Siegfried Bracke (N-VA): 'Bart De Wever is heel eenzaam'

, door (yd)

151
vrijbeeld

'Jan Jambon had gelijk, er is een probleem: niet mét de islam, maar in de islamitische gemeenschap'

Siegfried Bracke «Het ís dan ook significant. Er is geen paniek, maar er is wel werk aan de winkel. In essentie moeten we niet van koers veranderen, we moeten blijven geloven in wat we doen. Maar politiek gaat over wat in het hoofd van de mensen zit. Te veel mensen vinden kennelijk dat er iets niet klopt. En misschien hebben ze voor een stuk gelijk.»

HUMO Wat klopt er niet?

Bracke «Ook al was dat uitdrukkelijk niet de bedoeling: het beleid komt over als niet geheel rechtvaardig. Veel mensen vinden dat steeds dezelfden moeten betalen. Als dat zou blijken te kloppen, moet je daar iets aan doen. Dan moeten we binnen deze coalitie, nog altijd de enige die de problemen kan aanpakken, blijven voortwerken. Dan moeten we durven te zeggen dat degenen die tegen ons betogen, de grootste promotoren zijn van wat ze zelf niet willen: een algehele verarming. Maar tegelijk moeten diegenen die het heel goed hebben, iets meer bevraagd worden dan vandaag het geval is.»

HUMO Dus misschien hebben de betogers, die met tienduizenden blijven opdagen, gewoon gelijk.

Bracke «Als ze hopen dat wij het enige Europese land worden waar de pensioenleeftijd níét omhoog gaat, dan hebben ze fundamenteel ongelijk.»

HUMO Zegt de voorzitter van de Kamer, waarvan alle verkozenen op 55 jaar met pensioen kunnen.

Bracke «Daarin hebben ze dan weer wél gelijk, en daarom is deze Kamervoorzitter met een voorstel gekomen om parlementsleden wat dat betreft net hetzelfde te behandelen als alle andere werknemers.»

HUMO Professor fiscaal recht Frans Van Istendael, geen vakbondsmens, zei dat het probleem is dat men weigert te raken aan de graai-ethiek en het gebrek aan fiscale burgerzin bij de rijken. Dan hoef je niet verwonderd te zijn dat de gewone man revolteert.

Bracke «Je kunt niet zeggen dat er sinds de financiële crisis van 2008 niets gebeurd is. De Bazelnormen (die kapitaal- en andere eisen stellen aan banken, red.) zijn veel strenger, net als de controles. Maar het klopt dat de superrijken jarenlang niets meer hebben bijgedragen tot de samenleving. Dat is het probleem: dat de onderkant en de absolute bovenkant niet contribueren. Daar is in het verleden, met permissie, ook zeer weinig aan gebeurd.»

HUMO Ik heb de vakbonden nog nooit de noodzaak van financiële inspanningen horen betwisten, wél dat die gruwelijk onrechtvaardig verdeeld worden.

Bracke «‘Gruwelijk’ is overdreven, maar het kan rechtvaardiger. We moeten dus, vind ik, naar een vorm van vermogenswinstbelasting, en dan liefst één die een beetje doordacht en behoorlijk waterdicht is, zodat hij ook daadwerkelijk iets opbrengt. Dat is niet eenvoudig, maar ook al slaag je daarin, dan nóg zul je de pensioenen en de sociale zekerheid beter, efficiënter en goedkoper moeten maken. Dan nóg zul je moeten werken aan het arbeidsrecht, dat nauwelijks nieuwkomers toelaat en diegenen die erin zitten hyperbeschermd maakt. Dat verhaal zullen we met deze coalitie veel beter naar voren moeten brengen. De voorzitter had gelijk... Bart De Wever, bedoel ik.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: