Dossier kinderen en milieuvervuiling: 'We zijn onze jeugd collectief aan het vergiftigen'

, door (mvs)

153

Greenpeace: ‘Onze politici tonen geen ambitie’

Greenpeace roept al jaren dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen te wensen overlaat en een negatieve impact heeft op onze gezondheid. De milieuorganisatie wil de Vlaamse regering zelfs via de rechtbank dwingen om in sneltempo maatregelen te nemen. Dat het nodig is, bleek uit hun onderzoek ‘Mijn lucht, mijn school’, waarbij rond scholen in heel Vlaanderen de luchtvervuiling in kaart werd gebracht.

Joeri Thijs (expert luchtkwaliteit bij Greenpeace) «De concentratie aan stikstofoxide werd telkens op drie plekken gemeten: aan de schoolpoort, op de speelplaats en in een klas. In bijna twee op de drie scholen bleek de luchtkwaliteit zorgwekkend slecht.

»Ons onderzoek was speciaal op kinderen gericht, omdat uit alle gezondheidsstudies blijkt dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging. De resultaten zijn dus alarmerend.»

HUMO Leverde jullie onderzoek nieuwe inzichten op?

Thijs «Het verschil tussen de stad en het platteland is niet zo zwart-wit als velen denken. De soort straat waarin een school ligt, bleek vooral van groot belang. Scholen die buiten de stad liggen, maar in een nauwe straat met veel hoge huizen, kampen gemiddeld met iets meer luchtvervuiling dan stadsscholen die in een brede, open straat liggen. Dat komt omdat de verontreinigde lucht in een nauwe straat niet goed weg kan.»

HUMO Wat betekenen de resultaten voor de gezondheid van schoolgaande kinderen?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: