De supervrouw in Child Focus-directeur Heidi De Pauw: 'We zijn geen unie van mensen, maar van grenzen'

, door (rl)

208
heidi de pauw vrijbeeld

'Hoe radeloos en eenzaam moet een kind zijn als het geen andere oplossing ziet dan weglopen of zelfmoord plegen'

‘Minderjarigen in Maximiliaanpark: staat opgekuist echt netjes?’ Onder die kop richtte Heidi De Pauw onlangs in De Morgen een scherpe brief aan Theo Francken, haar favoriete sparringpartner. Eerder tweette ze al: ‘Bij elke ‘deal’ die Francken sluit met ‘bedenkelijke’ regimes worden mensen- én kinderrechten in ons land steeds meer geschonden.’

Mede op haar vraag besloot de staatssecretaris voor Asiel en Migratie begin september om zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen uit het park te halen en hulp te bieden. Bepaalde media verkochten dat als ‘de bocht van Francken’, omdat hij voordien elke opvang weigerde aan ‘migranten die hier geen asiel willen aanvragen’.

HUMO Hoe bent u erin geslaagd om Zijne Onverzettelijkheid tot enige mildheid te bewegen?

Heidi DE PAUW «Ik heb hem gezegd dat ik begrijp dat hij in Brussel geen tweede Calais wil creëren, maar ons land heeft wel verplichtingen tegenover zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. België heeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind ondertekend, waarin staat dat we opvang, scholing, medische zorg en andere hulp moeten bieden aan elke niet-begeleide minderjarige op ons grondgebied. Een kind is een kind, of dat nu uit Soedan komt of uit Antwerpen. Gelukkig heeft Francken dat ingezien. Hij heeft daadkrachtig gehandeld, geheel volgens zijn reputatie.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: