Eigen kinderen eerst: waarom ons onderwijs faalt

, door (yds)

47
falend onderwijs

'De Vlaamse middenklasse heeft een panische angst om achteruit te gaan, en zet zich daarom bij de schoolkeuze af tegen de lagere sociale klassen'

Dirk Van Damme was ooit directeur van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en werkte veertien jaar op de onderwijskabinetten van ministers Luc Van den Bossche (SP.A), Marleen Vanderpoorten (VLD) en Frank Vandenbroucke (SP.A). In 2008 verkaste hij naar het hoofdkwartier van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs, van waaruit hij onderwijssystemen in de hele wereld bekijkt en onderzoekt.

HUMO Het is onwaarschijnlijk hoe gevoelig iedere onderwijshervorming in ons land ligt.

Dirk Van Damme «Nochtans zijn heel wat landen ermee bezig. Het secundair onderwijs heeft in de jaren 60 en 70 een grote expansie gekend, en die systemen zijn vandaag uitgeleefd. Zeker de bedrijfswereld vraagt andere, nieuwe vaardigheden, meer aangepast aan een diensten- en informatiesamenleving. De druk op het oude humaniora-ideaal – de ontwikkeling van een uomo universale – neemt toe, men wil meer loopbaangerichte opleidingen.

»In de jaren 60 zag je twee grote stromingen ontstaan: de ene groep landen koos ervoor om de leerlingen in de eerste jaren van de middelbare school zoveel mogelijk samen te houden in een brede eerste graad – Engeland en Schotland waren daar voorlopers in. De andere groep koos voor een model waarin de leerlingen al vrij vlug een bepaalde richting moesten kiezen. Nu groeit er toch een consensus dat een brede eerste graad bijna automatisch tot een soort eenheidsworst leidt, waarin niet genoeg aandacht is voor de verschillen tussen de kinderen. Die hebben allemaal andere talenten, want ieder kind is uniek, en dus moet je streven naar een flexibeler onderwijs. Alle leerlingen samenzetten in een brede eerste graad is alleen een antwoord als je niet de middelen of de kennis hebt om onderwijs op maat aan te bieden. Ik ben er dus geen grote voorstander van om iedereen tot 14 jaar bij elkaar te zetten.»

HUMO Waarom niet?

Van Damme «Om een aantal vaardigheden te bereiken of kennis op te doen kun je niet zo lang wachten. Om uitstekende muzikanten te vormen, start je toch ook niet vanaf 14, 15 jaar? Je moet mensen niet vroeg in hokjes stoppen, maar je moet wel vroeg kijken welke interesses ze hebben en waar ze ver in zouden kunnen raken.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: