'- of standplaatstoelages, een kilometervergoeding, een vergoeding voor begrafeniskosten en zelfs kraamgeld en kinderbijslag (de overheid was kennelijk vooruitziend). Bovendien kunnen pastoors en onderpastoors een weddetoeslag krijgen van de kerkfabriek, die daarvoor een beroep doet op de gemeente. Voor de bisschoppen betalen de provincies een kantoor plus reis- en secretariaatskosten.

  • Jan Lenaers (bisdom Hasselt) «Bij ons betaal je 200 euro voor een huwelijk of een begrafenis. Dat bedrag wordt min of meer in heel Vlaanderen gehanteerd, daar zijn bisschoppelijke richtlijnen over. Vanaf volgend jaar wordt het wellicht verhoogd tot 250 euro. Alleen in het bisdom Brugge is alles duurder. Daar betaal je zelfs nog extra voor missen van elf uur. In Brugge ga je dus beter niet dood (lacht). Eigenlijk sterf je het best in Wallonië: daar is een begrafenis het goedkoopst.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: