De robotmens is volgens Etienne Vermeersch nog niet voor morgen: 'Ik zou me meer zorgen maken over de klimaatopwarming'

, door (tp)

12
etienne vermeersch vrijbeeld

Etienne Vermeersch «Ja, uiteraard. Ik heb er in 1966 mijn doctoraat over geschreven. Ik was naar een colloquium in de buurt van Parijs geweest, met alle grote figuren van de cybernetica – dat is de studie van zelfsturende systemen. Robert Wiener was er, de grondlegger van de cybernetica, en topwiskundige Benoît Mandelbrot. Nadat ik met hen had gesproken, viel het me op dat ze geen duidelijke definitie hadden voor het begrip ‘informatie’. Ik heb vervolgens zo’n definitie ontwikkeld, die zowel in de genetica gebruikt kan worden – DNA is niets anders dan een informatiedrager – als voor de communicatie tussen dieren en mensen. Maar ook bij machines. Zo kwam ik op het terrein van de artificiële intelligentie. In 1968 heb ik in Namen een lezing gegeven met als titel ‘Projet pour un homme artificiel’. Dat was een bouwplan: wat is er nodig voor een kunstmatige mens? Die lezing bewees dat het kan, maar ook dat er enorme consequenties aan verbonden zijn, want de kunstmatige mens zal superieur zijn aan de biologische. Een pak intelligenter, en hij zal niet alleen audiovisueel communiceren, maar ook met elektromagnetische signalen.»

HUMO Natuurkundige Stephen Hawking en Tesla-topman Elon Musk zien artificiële intelligentie als een bedreiging, waar we ons nu tegen moeten wapenen door machines een soort geweten te geven.

Vermeersch «De basis voor die robot-ethiek dateert van de jaren 40. Bioloog en scifi-schrijver Isaac Asimov heeft toen drie wetten bedacht. Eén: een robot mag een mens niet schaden en moet alles vermijden wat een mens kan schaden. Twee: een robot moet altijd aan de mens gehoorzamen, tenzij het gevolg daarvan gevaarlijk zou zijn voor de mens zelf. Drie: een robot moet zichzelf in stand houden, tenzij het in strijd is met de eerste twee wetten. Later heeft Asimov nog de nulde wet bedacht: robots mogen de mensheid in het algemeen niet schaden.»

Dit artikel volledig gratis lezen?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: