Professor Bruno De Wever, broer van Bart De Wever:
'Vergeleken met de oostfronters zijn IS-strijders maar kleuters'

, door (yd)

235
bruno lg
© Saskia Vanderstichele

'Ik zet er geld op in dat België blijft bestaan'

De Wever staat op het punt naar Praag af te reizen, voor een conferentie waar hij de Tsjech Miroslav Hroch zal interviewen, voor onderzoekers van nationalisme en natievorming een even grote naam als Messi en Ronaldo dat voor voetballiefhebbers zijn.

HUMO Eén van de opvallendste stellingen van Hroch is dat de Vlaamse natievorming vandaag eigenlijk voltooid is, zelfs zonder Vlaamse onafhankelijkheid. Wat hij zegt, is: ‘Mannen, stop ermee, jullie hebben al gewonnen.’

Bruno De Wever «Daar komt het lapidair samengevat op neer. Hij heeft het niet over staatsvorming, maar over natievorming. Niet over een territorium, maar over een gemeenschap. Hij vroeg me wat eigenlijk nog het probleem was. We hebben een eigen parlement, de Vlaamse identiteit wordt niet langer onderdrukt, maar is dominant geworden in het land, én ze wordt gedeeld door veel mensen uit zowat alle sociologische en economische groepen. Volgens hem kun je dan spreken van een geïntegreerde, voltooide natievorming.»

HUMO Je hebt misschien geen onafhankelijk Vlaanderen meer nodig als je de Belgische natie overgenomen hebt. Vorig jaar werd de 30.000ste Last Post geblazen in Ieper. Naast koningin Mathilde stonden daar minister-president Geert Bourgeois, eerste burger Siegfried Bracke en minister van Defensie Steven Vandeput, allen N-VA. Honderd jaar na de loopgraven van WO I hebben ze het land veroverd.

De Wever «Ieper was een redelijk symbolisch beeld, ja. Er is altijd een dubbelheid in de Vlaamse Beweging geweest. Je hebt steeds mensen gehad die loyaal bleven aan de Belgische structuur, maar daarbinnen een zo groot mogelijke slagkracht voor Vlaanderen wilden. Dat is de stroming die van Frans Van Cauwelaert tot Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene gaat, en die staatshervorming na staatshervorming heeft gerealiseerd. Daarnaast had je de vaak zeer anti-Belgische Vlaamse strekking, waar de N-VA de laatste politieke erfgenaam van is. De ironie van de geschiedenis is dat de Vlaamse loyalisten veel meer voor de Vlaamse natievorming betekend hebben dan de anti-Belgische strekking. En de ironie van het beeld van de Last Post is dat je daar de N-VA perfect de Frans Van Cauwelaert-doctrine ziet toepassen: de Belgische staat veroveren vanuit je democratische meerderheid. Terwijl – nog meer ironie – de christendemocraat Van Cauwelaert tijdens het interbellum door de Vlaams-nationalisten stelselmatig werd weggezet als ‘de verrader van Vlaanderen’. Hij was nochtans de architect van de taalwetten, waarschijnlijk de grootste Vlaamse natiebouwer van de afgelopen eeuw.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: