Humo's Grote Jongerenenquête, deel 2:
Politiek, maatschappij & geloof

, door (kd)

17
jongerenenquête

Somber. Bang. Politiek dakloos

Verder staat de wereld in de fik en heeft de aarde door de klimaatopwarming zowat haar kookpunt bereikt, maar brandt daardoor in de jongeren ook het verlangen om zich politiek te engageren? Voor de volledigheid dienen we overigens te vermelden dat de enquête afgenomen werd vóór de gruwelijke aanslagen in Parijs van 13 november, al hoeft dat geen nadeel te zijn: de resultaten werden er niet door beïnvloed, en helaas waren jongeren na onder meer de aanslagen op Charlie Hebdo en de verijdelde aanslagen in Verviers al bekend met terrorisme dicht bij huis.

Politiek, iemand?

'Ik heb vertrouwen in onze politici': 15%

De politieke belangstelling lijkt lichtjes aangewakkerd: 59 procent heeft interesse in politiek, wat 3 procent meer is dan vijf jaar geleden. Hoewel de interesse bij de meisjes significant is toegenomen (een stijging van 47 procent naar 56 procent), blijven de jongens niet enkel geïnteresseerder (63 procent – exact evenveel als vijf jaar geleden), maar ook geëngageerder: 3 procent is al actief betrokken bij de politiek (tegenover 0 procent van de meisjes), en één op de vijf ‘wil zich er later misschien wel voor engageren’ – bij de meisjes is dit net geen één op de tien. Die bereidheid is bij beide geslachten overigens het grootst bij de 23- tot 24-jarigen (23 procent).

Doel van dat engagement is natuurlijk: het beter doen dan de huidige generatie politici. Al zijn de jongeren over de hele lijn iets minder argwanend geworden – het geloof in de Belgische democratie stijgt van 18 naar 24 procent, het vertrouwen in onze politici klimt van 9 naar 15 procent, en het vertrouwen in de werking van het gerecht en de overheid groeit van 14 naar 25 procent – toch heeft meer dan drie vierde van de jongeren nog steeds geen vertrouwen in het systeem.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: