Wat is kunst? En kan kunst de wereld redden? (Spoiler: niet echt)

, door (mv)

15
kunst 1200

'Kunst is net als liefde: ze verrijkt ons leven met bijzondere gevoelens en ervaringen die we anders niet zouden hebben'

Toch is dát de heersende opvatting. Ook volgens het Vlaamse cultuurbeleid ligt het bestaansrecht van de kunstsector in een maatschappelijke impact: cultuurminister Sven Gatz schreef in een nota dat hij ‘resultaten in het belang van de superdiverse samenleving’ wil zien. Maar, zegt Tiffany Jenkins, voor de kunst is het beter als we leren praten over hoe kunst schoonheid biedt, over hoe ze ons innerlijke leven kan verrijken.

HUMO Is die waardering voor de maatschappelijke rol van de kunsten dan zo verkeerd?

TIFFANY JENKINS «In de kunstwereld klinkt weinig verzet als politici het hebben over de gunstige invloed van kunst op de sociale cohesie, diversiteit, gemeenschapszin, gezondheid of criminaliteit. Het geeft hun een doel, en een zekere autoriteit. Maar het is toch vreemd dat politici zich nooit eerder tot de sector van kunst en cultuur hebben gewend voor die dingen?»

HUMO Dat hoeft toch geen probleem te zijn?

JENKINS «Dat is het wél. Die ontwikkeling bevestigt de crisis in de kunsten: zelfs de cultuurminnende klasse weet niet meer wat kunst is en waarom het belangrijk is. En het wijst er bovendien op dat we óók niet langer lijken te weten wat politiek is en hoe we de samenleving kunnen veranderen. Wie gelooft er nu dat we problemen als ongelijkheid kunnen oplossen door een kunstwerk te bestellen?»

HUMO U gelooft niet dat de kunsten maatschappelijke doelen kunnen bereiken?

JENKINS «Kunst kan vragen stellen en de waarheid onderzoeken of blootleggen. Dat heeft op zich een maatschappelijk nut. Het kan ook best dat een kunstwerk in een bepaalde wijk heeft geholpen om de sociale cohesie te vergroten, of dat het een gezond, ontspannend effect kan hebben op mensen met stress. Maar die werking kun je niet veralgemenen. Wat op de ene plek werkt, kan op een andere mislukken. Wat de één inspireert, kan de ander juist onthutsen of volkomen koud laten.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: