Woord én stunt van het jaar: overkappingsintendant Alexander D'Hooghe ontwarde de Antwerpse verkeersknoop

, door (yd)

10
vrijbeeld

'Eén ongeval en Antwerpen slibt dicht. Zelfs na de Oosterweelverbinding zal je openbaar vervoer, carpoolen en elektrische fiets moeten promoten'

Het was Alexander de Grote die volgens de legende de gordiaanse knoop met één slag van zijn zwaard loshakte. Meer dan 2300 jaar later deed zijn naamgenoot Alexander D’Hooghe hetzelfde met de onontwarbaar geachte knoop rond Oosterweel. Een wonderlijke prestatie in tijden van polarisering en bestuurlijke chaos.

Alexander D’Hooghe «Er is geen magische formule. We hebben iedereen duidelijk moeten maken dat grote mobiliteitsdossiers ook elders ter wereld een looptijd hebben van tien of vijftien jaar. Je gaat dus vaak over verschillende legislaturen en coalities heen. Dus moet je zulke dossiers niet politiseren of de inzet maken van campagnes, want dan gebeurt er niets. Net zulke dossiers hebben het grootst mogelijke – en excuus voor dit vermaledijde woord – draagvlak nodig. Iedereen moet zich erin kunnen vinden.

»Wat ook hielp: iedereen, van welke partij ook, is het dossier stilaan meer dan beu en wil er van af (lacht). De werken op Linkeroever beginnen over enkele maanden, op Rechteroever over een goed jaar.»

HUMO Hoe hebt u ze het licht doen zien?

D’Hooghe «Het oorspronkelijke plan had een oplossing voor de mobiliteit in Vlaanderen en Antwerpen, maar creëerde nieuwe problemen voor de omliggende wijken. Het is niet toevallig dat het verzet dáár is ontstaan. Als je van een mobiliteitsprobleem ook een opportuniteit voor leefbaarheid en stadsontwikkeling maakt – en dat is de bedoeling van de overkapping van de Antwerpse ring – zijn er plots voordelen voor iedereen. Dan kan je makkelijker praten over de knelpunten die overblijven. Zeker als men met geld over de brug komt.»

HUMO Was het probleem ook niet dat de wijken in de buurt van de haven, die in het verleden al de last van industrie en transport droegen, ook nu nog eens extra getroffen werden?

D’Hooghe «Spoorwegen, waterzuiveringsstations, het Sportpaleis, een drukke snelweg: dat zit allemaal op één plek. De Oosterweelverbinding dreigde dat nog erger te maken. Dan had je ook de fameuze brug over de noord-rand van het Eilandje.»

HUMO Waarvan je je kon afvragen wie zo’n ding bedenkt.

D’Hooghe «O, maar dat is niet eens zo moeilijk uit te leggen. De mensen die het daar twintig jaar geleden gepland hadden, deden dat in een tijd waarin het Eilandje nog zo goed als onbewoond was. Die brug zou niemand storen, dachten ze. Maar een stad is een levend wezen: ondertussen waren er nieuwe en zelfs redelijk hippe woonzones ontstaan. Dan wordt die onschadelijke brug wel een probleem. Er zijn geen schuldigen in dat dossier.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: