Onmin in het nieuw samengestelde gezin: 'Je komt als stiefouder altijd op de tweede plaats, je bent vervangbaar'

, door (tr) en (jm) en (hvt)

171

'Ik heb moeten leren om als stiefvader de kamer te verlaten als moeder en dochter in een pittige discussie verwikkeld waren'

Siska Schoeters ‘Geen love and Peace’

Siska Schoeters (36) ruilt na vijftien jaar Studio Brussel voor Radio 2, de zender voor de hele familie. Dat treft, want Siska is niet alleen de mama van Minnie en Lucien, de kinderen die ze heeft met Tomas De Soete. Ze is ook de stiefmoeder van Leon en Martha, de kinderen uit zijn vorige huwelijk.

HUMO Hoe noem je jezelf het liefst? Plusmama, meemoeder of toch gewoon stiefmoeder?

Siska Schoeters «Aan de vriendjes van Martha en Leon stel ik mezelf altijd voor als hun stiefmoeder. ‘Meemoeder’ heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. En ik snap wel dat benamingen als ‘plusmama’ bedoeld zijn om één en ander wat te verzachten, maar dat maakt het niet meteen makkelijker. Stiefmoeders dragen nog altijd een stigma. Je hebt ook geen sprookjes met kinderen zonder dat er ook een boze stiefmoeder in voorkomt, hè? Of denk maar aan uitdrukkingen als ‘iemand stiefmoederlijk behandelen’. Onlangs nog werd ik superkwaad van een titel boven een artikel in De Morgen, dat het cliché van ‘de kille stiefmoeder’ herkauwde. Als ik zoiets lees, moet ik me inhouden of ik steek een tirade af op Twitter of Facebook.»

HUMO Hebben stiefmoeders het moeilijker dan stiefvaders?

Schoeters «Naar mijn ervaring wel. Een vrouw wordt op dat vlak veel meer in de gaten gehouden dan een man. Toen ik net samen was met Tomas, voelde ik hoe er vanuit alle hoeken naar mij werd gekeken: ‘En nu gaan we eens zien hoe ze met die kinderen omgaat.’

»Bij veel mensen leeft nog altijd het idee dat alleen een biologische moeder een goede moeder kan zijn, alsof een stiefmoeder niet in staat zou zijn om kinderen graag te zien als ze niet haar eigen bloed zijn. Nu, er is wel een verschil: als stiefmoeder kun je niet zeggen dat je je stiefkinderen even graag ziet als je eigen kinderen. Dan lieg je tegen jezelf. En het is ook niet eerlijk tegenover de echte moeder van die kinderen.»

HUMO Was de afbakening van het ouderlijke terrein een heikel punt in jullie nieuw samengestelde gezin?

Schoeters «Nee. Je móét de kinderen wel mee opvoeden, of ze nu van jou zijn of niet. Je kunt je er moeilijk niet mee moeien, hè. Ik gedraag me niet anders tegen mijn stiefkinderen dan tegen mijn eigen kinderen. Bij ons thuis is iedereen gelijk voor de wet, zowel qua regels als qua liefde en aandacht.

»Dat heb ik wel moeten leren. Ik heb als stiefmoeder mijn plaats moeten zoeken. In het begin dacht ik dat ik het wel even zou overnemen van Tomas, dat ik kinderen van nature beter zou aanvoelen of zo. Maar dat was verkeerd: ik weet nu dat ik hem vooral hun vader moet laten zijn. En ik kan in het beste geval een positieve aanvulling zijn in het leven van Leon en Martha, maar hoe graag ik hen ook zie, ik kan hun moeder niet vervangen.»

HUMO Heb je een goed contact met haar? Dat ligt niet voor de hand.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: