'Verkeersveiligheid is te belangrijk om aan politici over te laten.' Plankgas met mobiliteitsminister Ben Weyts

, door (tp)

29
ben weuts

'Ik ben weleens geflitst, ja, en ik ben ook weleens met een glas te veel op achter het stuur gekropen'

Volgens de ongevallenstatistieken van 2015 gaat Vlaanderen er globaal gezien licht op vooruit, terwijl er in het hele land 5 procent méér doden vielen. In 2014 was de situatie omgekeerd: Wallonië en Brussel deden het goed, terwijl Vlaanderen een rampjaar kende, met in totaal 400 verkeersdoden. In die zin zou men de cijfers van 2015 een normalisering kunnen noemen. Minister Ben Weyts (N-VA) houdt het bij ‘een lichtpuntje’.

Lees ook: 
'Dossier verkeersveiligheid: de schande van de 700 verkeersdoden'

Ben Weyts «Dertien doden minder: dat is niet niks. De cijfers zijn bemoedigend, 2015 zou het jaar van de ommekeer moeten worden. Ik was pas minister toen ik met de cijfers van 2014 werd geconfronteerd. Die waren choquerend, vooral omdat de daling op de langere termijn volledig op het conto van de automobilisten komt. Die zijn de voorbije jaren heus niet veiliger gaan rijden: auto’s zijn gewoon beter uitgerust en hebben betere airbags. Daarom durf ik me zelfs hardop af te vragen: moeten we die airbags niet aan de buitenkant van de auto monteren, in plaats van binnenin?»

HUMO Dat klinkt als een boutade, maar er wordt volop mee geëxperimenteerd.

Weyts «Absoluut. En ik vind dat Vlaanderen een voortrekkersrol moet spelen op het vlak van verkeersveiligheidstechnologie. We hebben de knowhow. Maar voorlopig kunnen we niet om de vaststelling heen dat de zwakke weggebruiker er de voorbije tien jaar relatief gezien op achteruit is gegaan. Opnieuw: dat is choquerend, een schande zelfs. Daarom heb ik meteen een aantal maatregelen aangekondigd: een betere rijopleiding, meer trajectcontroles en een strenger handhavingsbeleid. Meteen kreeg ik een zondvloed aan shitmails binnen. Vooral de trajectcontroles vielen slecht.»

HUMO Vat u de toon van die mails eens samen.

Weyts «De meeste mensen leggen een zéér grote vergevingsgezindheid aan de dag als het over hun eigen rijgedrag gaat, maar ze zijn ronduit intolerant voor alle anderen. Genre: ‘Ik rijd sneller dan ik mag, maar ik kán dat. Zou u zich niet beter bezighouden met die andere kloefkappers?’ En ze vragen me in één moeite door om de veroordeling die ze hebben opgelopen kwijt te schelden.»

HUMO Wat zelfs u niet kunt.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: