'Een binnenkomende mail op je smartphone activeert je stressresponsmechanisme'
Humo's stresstest: online & depressief

, door (kd)

17

'Totale onthouding is niet meer denkbaar'

Lees ook: Dossier Stress

Even terugspoelen naar oktober 2015: toen kon u, in het kader van Humo’s Stressdossier, op de onvolprezen Humo-site deelnemen aan onze Stresstest om te achterhalen hoe het gesteld is met uw werk-privébalans en uw stressniveau. De test werd ontwikkeld in samenwerking met ISW Eupora, een spin-off van de KU Leuven, voortgesproten uit het Instituut voor Stress en Werk. ISW Eupora heeft op basis van 22.908 ingevulde Stresstests specifiek onderzocht of ons psychosociale welzijn beïnvloed wordt door ons mediagebruik, en – (tromgeroffel) – die resultaten zijn nu bekend!

Sofie Taeymans (ISW Eupora) «Mensen die voor grote stressklachten in behandeling zijn, vertellen vaak dat ze zich overspoeld voelen door allerhande media: hun mailbox stroomt vol, en ze voelen zich verplicht om continu van alles op de hoogte te blijven, en te allen tijde bereikbaar en beschikbaar te zijn – ook tijdens het weekend. Dat was vroeger wel anders: werk was werk, en thuis was thuis. Door de komst van het internet is dat onderscheid vervaagd, waardoor mensen zich minder kunnen ontspannen op het einde van een werkdag. Je wordt bijvoorbeeld afgeleid door het geluid van een binnenkomende mail op je smartphone, en dat activeert je stressresponsmechanisme. Dat het misschien helemaal geen relevante mail is, doet er niet toe: het kán een relevante mail zijn, en dus treden de stresshormonen in actie: ‘Er is iets binnengekomen, nu wordt er een reactie van jou verwacht.’»

HUMO Dus: hoe meer mails, hoe meer stress?

»We wilden nader onderzoeken of het overmatige gebruik van internet en sociale media bijdraagt tot stressklachten, of net voor ontspanning zorgt. Iedereen die de Stresstest heeft ingevuld, deed dat op vrijwillige basis. De deelnemers waren dus vanzelf al geïnteresseerd in het onderwerp: we zagen dan ook dat alle deelnemers wat meer stress vertoonden dan gemiddeld. Om een representatief beeld te krijgen, hebben we rekening gehouden met het ietwat afwijkende sociodemografische profiel van de Humo-lezer. Onder de deelnemers waren er weinig 55-plussers – wellicht omdat de test online stond – en ouders met inwonende kinderen, en de Humo-lezer is hoger opgeleid dan de gemiddelde Vlaming: dat hebben we rechtgetrokken.

»Wij gaan ervan uit dat zowel biologische, psycholo-gische als sociale factoren een rol spelen bij stress. Als je je lichamelijk niet in orde voelt, zul je ook mentaal slechter functioneren. Daarom drukken wij mensen altijd op het hart om voldoende te slapen en te bewegen. Welnu: het is bewezen dat de aanmaak van melatonine met 22 procent daalt zodra je twee uur achter een beeldscherm doorbrengt, wat voor slaapproblemen kan zorgen. En het zogeheten ‘blauwe licht’ dat een beeldscherm uitstraalt, werkt ook niet slaapinducerend. Het is dus af te raden om in bed op je smartphone nog even Facebook te checken: je kunt beter een halfuur voor je gaat slapen alle beeldschermen bannen. Hetzelfde met bingewatching: dat gaat ten koste van beweging, en bewegen is heel belangrijk voor je psychisch welzijn – een wandeling doet bijvoorbeeld al heel veel. Eens een offday in de sofa voor tv doorbrengen, kan deugd doen, maar wie dat systematisch blijft doen, zal zich na verloop van tijd leger en leger voelen. En dat werkt stress in de hand – zeker als je daarbovenop ook nog eens een zittend beroep hebt.

Dit artikel volledig gratis lezen?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: