Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) ziet sterren: 'Als ik zak, zakt heel Europa. Mislukken is geen optie'

, door (rl)

14
marianne thyssen vrijbeeld

'Mijn passie voor lopen is het enige positieve dat ik aan mijn kanker heb overgehouden'

Begin augustus boog Knack zich over de reisgewoonten van de Europese Commissie. In twee maanden tijd hadden de 28 Eurocommissarissen 261 officiële reisjes uitgevoerd. Goed voor een prijskaartje van 500.000 euro. Marianne Thyssen (61) kwam eerder zuinig uit de hoek. Ze maakte zestien trips, maar daarbij waren zeven verplaatsingen naar Belgische nieuwjaarsrecepties, waarvoor ze in totaal 230 euro onkosten aangaf. Was de slinger der verontwaardiging nu toch wat te ver doorgeslagen? Of moet een politica met een bruto maandloon van 20.667 euro zulke verplaatsingen uit eigen zak betalen?

MARIANNE THYSSEN «Van commissarissen wordt verwacht dat ze in heel Europa de standpunten van de commissie uitleggen, ook in hun thuisland.»

HUMO Zelfs op nieuwjaarsrecepties!

THYSSEN (onverstoorbaar) «Dat houdt verplaatsingen in, en die organiseren we volgens strikte regels. Voor elke verplaatsing buiten Brussel moet een missie-order worden ingevuld en dat heeft mijn kabinet gedaan, zoals het hoort. Ik claim geen vergoedingen, ik volg de regels.

»Het is terecht dat aan politici hoge ethische normen worden gesteld. Maar bij de commissie was er, ondanks hard zoeken, geen enkel schandaal te vinden.»

HUMO Is de Europese elite de voeling met de gewone burger kwijtgeraakt?

THYSSEN «Ach, elite. Ik heb er altijd naar gestreefd om mensen kansen te geven om een zinvol leven uit te bouwen. Onze slogan is: ‘Midden de mensen’. Zo heb ik mezelf altijd gezien. Meer wil ik daar niet over zeggen.»

HUMO Oké, ander onderwerp. Denkt u soms nog aan de slopende onderhandelingsnacht begin september 2014 waarin Wouter Beke voor u koos als Eurocommissaris en daarmee de premierdroom van Kris Peeters opblies? Binnen uw partij bestaat daar wrevel over. Politieke commentatoren spraken onomwonden van een strategische blunder, waarbij emo het won van ratio.

THYSSEN «Ik weet wie dat zegt: Yves. Maar dat mag, ieder zijn mening.

»De partij heeft die nacht een weloverwogen beslissing genomen. Iedereen zit goed in zijn vel. Ziet u Kris ongelukkig? Of Wouter? Of mezelf? We zitten allemaal op onze plaats, en we hebben onderling de beste contacten.»

HUMO Maar kunt u als Eurocommissaris even hard scoren als een premier?

THYSSEN «Scoren, moet het daarover gaan? De grootte van onze partij en de samen-stelling van de regering maakte het allesbehalve evident om de kop te nemen. Wij wilden op een andere manier op de regering wegen.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: