Het onderwijs van de toekomst: scholen zonder punten

, door (mvs)

153
vrijbeeld

'We moeten studenten het plezier van leren bijbrengen. Daar heb je geen cijfers voor nodig'

Roger Standaert, professor emeritus vergelijkende en internationale pedagogiek aan de UGent en auteur van ‘De becijferde school’, is zo’n onderwijsexpert die zich al lang vragen stelt bij het pedagogische nut van cijfers.

Roger Standaert «Cijfers zitten in onze cultuur ingebakken. Het eerste wat onze ouders altijd vroegen, was hoeveel procent we hadden op ons rapport en de hoeveelste van de klas we waren. Maar eigenlijk zijn cijfers een zeer vereenvoudigde en arbitraire weergave van iets dat zeer complex is. Stel dat je als leraar een examen moet afnemen en je hebt tien vragen. Je zet de eerste vraag op tien punten, de tweede op zeven, en zo verder. Als je de punten optelt, blijk je maar aan 48 te komen. Wat doe je dan? Je doet er hier en daar nog een punt bij, zodat je aan 50 komt, want zo’n rond getal telt een stuk makkelijker. Maar als je diezelfde toets aan een collega-leraar zou geven, dan zou je wellicht een heel andere puntenverdeling krijgen, met alle gevolgen van dien voor de leerlingen.»

HUMO En toch wordt het puntensysteem al zeer lang gebruikt.

Standaert «Omdat het menselijk brein lui is. Wanneer we het ons gemakkelijk kunnen maken, zullen we dat ook doen. En cijfers lijken een makkelijke en duidelijke manier om ingewikkelde zaken weer te geven. Maar in werkelijkheid zijn ze daar helemaal niet zo geschikt voor. Bij examens voor grote groepen is het bijvoorbeeld gebruikelijk om met multiplechoicevragen te werken, waarbij elke vraag op één punt staat. Maar de ene vraag is toch belangrijker dan de andere?

»In de exacte wetenschappen wordt dan nog gewerkt met duidelijk afgelijnde schalen als meters, graden en voltages, maar in de humane wetenschappen zíjn sommige dingen eenvoudigweg niet in punten uit te drukken. En bijgevolg zal elke quotering subjectief zijn.»

HUMO Wat is het alternatief?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: