Hoe groen zijn onze festivals? 'Op termijn willen we naar een vleesvrije catering'

, door (kd)

328
duurzaam 1200

PUKKELPOP

Genomineerde GroeneVent Awards 2015 (categorie ‘Grote evenementen’)

'Bij ons kun je al dansend energie opwekken' Chokri Mahassine (Pukkelpop)

Chokri Mahassine «Vroeger kon en mocht alles op een festival. Maar een modern festival kan niet anders dan te verduurzamen: je moet je publiek het signaal geven dat de aarde niet onuitputtelijk is. Twee jaar geleden hebben we een nulmeting gedaan om te weten hoe goed of slecht we op dat vlak bezig waren. Daaruit bleek dat niet alles rond afval draait: de grootste duurzaamheidsboosdoener is mobiliteit. Onwaarschijnlijk veel Pukkelpoppers komen met de auto, terwijl in een toegangsticket toch automatisch het openbaar vervoer verrekend zit, en je hier perfect vanuit heel België met de trein en bus kunt raken. Wij leveren zelf inspanningen op dat vlak: backstagemateriaal komt bijvoorbeeld per schip via het Albertkanaal in Hasselt toe, waarna het met elektrische vrachtwagens tot in Kiewit gebracht wordt. Dat is natuurlijk maar een fractie van alle transport, maar we willen het goede voorbeeld geven.

»We werken heel hard aan ons afvalbeleid, en hebben vorig jaar de Green-ID ingevoerd: een kaartje met een unieke barcode voor elke festivalganger, die ze kunnen opslaan op hun smartphone of in hun portefeuille kunnen stoppen. Wie meedoet aan ecologische acties op het terrein en op de camping – zoals bekers rapen – wordt daarvoor beloond met drank- en eetbonnetjes. Een enorm succes: op de campings werd er bijvoorbeeld dubbel zoveel PMD opgehaald. Met dank aan onze ecoteams, die festivalgangers persoonlijk aanspreken en helpen met sorteren. Die teams – zo’n 300 vrijwilligers – zijn ook met niets anders bezig.

»Verder zijn er sorteerposten, werken we met herbruikbare bekers en worden er aan de sigarettenstand doosjes verkocht waarin rokers hun peuken kunnen bewaren tot ze een vuilnisbak passeren. En we hebben een duurzaamheidsmanager in dienst, die onder meer cateringbedrijven vergelijkt en probeert, als het kostenplaatje het toelaat, met de milieuvriendelijkste in zee te gaan.»

HUMO Enkele ideetjes om Pukkelpop nóg duurzamer te maken: een elektronische betaalkaart in plaats van papieren bonnetjes of plastic jetons.

Mahassine «Het is de bedoeling om uiteindelijk naar zo’n systeem over te stappen, maar momenteel vertoont het nog kinderziektes. Voorzichtigheid is altijd geboden wanneer je van techniek afhankelijk bent: ik mag er niet aan denken dat de hele boel blokkeert. We willen ons daar eerst 2.000 procent zeker bij voelen.»

HUMO KarTenten – ofte: kartonnen tenten – die onlangs door Nederlandse studenten bedacht werden?

Mahassine «We hebben ons daarover geïnformeerd, maar er kon geen brandveiligheidsattest geleverd worden.»

HUMO Mensen een lege petfles laten meenemen die ze kunnen vullen aan de waterkraantjes?

Mahassine «Op de camping kan dat, op de festivalweide niet: daar mogen geen vloeistoffen meer meegebracht worden – zeker dit jaar niet, als gevolg van de verhoogde veiligheidsmaat-regelen na de aanslagen.»

HUMO Ledverlichting?

Mahassine «Daar zit je voorlopig nog met beperkingen: de Main Stage zul je er niet mee kunnen verlichten. Maar dat is al enorm geëvolueerd.

»We zijn zelf ook volop aan het experimenteren. Vorig jaar hebben we, samen met Eneco en enkele honderden studenten van de Leuvense hogeschool, binnen Pukkelpop het minifestival Baraque Futur op poten gezet. Alle stroom werd geleverd door zonnepanelen, windenergie en zelfs door een dansvloer waarop mensen energie konden opwekken. De bedoeling was om Baraque Futur op 100 procent groene energie te laten draaien, uiteindelijk zijn we rond de 90 gestrand. Maar: een ongelofelijke verwezenlijking. Dit jaar gaan we iets nieuws lanceren, maar daar zullen we pas over communiceren als het klaar is. Sowieso is het plan om elk jaar onze inspanningen te vergroten.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: