Gwendolyn Rutten, Open VLD-voorzitster: 'We leven in een bijna communistisch land'

, door (rl)

594
vrijbeeld

De voorzitster van Open VLD wil eind dit jaar ook burgemeester van Aarschot worden. Ze leidt ons door ‘haar’ stadje in het Hageland, naar een zaak die perfect past bij haar filosofie: Harte Troef, een restaurant dat werkt met mensen met een beperking.

GWENDOLYN RUTTEN «Door de begeleiding die ze krijgen, kunnen ze hun beperking omzetten in een troef. Prachtig, toch? Iedereen heeft een talent, we moeten het alleen helpen ontwikkelen.»

HUMO U wilt ook het talent van langdurig werklozen ontwikkelen door ze gemeenschapsdienst te laten doen, in ruil voor hun uitkering. Critici noemen dat pestgedrag.

RUTTEN «Wie langer dan twee jaar zonder werk zit, belandt vaak in een isolement. Wij willen die mensen daaruit halen door hen twee halve dagen per week bij de samenleving te betrekken. We doen dat al voor mensen die een leefloon ontvangen. Ze krijgen van het OCMW een individueel contract, waarin staat wat er van hen wordt verwacht: Nederlands leren, een opleiding volgen, schuldbemiddeling aanvaarden… Als ze die afspraken niet nakomen, kunnen ze finaal hun uitkering verliezen. Dat is de stok achter de deur. Waarom zouden we dat niet mogen doen voor langdurig werklozen? De oppositie maakt daar een sociaal horrorverhaal van, terwijl je veel mensen een plezier doet door hen weer actiever te betrekken. Volgens links ben je alleen sociaal als je ze een uitkering geeft en ze verder aan hun lot overlaat. Ga in Wallonië maar eens kijken hoe verwoestend dat is.»

HUMO Vreest u niet voor het cliché van de stratenveger die wordt ontslagen en daarna datzelfde werk gratis moet doen om zijn uitkering te behouden?

RUTTEN «Nee, want hij kan kiezen uit een hele waaier aan activiteiten: boodschappen doen voor ouderen, het gras afrijden voor hulpbehoevenden… Maar belangrijker: iemand die zijn job verliest, mogen we geen twee jaar zonder werk laten zitten. We creëren jobs, er ís werk, ook voor laaggeschoolden.»

HUMO De les uit het buitenland is dat gemeenschapsdienst weinig mensen weer naar een echte job leidt.

RUTTEN «Het hoofddoel is mensen uit hun isolement halen. Hen activeren had al vóór die twee jaar moeten gebeuren. Ons activeringsbeleid faalt. Als je iedereen die werkloos wordt, goed begeleidt en herschoolt, zíjn er geen langdurig werklozen. Dat moet beter. Ik werd uitgelachen toen ik zei dat mensen beter zouden solliciteren met behulp van een filmpje. Maar het gebeurt nu, en het werkt. Een papier met een vreemde naam of een oudere leeftijd erop kun je als werkgever onderaan in de stapel schuiven. Maar in een sollicitatiefilmpje zie je meteen dat de kandidaat perfect Nederlands spreekt en bruist van het enthousiasme. Zo kun je vooroordelen overstijgen. Soms maken kleine veranderingen een wereld van verschil.»

HUMO U wilt ook meer huisvrouwen aan de slag krijgen door hun fiscale voordeel te schrappen. Bent u geschrokken van de furieuze reacties op dat voorstel?

RUTTEN «Heel erg, zelfs. Mijn eigen mama is huisvrouw. Ze was eerst kinesiste, maar ze is met haar praktijk gestopt om voor haar drie kinderen te zorgen. Ik kijk helemaal niet neer op huisvrouwen. Iedereen heeft het recht om die keuze te maken.»

HUMO Maar u wilt dat wel afstraffen door hun fiscale voordeel af te pakken, wat goed zou zijn voor een besparing van 1 miljard euro.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: