Twee jaar na dieselgate: nog altijd gesjoemel bij de vleet. 'De politiek laat de belangen van de auto-industrie voorgaan op de gezondheid van de burger'

, door (mvs)

31

Dat er veel mis is met de tests waaraan nieuwe automodellen worden onderworpen, was allang bekend, zegt Greenpeace-medewerker Joeri Thijs. Dieselgate, het schandaal rond autoconstructeur Volkswagen, onthulde vooral in welke mate autoconstructeurs die tests naar hun hand hebben gezet.

Joeri Thijs «De druppel was de fameuze sjoemelsoftware, die ervoor zorgt dat diesels tijdens emissietests veel minder uitstoten. Daardoor verbruiken die automodellen niet alleen veel meer als ze op de weg worden gebruikt, wat de consument in de beurs voelt, maar vervuilen ze ook veel zwaarder dan de autofabrikanten laten uitschijnen. Dieselgate is rechtstreeks verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling in Europa, meer bepaald voor de hoge concentraties stikstofdioxide.»

HUMO Wat voor invloed heeft stikstofdioxide op de gezondheid?

Thijs «Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het nog veel schadelijker is dan gedacht. Het kan zorgen voor hartaandoeningen, bloedstolsels, voortijdige geboortes of een te laag geboortegewicht, complicaties tijdens de zwangerschap en een verhoogd risico op longontstekingen, longkankers en infecties aan de luchtwegen. Maar het leidt ook tot een stijging van het aantal gevallen van diabetes en neurologische aandoeningen als alzheimer. Het treft vooral ouderen, mensen met luchtwegproblemen en kinderen. Die laatsten zijn zeer kwetsbaar omdat hun longen en hersencellen nog in volle ontwikkeling zijn. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in buurten met veel verkeer vaker astma ontwikkelen en een hoger risico lopen op longziekten. Ook hun neurale ontwikkeling en hun intellectuele prestaties kunnen erdoor worden aangetast. Kortom, het is een lange en onrustwekkende lijst.»

HUMO Vooral ook voor België. Wij zijn binnen Europa, op Italië na, het land waar vervuiling door stikstofdioxide gemiddeld het grootste aantal levensjaren kost.

Thijs «Zorgwekkend is dat we heel weinig verbetering zien, integendeel: de normen voor stikstofdioxide die we al in 2010 opgelegd kregen, en die we in 2015 ten allerlaatste moesten halen, worden in de praktijk op heel veel plekken in ons land nog altijd overschreden.

»Twee jaar na het uitbreken van dieselgate en de grote woorden en beloftes die erop volgden, wilden wij daarom eens uitzoeken of er sindsdien veel is veranderd. Je zou verwachten dat de controles beter en transparanter zijn geworden, maar helaas: het hele test- en goedkeuringssysteem van nieuwe automodellen is nog altijd een zeer schimmige en ondoorzichtige affaire, waarbij er naar hartenlust kan worden gesjoemeld en gesjacherd. Het is nog altijd de auto-industrie die aan de touwtjes trekt.»

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: