Niet meer zo jonge leeuw: Esteban Volkov, de kleinzoon van Leon Trotski

, door (era)

8
vrijbeeld

'Mijn grootvader vergeleek de revolutie met het drinken van een tequila: eerst ben je blij en wil je nog een glaasje, maar 's anderendaags volgt de kater'

Vladimir Lenin zag Leon Trotski, de opperbevelhebber van het Rode Leger, als zijn opvolger. Maar na Lenins dood in 1924 barstte in het Kremlin een bloedige machtsstrijd los, waarbij Stalin omzeggens al zijn vroegere medestanders liet vermoorden of verbannen. In 1929 moest Trotski het land verlaten. Via Turkije, Frankrijk en Noorwegen belandde hij met zijn tweede vrouw Natalia Sedova in 1937 in Mexico, waar hij politiek asiel kreeg. In 1939 kwamen zijn secretaresse en zijn 13-jarige kleinzoon Vsevolod, later Esteban genoemd, hem achterna. Op dat moment was de halve familie van Trotski al om het leven gebracht door handlangers van Stalin.

We spreken Esteban Volkov in het huis waar Leon Trotski is vermoord en dat sinds 1990 is ingericht als een museum. In een klein kantoor vertelt hij me over de pijn en het verdriet dat Stalin hem en zijn familie heeft aangedaan, maar ook over zijn grote bewondering voor het werk van zijn grootvader.

HUMO U bent de allerlaatste rechtstreekse bloedverwant van Leon Trotski die hem in levenden lijve heeft gekend. Voelt u zich vereerd om zijn kleinkind te zijn?

ESTEBAN VOLKOV «Ik heb geen gemakkelijk leven gekend. Stalin heeft onze familie kapotgemaakt. Iedereen werd vervolgd en geliquideerd. Ik heb veel geluk dat ik nog leef. Doordat ik de kleinzoon van Leon Trotski ben, heb ik in mijn kindertijd vreselijke dingen meegemaakt, maar ik heb altijd veel van mijn grootvader gehouden.»

HUMO Waar bent u geboren?

Volkov «Ik ben in 1926 in Jalta geboren. Toen behoorde die badplaats, die nu in Oekraïne ligt, tot de Sovjet-Unie. Mijn moeder Zinaida, Trotski’s dochter uit zijn eerste huwelijk, kwam daar uitrusten omdat ze ziek was. Na mijn geboorte zijn we teruggekeerd naar Moskou. Zij heeft toen een tijdje voor haar zus Nina gezorgd, die tuberculose had en daar in 1928 ook aan is gestorven.»

'Esteban Volkov: 'Stalin heeft onze familie kapotgemaakt.''

HUMO U hebt ook een tijdje in Turkije gewoond?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: