De scholentest: op zoek naar het best mogelijke onderwijs

, door (hvt)

14
schooltest 1200

'In Londen is er een nieuwe school waar men gedichten uit het hoofd moet leren en de lijfstraf nog net niet is ingevoerd. Ze heeft de best mogelijke beoordeling gekregen'

HUMO Nergens bestaan zoveel twijfels over als over de vraag: welke school is de beste voor mijn kind?

Pedro De Bruyckere (pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool Gent) «Geen gemakkelijke vraag, in de eerste plaats omdat het onderwijs in Vlaanderen veel heterogener is dan we doorgaans denken. Je hebt niet alleen het traditionele onderwijs aan de ene kant en het methodeonderwijs aan de andere kant – steiner, freinet, dalton, jenaplan, montessori, noem maar op – maar ook binnen die schoolsystemen zijn er grote verschillen. Als een school mij zegt dat ze de visie van Montessori volgen, dan antwoord ik: ‘Oké, welke visie?’ (lacht) Je kunt al die verschillen een probleem vinden, maar je kunt het ook positief bekijken: we hebben een heel rijk onderwijsaanbod.»

HUMO Maar het maakt het kiezen niet makkelijker.

De Bruyckere «Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat methodescholen in alle onderwijsnetten kunnen voorkomen. Steinerscholen staan meestal volledig apart, maar pakweg een freinetschool kan zowel tot het gemeenschapsonderwijs als tot het katholieke net behoren. Elke school mag zich ook een jenaplanschool noemen – die naam is niet wettelijk beschermd.

»Een andere factor die bijdraagt tot de wildgroei van scholen in ons land: als jij morgen een school wilt oprichten, dan kan dat perfect. De vrijheid van inrichting van onderwijs staat in onze grondwet. De overheid mag een school ook niet zeggen hoe ze onderwijs moet geven, ze mag alleen eindtermen opleggen. Ook daar vormen de steinerscholen een uitzondering: hun eindtermen verschillen van de eindtermen voor alle andere scholen. Dat hebben ze bedongen bij het Grondwettelijk Hof, maar erg groot zijn die verschillen niet.»

HUMO Hoe weet je als ouder of je een goede school hebt gekozen?

De Bruyckere «Een goede school moet vooral een duidelijke visie hebben. Welke visie, progressief of traditioneel, is minder van belang. Weet je wat een kind veel rust bezorgt? Als het in een school van het ene klaslokaal naar het andere wandelt zonder dat het het gevoel krijgt dat het in een compleet andere wereld terechtkomt. Variatie is goed, maar er moet een gemeenschappelijke zienswijze zijn.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: