Het evangelie volgens de haatpredikers: 'Ons land is een uitvalsbasis voor salafistische imams die in heel Noord-Europa preken'

, door (rs)

Deel
imams

In de moslimwereld zijn al een paar jaar extremistische Korankenners en -uitleggers actief, die moslims voorhouden dat onverdraagzaamheid, de afkeer voor alles wat niet islamitisch is, en vaak zelfs moord en doodslag een heilige plicht zijn. Volgens hen zal de islam binnen afzienbare tijd met geweld de wereld veroveren, met een alleen met bloed te blussen haat voor de kufr – de kafir ofte niet-gelovige – en nog méér voor de apostaat, de afvallige die zijn geloof in Allah heeft verloren. Ze prediken de verheerlijking van de dood, het obscurantisme en de onwetendheid, en verwerpen westerse instituten en ideeën zoals democratie, secularisme, onderwijs, humanisme en objectieve wetenschap. In ruil bieden ze religieus racisme, vrouwenhaat, antisemitisme, strenge kledings- en beharingswetten en de steeds weerkerende oproep tot haat en geweld.

'Het internet is een hopeloze zaak: een Antwerpse radicale groepering liet zich via Skype onderwijzen door hun mentor in... Jemen' Magistraat

Ook in België zijn die predikers actief. El Alami Amaouch (foto boven) alias Alami abu Hamza is zo iemand, maar zijn er meer zoals hij? ‘Zeker,’ zegt directeur André Vandoren van de antiterreurdienst OCAD, die alle informatie over islamradicalisme en -terreur centraliseert. ‘Hoeveel het er exact zijn, weten we niet. De Staatsveiligheid volgt hen op de voet, maar die informatie is strikt vertrouwelijk. Wij weten alleen dat staatssecretaris Francken al één predikant heeft uitgewezen en dat vier andere uitwijzingsdossiers in behandeling zijn.’

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: