De fipronilzaak: 'Als we het gebruik van antibiotica niet minderen, zullen er nog veel meer doden vallen'

, door (tvs)

40
antibiotica 1200

Coilin Nunan «Dieren bestemd voor de voedselketen krijgen behoorlijk wat giftige stoffen toegediend, waaronder pesticiden en insecticiden. Maar het merendeel van de medicatie bestaat toch uit antibiotica en antimicrobiële stoffen, en die producten worden meestal toegediend via massamedicatie, en slechts zelden via een individuele behandeling. Daarna volgt er wel een bewaringsperiode voor het dier naar het slachthuis gaat, omdat het vlees nog een toxisch residu kan bevatten.»

HUMO Kijken de Europese landen streng genoeg op deze praktijken toe?

Nunan «In veel landen is de regelgeving te laks. Men mag er nog altijd massamedicatie als voorzorgsmaatregel toedienen, dus ook wanneer er geen zieke dieren zijn. Het Europees Parlement heeft zo’n verbod al goedgekeurd, maar de Europese Raad vindt geen overeenstemming.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: