Bang voor de paniekaanval: Belgen slikken massaal angstremmers

, door (mvs)

19
paniek 1200

Hoe angstremmers ons helpen om te overleven

'Als alle Vlamingen die Temesta of soortgelijke pillen slikken van de baan blijven, dan zijn er morgen geen files meer'

Zijn wij Belgen, in vergelijking met andere naties, dan zo’n bang volk? Lopen hier meer mensen met al dan niet ingebeelde angsten rond? Of is er iets anders aan de hand? Uw verslaggever verdrong al zijn angsten, deed wat Oud-Indiase relaxerende ademhalingsoefeningen, en hoorde eens rond.

HUMO Heeft de terreurdreiging en het – gegrond of niet – aanhoudende klimaat van angst geleid tot een stijging van het gebruik van angstremmers?

Stephan Claes (hoogleraar psychiatrie aan de KU Leuven) «Ik kan me voorstellen dat mensen angstig reageren als ze in de media veel van die berichten lezen. En als mensen over het algemeen angstiger zijn, zullen ze ook meer geneigd zijn om angstremmende medicatie te slikken. Maar exacte cijfers heb ik daar niet over.»

HUMO Kan zo’n sfeer van angst bij mensen die er aanleg voor hebben ook een al jaren latent aanwezige angststoornis uitlokken?

Claes «Dat kan zeer zeker. Maar het is belangrijk dat we blijven zeggen dat dit soort aanslagen en bedreigingen uitermate zeldzaam zijn en dat de kans dat je er het slachtoffer van wordt heel klein is. Zeker als er een paar op elkaar volgen, krijg je door de media soms de indruk dat je overal waar je komt opgeblazen kunt worden. Dat is natuurlijk absurd. Mijn collega Damiaan Denys van de Universiteit van Amsterdam heeft het onlangs mooi samengevat in een interview: angst is een irrationeel gebeuren. Mensen schatten dat niet goed in. Ze nemen het vliegtuig en denken dat ze gaan neerstorten. Terwijl ook die kans buitengewoon klein is. Ze gaan naar een festival en denken dat er een bom zal ontploffen. Dat kan allemaal, hè, maar het is heel onwaarschijnlijk. En wij zijn niet goed in waarschijnlijkheden. Angst is irrationeel: ze zit diep in ons limbisch systeem, één van de oudste delen van onze hersenen. Daarom is het zo’n overheersende emotie.»

Verslavende pillen

HUMO Voor de weinigen onder ons die ze nog niet slikken: wat zijn angstremmers eigenlijk?

Claes «Angstremmers zijn een groep kalmerende geneesmiddelen, ook tranquillizers genoemd. Met een technische term spreken we soms ook van benzo’s of benzodiazepinen. Het zijn efficiënte geneesmiddelen die op heel korte termijn, meestal vijf à vijftien minuten nadat ze zijn ingenomen, angst doen afnemen.

»Angstremmers zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw op de markt gebracht. Het bekendste middel is wellicht valium. Dat is zo’n beetje de oerstof waar de rest allemaal min of meer van is afgeleid. In het begin waren die middelen bijzonder populair: je voelt je gespannen en angstig, je neemt zo’n pil, en kort daarna voel je je rustiger. Men heeft echter snel gemerkt dat die middelen ook belangrijke nadelen hadden: het voornaamste probleem met angstremmers is het risico op verslaving. Er ontstaat gewenning, waardoor de patiënt steeds meer van het middel nodig heeft om zijn angst onder controle te houden. We zien geregeld mensen die verslaafd zijn geraakt en tien tot dertig pilletjes per dag slikken.

»Als je hoge dosissen begint te nemen, riskeer je ook bijwerkingen: vermoeidheid, spierslapte en concentratieproblemen. Je hebt eigenlijk een algemeen gevoel van versuffing. Mensen beseffen dan wel dat ze een probleem hebben en proberen hun dosis te verminderen, maar stoppen met die middelen – zeker plots – lukt niet. Je krijgt dan namelijk zeer hevige, bijna ondraaglijke angstmomenten. Dat mag je echt niet onderschatten.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: