De 7 hoofdzonden van CD&V-voorzitter Wouter Beke:
'Het is niet omdat Bart De Wever een scheet laat,
dat de hele Wetstraat een gasmasker moet opzetten'

© Marco Mertens

, door (bdc)

21

'Molenbeek 'opkuisen': ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen'

Wouter Beke (41) koestert de cartoons van Jeroom en in het bijzonder die over hemzelf die enkele jaren geleden in Humo verschenen. Toen hij vorig jaar vijf jaar voorzitter was, belden zijn medewerkers de cartoonist en schonken ze Beke een grote, ingekaderde tekening: ‘Vijf jaar christendemocratische superheld’. Daar hoopt de superheld nu nog eens drie jaar bij te doen. Beke begint ons gesprek met nieuws dat hij drie dagen later op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij bekend zal maken. Er komen bij CD&V vervroegde voorzittersverkiezingen. Normaal zouden die eind dit jaar worden georganiseerd. Dan is er ook een inhoudelijk congres en Beke wil niet dat het wordt overschaduwd door voorzittersverkiezingen. En vooral: in 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en een jaar later Vlaamse en federale verkiezingen. ‘Ik wil met een duidelijk mandaat dat congres, de lokale verkiezingen van 2018 en de federale en Vlaamse verkiezingen in 2019 kunnen voorbereiden. Ik ben dus zelf ook kandidaat-voorzitter.’

Traagheid

HUMO Zijn we te traag in het aanpakken van het klimaatprobleem?

Beke «Persoonlijk denk ik van wel. Ik maak me daar zorgen over.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: