Eeuwig spits Jan Mulder: 'Voetbal is een fysieke sport, doping helpt en gebeurt'

, door (jm)

2
Eeuwig spits Jan Mulder: 'Jan Mulder'

Matthew Brown, Hoofd Medische Staf van Manchester City, gaf op 6 september jongstleden op de Soccerex Global Convention, een symposium over de vraag of voetbal een dopingprobleem heeft, een even geestig antwoord als dat van Cruijff. Eind augustus 2017 had de Engelse voetbalbond Manchester City een boete van 35.000 pond opgelegd voor het niet naleven van de regels betreffende de whereabouts van vijf contractspelers. Dokter Brown zei op die Conventie: ‘De administratie is zo moeilijk.’

Een club uit de Premier League is verplicht van alle contractspelers, van het eerste team tot en met de U18, adressen aan de bond door te geven, alsmede de tijdstippen waarop ze trainen. ‘Het zijn slechts administratieve fouten,’ besloot Brown, ‘maar ze werpen een smet op onze club.’ Zijn gehoor knikte, bestormde het buffet en ging later huiswaarts met een heel goed gevoel: niemand was beschuldigd van het gebruik van doping in zijn of haar club. Een onjuiste vaststelling. In 2011 werd Kolo Touré (Manchester City) zes maanden geschorst omdat hij zich niet had gemeld op een dopingcontrole. Kolo? Onvindbaar. Wanneer de whereabouts zoek raken, is dat dé aanleiding om een club te beschuldigen van het omzeilen van de dopingregels. Wanneer een verantwoordelijke functionaris beweert te kampen met een ‘moeilijke’ administratie van de trainingen en de adressen, is er niemand in de zaal die opstaat en met opgetrokken wenkbrauwen vraagt of Manchester City geen medewerker bezit die de adressen en de trainingsuren bijhoudt. In de zaal zitten collega’s.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: