Het wereldwijde populisme, de brexit en de overwinning van Trump verklaard: 'Wie geeft de jongeren een verhaal waarin ze kunnen geloven?'

, door (yds)

83
brankomilanovicvrijbeeld

'De globalisering heeft miljoenen mensen uit de armoede gehaald, maar de lagere middenklasse in het Westen heeft daar de prijs voor betaald'

Het vriest stenen uit de grond in Wenen, waar de Servisch-Amerikaanse econoom Branko Milanovic een reeks gastcolleges geeft over zijn onderzoek, dat hem – toch in economiekringen – wereldberoemd heeft gemaakt. Hij bestudeert al een hele tijd de inkomensongelijkheid en de verschillen tussen landen. Die ongelijkheid groeit of daalt in cyclische golven, en wordt veroorzaakt door oorlogen, ziekte, technologische revoluties, sociale strijd en – de meest recente evolutie – door de globalisering van de wereldeconomie, grofweg sinds de val van de Muur in 1989 en de bijna gelijktijdige intrede van China in de wereldhandel.

Branko Milanovic «Ik heb – omdat de gegevens voor het eerst in de geschiedenis beschikbaar waren – de evolutie van inkomens in de hele wereld berekend gedurende de afgelopen dertig jaar. Die heb ik uitgezet in een grafiek waarin ik de hele wereldbevolking in tien delen heb verdeeld: de armste 10 procent, de 10 procent iets minder armen, dan de lagere middeninkomens, daarna de hogere, tot op het einde van de grafiek de 10 procent rijksten van de wereldbevolking opduiken. Uit die grafiek bleek wat velen van ons al intuïtief aanvoelden: dat de vruchten van de globalisering niet evenredig over de inkomensgroepen zijn verdeeld, maar dat er winnaars en verliezers zijn.»

HUMO De grote winnaars blijken de Aziatische landen te zijn, en de heel rijke mensen.

Milanovic «Ja, de grootste inkomensstijging vind je in China, in heel Zuidoost-Azië eigenlijk. Daar is het inkomen van de gemiddelde inwoner in dertig jaar tijd meer dan verdubbeld, soms zelfs verdriedubbeld. Die landen staan in de grafiek iets onder het midden van het gemiddelde wereldinkomen. Dat is de rug van de olifant. Een andere groep die het uitstekend heeft gedaan, zijn de rijken in alle delen van de wereld, al woont en werkt het grootste deel daarvan in het rijke Westen. Ook zij hebben hun inkomen zien verdubbelen, en hoe rijker ze al waren, hoe meer ze nog zijn gaan verdienen. De grootste inkomensstijging zit daar trouwens, bij de hoogste één procent.»

HUMO En wie heeft er verloren?

Milanovic «De armste 10 procent heeft er zo goed als niets bij gekregen, maar ook de groep die wereldwijd gezien tot de betere middenklasse behoort, maar die in het Westen de lagere middenklasse vormt, heeft in de afgelopen dertig jaar geen enkele vooruitgang geboekt. Die mensen hebben nog net hetzelfde besteedbare inkomen als dertig jaar geleden. Zij hebben geen enkele vrucht van de globalisering geplukt, integendeel, velen van hen zijn er zelfs op achteruitgegaan en hebben hun baan verloren toen de productie naar Azië verhuisde.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: