Seksueel misbruik in het bisdom Brugge: de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe

, door (ja)

27
debielen

‘Verborgen verdriet’ heet de brochure die de Belgische bisschoppen in 2012 afleverden, een handleiding om op een andere manier met seksueel misbruik om te gaan. De Kerk zou voortaan niet meer haar eigenbelang laten primeren, maar het belang van de slachtoffers. De nood aan een nieuwe aanpak was acuut geworden na het ontslag van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe in het voorjaar van 2010. Vangheluwe bekende jarenlang zijn minderjarige neefje te hebben misbruikt, maar hij was lang niet de enige pedofiel in het gewaad van een geestelijke: met het schandaal kwamen honderden soortgelijke dossiers boven water, het ene nog schrijnender dan het andere.

Er woedt nog altijd een gerechtelijke oorlog over wat er precies met die dossiers moet gebeuren, maar intussen kwam er wel een bijzondere parlementaire commissie die onderzocht wat er jarenlang fout was gegaan. En hoe dergelijke toestanden in de toekomst vermeden konden worden. Met de resultaten van de commissie als leidraad schreven de bisschoppen ‘Verborgen verdriet’: ze kondigden aan in elk bisdom opvangpunten te installeren, waar slachtoffers zich desgewenst konden melden om erkenning te krijgen, ja zelfs vergoed te worden voor de geleden schade in verjaarde dossiers. Opmerkelijk: één van de bisschoppen die het verst meeging met de richtlijnen van de commissie, was Jozef De Kesel, de man die in zeven haasten naar Brugge was geroepen om het puin te ruimen dat Roger Vangheluwe had achtergelaten.

De Kesel is een mens van goede wil, zegt Rik Devillé, de stichter van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk. Vroeger kreeg Devillé steevast de deur op zijn neus als hij weer eens met slachtoffers aanklopte bij het bisschoppelijk paleis in de Heilige-Geeststraat. Maar dat is veranderd met de komst van de nieuwe bisschop. ‘De Kesel heeft met alle slachtoffers van onze werkgroep, meer dan honderd in het totaal, minstens één keer persoonlijk gesproken. Over de behandeling van de dossiers hebben we niet te klagen. Integendeel: het Brugse opvangpunt is zelfs het meest coulante als het gaat over de som die slachtoffers als schadevergoeding krijgen.’

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: