Alle macht aan de jacht: 'Niet te tellen hoeveel scholen ingekleurd zijn als jachtgebied'

, door (jh)

3
jacht 1200

Vogelbescherming Vlaanderen startte een campagne waarbij burgers en besturen hun gronden konden laten ‘uitkleuren’. Die campagne kreeg een opstoot nadat alle jachtgebieden toegankelijk werden op het Geoloket (www.geopunt.be). Resultaat: 18.500 hectare is niet langer jachtgebied.

Nicolas Brackx (beleidsmedewerker Vogelbescherming Vlaanderen) «Vooral Oost-Vlaanderen valt op: 30 procent van de uitkleuringen gebeurde daar.»

HUMO 3.500 Vlamingen maakten via jullie een dossier aan. Dat ging vooral om tuinen van huizen en villa’s.

Brackx «Die dossiers maken maar 851 hectare uit van die 18.500. Er zijn nog 600 dossiers in behandeling. Het grootste deel van de uitkleuringen komt van gemeentebesturen. Vier gemeenten hebben stappen ondernomen: Kortrijk, Koksijde, Lochristi en Beveren. Ook groepen jagers hebben gronden weer laten uitkleuren. Zij zijn afgeschrikt door de rechtszaak waarin een jager uit Merelbeke veroordeeld werd voor schriftvervalsing. Dat heeft jagersverenigingen ertoe aangezet om correcter te werk te gaan.»

HUMO Vier gemeentebesturen, dat is weinig.

Brackx «Zeker als je weet hoeveel scholen en sportterreinen als jachtgebied staan ingekleurd, echt niet te tellen. De gemeentepolitiek speelt daar. Jagers vind je vaak onder de invloedrijke inwoners van een gemeente, en bijna altijd hebben ze connecties met de burgemeester of schepenen. Zeker als de CD&V in het bestuur zit, die partij is jagers traditioneel genegen.»

HUMO 18.500 hectare lijkt veel, maar het is amper 2 procent van het totale Vlaamse jachtgebied.

Brackx «Klopt, maar onze campagne heeft wel het brede publiek wakker gemaakt en het maatschappelijke draagvlak voor de jacht verkleind. Jammer dat het zo’n omslachtige procedure is: je moet eigendomspapieren zoeken, scannen en naar ons opsturen, dat houdt veel burgers tegen.»

HUMO Is er ook nieuw jachtgebied bijgekomen?

Brackx «Ja, jagers hebben 7.486 hectare als nieuw gebied ingekleurd. Zogezegd met toestemming van de eigenaars, maar daar geloof ik niks van. Via parlementaire vragen gaan we die dossiers controleren.»

HUMO Je zou van jagersverenigingen kunnen eisen dat ze bewijzen dat ze voor elk jachtgebied de toestemming hebben van de eigenaar.

Brackx «Groen heeft een ontwerp gemaakt om het jachtdecreet in die zin te wijzigen. Dat zou de helft van de Vlaamse jachtgebieden doen verdwijnen. Maar voorlopig is daar geen meerderheid voor in het Vlaams Parlement.»

Humo 4060/25 van 26 juni 2018

Dit artikel verscheen in:

HUMO van dinsdag 26 juni 2018

Lees alle reportages

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: