Repatriëren of vergeten: hoe gevaarlijk zijn de kinderen van IS?

, door (tvs)

82

'Haat is hun met de paplepel ingegeven. Ze zullen zich later wreken'

Lees ook: Maya Bolder, oma van vier IS-kinderen »

De weduwen zijn Tatiana Wielandt (25) uit Merksem en haar schoonzus Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout. Wielandt is een Vlaamse die zich op jonge leeftijd tot de islam heeft bekeerd. Ze is getrouwd met Nourredine Abouallal, de broer van Bouchra en woordvoerder van de inmiddels ontbonden jihadbeweging Sharia4Belgium. Bouchra Abouallal was getrouwd met Sharia4Belgium-kopstuk Saïd El Morabit.

Eind december 2012 vertrokken de ouders met hun pasgeboren kinderen vanuit Antwerpen naar Syrië. Daar vestigden ze zich in het gebied dat IS later tot kalifaat zou uitroepen. Ze waren er nagenoeg de eerste Belgen. Nourredine Abouallal, beter bekend onder zijn strijdersnaam Abu Mujahid, sloot zich aan bij Al Nusra, de Syrische afdeling van Al Qaeda. Na amper een half jaar werd hij in de buurt van Aleppo doodgeschoten.

Enkele maanden later slaagden de hoogzwangere vrouwen en hun kinderen er met de hulp van de Belgische politie in om naar België terug te keren. Hier werden ze ondervraagd en vrijgelaten. Jihadexpert Montasser AlDe’emeh heeft hen meerdere keren gesproken.

Montasser AlDe’emeh «Tatiana en Bouchra hebben jarenlang actief het radicaal-jihadistische gedachtegoed van IS verspreid. Bouchra kwam begin 2014 terug naar België met een verbrijzelde schouder, een verwonding die ze heeft opgelopen in een bombardement. Hoewel ze altijd opschepten dat de medische voorzieningen in het zogenaamde kalifaat perfect waren, zijn ze naar ons land teruggekeerd om zich te laten behandelen en om te bevallen. Ze werden opgevangen door de sociale diensten, kregen begeleiding en hulp om hun leven terug op de rails te krijgen. In ruil beloofden ze om definitief te breken met het radicale gedachtegoed.»

Maar korte tijd later vluchtten de twee opnieuw naar Syrië, met intussen vier kinderen. De namen van Tatiana’s kinderen laten niets aan duidelijkheid te wensen over: Mujahid en Shahid, Arabisch voor ‘strijder’ en ‘martelaar’. Bouchra was inmiddels ook weduwe geworden. Haar echtgenoot Saïd El Morabit, beter bekend als Abu Muthanna, sneuvelde in maart 2014 in het noordoosten van Syrië. Bouchra vernam zijn dood toen ze de foto van zijn lijk op de Facebookpagina van Hicham Chaib zag. Chaib (foto boven) is de Belgische terrorist van Marokkaanse oorsprong die in een videoboodschap de aanslagen in Parijs en Brussel heeft opgeëist. Op het einde van het filmpje schoot hij een krijgsgevangene in oranje gevangenisplunje door het hoofd. Ook Chaibs echtgenote Kaoutar Bioui is actief voor IS. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde haar in maart bij verstek tot vijf jaar cel voor deelname aan terroristische activiteiten, samen met Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal. Bioui was de voorbije jaren actief op sociale media, waar ze herhaaldelijk andere vrouwen opriep om naar het kalifaat af te reizen. Op Facebook toonde ze een cadeautje van haar man: een bomgordel. Begin dit jaar lekte een verhoor van een Antwerpse Syriëstrijder uit. Hij beweerde dat IS vrouwen leerde met explosieven om te gaan, om hen vervolgens naar Europa te sturen en aanslagen te plegen. Eén van de vrouwen die hij bij naam noemde, is Kaoutar Bioui.

AlDe’emeh «De tweede reis van Tatiana en Bouchra naar Syrië werd met zekerheid georganiseerd door de entourage van Hicham Chaib.»

Volgens de informatie die Humo in handen kreeg, hertrouwden de twee vrouwen in Syrië vermoedelijk nog ‘drie à vier keer’. Ze kregen in 2016 bovendien elk nog een kind van inmiddels gesneuvelde Nederlandse strijders: Tatiana Wielandt van Abdulrahman Al Shamri, en Bouchra Abouallal van Abu Mahmud al Trinidadi. Over hen is verder niets bekend. Tot in 2017 zou Bouchra wel nog als ronselaarster actief geweest zijn om Belgische meisjes te overtuigen naar Syrië te trekken.

Alde’emeh «Ik heb nog verschillende keren met Bouchra gesproken tijdens haar tweede verblijf in Syrië. Uit niets bleek dat ze haar radicale gedachtegoed had afgezworen.»

HUMO Genoten ze als weduwen van gesneuvelde IS-strijders een hoger aanzien in Syrië?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: