De godsdienstfactuur: ketters betalen mee

, door (er)

197
Godsdienstfactuur: ketters betalen mee

Lees ook: 
het volledige artikel van Anja Rampelbergh, Liesbet Aerts en Rembert Debergh

'90 procent van de subsidies gaat naar de katholieke kerk, terwijl slechts 62 procent van de Vlamingen zich tot die kerk rekent'

Gevoel voor timing kun je de drie niet ontzeggen: terwijl ze de laatste hand aan hun onderzoek legden, werd in een Normandische kerk een hoogbejaarde dorpspriester door jihadisten vermoord. Behalve een staaltje van oudtestamentische gruwel was het ook een verhelderend moment. De laatste eredienst van de onfortuinlijke père Hamel werd door welgeteld vijf gelovigen bijgewoond. Kerken lopen leeg, moskeeën zitten vol. Vertaalt zich dat ook in de financiering van levensbeschouwingen? ‘Nee,’ is één van de conclusies in hun met veel cijfers gestaafde dossier, dat integraal op humo.be/leesmeer staat.

Anja Rampelbergh «De katholieke kerk ontvangt nog altijd meer dan 90 procent van de Vlaamse subsidies en toelagen voor erkende levensbeschouwingen. 76 miljoen per jaar uit gewestelijke, provinciale en gemeentelijke middelen, in de vorm van werkingstoelagen en vooral investeringen in het onderhoud van kerken en andere gebouwen. Daarnaast is er nog een tweede, federale geldstroom: de salarissen van bedienaren van erkende erediensten en lekenconsulenten, die door het ministerie van Justitie worden uitbetaald. Gek genoeg kon de bevoegde dienst de cijfers niet per geloofsovertuiging uitsplitsen, maar het staat vast dat ook hier het leeuwendeel naar de katholieke kerk gaat. Dat roept vragen op: 90 procent van de subsidies gaat naar de katholieke kerk, terwijl uit onderzoek blijkt dat nog slechts 62 procent van de Vlamingen zich tot die kerk rekent.»

'Onder Liesbeth Homans zullen meer moskeeën erkend worden. Daardoor nemen de subsidies toe, maar ook de controle.'

HUMO ‘Ketters betalen mee’, luidt de titel van jullie dossier. Hoezo?

Rembert Debergh «De financiering van geloofsovertuigingen is in België heel anders geregeld dan in Duitsland. Daar heb je de Kirchensteuer: kerken, zowel de katholieke als de protestantse, leven van fiscale bijdragen van geregistreerde gelovigen. Bij loontrekkenden wordt de kerkbelasting zelfs rechtstreeks door werkgevers van het netto-inkomen afgeroomd en via de fiscus aan de uitverkoren kerk doorgestort. Wie zich niet als lid van een erkende kerk laat registreren, betaalt helemaal geen Kirchensteuer. Logisch en transparant, en precies het tegendeel van het Belgisch systeem, waar de belastingplichtige geen enkele inspraak heeft. Ook wie in geen enkele erkende eredienst gelooft en zich al evenmin tot de erkende vrijzinnigheid rekent, draagt bij aan de financiering. Vooral van de katholieke kerk, zoals uit de cijfers blijkt.»

Dit artikel volledig gratis lezen?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: