De jachtplannen van Joke Schauvliege onder vuur: mogen jagers ook in uw tuin?

, door (jh)

255
jachtplannen van Joke Schauvliege
© Wouter Van Vaerenbergh

Controleer hier of uw woning in jachtgebied ligt!

'Een jager had het kasteeldomein van Marc Coucke en de faculteit Diergeneeskunde van de UGent ingekleurd als jachtgebied. Hij moet voor de rechtbank verschijnen'

In april kwam het in de pers: vier op de vijf percelen in Limburg blijken het predicaat ‘jachtgebied’ te hebben buiten het medeweten van hun eigenaars. Dat is geen officieel cijfer, maar een bevinding van Vogelbescherming Vlaanderen, dat twee jaar geleden actie begon te voeren tegen de willekeur van sommige jachtplannen. Eigenaars konden hun kadastergegevens doorgeven aan de vereniging en zij liet nakijken of hun eigendom als jachtgebied was ingekleurd. Bijna negenhonderd percelen werden gecontroleerd en overal lag het percentage ‘fout ingetekend’ erg hoog: 58 procent in West-Vlaanderen, 72 procent in Antwerpen, 78 procent in Vlaams-Brabant, 83 procent in Limburg en 94 procent in Oost-Vlaanderen.

Ik informeer bij een ingewijde van bos en hei. Die kan alleen maar bevestigen dat het nonchalant afbakenen al zo lang bestaat als er jachtplannen zijn, dus sinds 1989.

Om met een vuurwapen te mogen jagen moet je beschikken over een jachtterrein van minstens 40 hectare, en die oppervlakte moet aaneengesloten zijn. Je zou denken dat vooral de kleine jager allerlei percelen inkleurt om aan zijn 40 hectare te komen, maar dat is niet het geval. ‘Grote groepen jagers, zogenaamde wildbeheereenheden, met vele honderden hectare in hun bezit kleuren evengoed zoals het hun uitkomt. Op de papieren jachtplannen, die al sinds 1989 bestaan, komen sportterreinen, villawijken en kerkhoven in een jachtgebied te liggen.’

'Jagers vormen een bemiddelde lobby die een stevige voet in huis heeft bij CD&V en Open VLD, die zich ervoor hoeden hen te benadelen'

Om twee stukken jachtgebied van 20 hectare met elkaar te verbinden, is de verleiding groot om de huizen in dat verbindingsstuk mee in te kleuren. Bij percelen kleiner dan één hectare mochten de jagers dat tot 2014 op eigen houtje doen. Zonder toestemming van de eigenaar. Waardoor een bron van conflicten is ontstaan. Want als een jager met een geweer zonder toestemming over een perceel loopt, dan begaat hij een misdrijf. Waarom de Vlaamse overheid al dat kunst- en vliegwerk tolereert, is volgens mijn bron politiek te duiden: ‘Jagers vormen een bemiddelde lobby die nog altijd een stevige voet in huis heeft bij CD&V en Open VLD. Die partijen hoeden zich ervoor om hen te benadelen.’

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: