Dossier verkeersveiligheid: de schande van de 700 verkeersdoden

, door (tp)

36
verkeer 1200
© Kamagurka

'Geen enkel West-Europees land doet slechter dan België'

Twee onderzoekers leggen de vinger op de wonde: professoren Tom en Kris Brijs, broers en allebei verbonden aan het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt – bepalend op het vlak van mobiliteitsonderzoek in België. Tom is ingenieur, Kris psycholoog: hun expertise is uiteenlopend, maar complementair, want verkeersveiligheid hangt af van menselijk gedrag, de infrastructuur en technologie.

Tom Brijs «Het absolute dieptepunt viel in het begin van de jaren 70, toen er 3.000 verkeersdoden per jaar vielen. De verklaring is simpel: er was gewoon geen beleid. Verkeersveiligheid was geen prioriteit: we kwamen uit de gouden jaren 60, en de auto stond symbool voor economische voorspoed en sociale ontplooiing. Steeds meer mensen konden zich er één – soms zelfs twee – veroorloven en die auto’s reden ook alsmaar sneller. Het was het tijdperk van méér, méér, méér, en het moest vooruitgaan. In de jaren 50 en 60 waren de eerste snelwegen aangelegd, het wegennet werd steeds groter. Maar toch was onze infrastructuur niet voorzien op die mobiliteitsexplosie.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: