Laagdrempelig en halfgaar: de woorden van het jaar!

, door (tr)

29
woorden

'Na die plofkraak kon de varbiter wel een hesjeskorting gebruiken'

Transhalte » Bushalte van De Lijn, vaak gelegen aan een treinstation, die bij nabijheid van transmigranten op raadselachtige wijze van plaats verandert. Een beetje zoals een transmigrant zelf, dus.

Hesjeskorting » Uit Frankrijk overgewaaide korting op luxegoederen die kan oplopen tot 100 procent van de aankoopprijs. Doorgaans ingeroepen door klanten in gele hesjes die tijdens manifestaties tegen stijgende brandstofprijzen aan het shoppen slaan met behulp van een welgemikte kassei door het winkelraam.

Brexit-exit » Brits verschijnsel waarbij er verwoed een uitweg wordt gezocht uit de brexit, die op zijn beurt al een verwoede poging was om een uitweg te vinden uit de Europese Unie. Deskundigen voorspellen dat 2019 ons wellicht de brexit-exit-exit zal brengen.

Marrakesh-coalitie » Schertsende term voor een regering die eender welke partij kan bevatten, zolang de N-VA daar maar geen van is. Deed het in 2018 goed als vervanger van het in onkerkelijke tijden in onbruik rakende ‘Judas’. Voorbeeld: ‘Ik kom één keer vroeger thuis van het werk en ik tref je aan in bed met mijn eigen zus? Jij Marrakesh-coalitie!’

Schand & Vriendloos » Verleden tijd van studentenbeweging ‘Schild & Vrienden’, die in 2018 fel aan populariteit inboette.

Doosjesverzamelaar » Obscure hobby die in het voetlicht werd geworpen toen voetbalmakelaar Mogi Bayat zich outte als beoefenaar. Zijn voorkeur ging vooral uit naar de verpakkingen van dure uurwerken, in die mate zelfs dat hij de veel duurdere inhoud vaak gewoon wegschonk aan kennissen en collega’s in het voetbalmilieu.

Reusroes » Manische zoektocht naar een reus die een heel land in de ban houdt, maar die aan het eind van de dag, en vaak na inmenging van het parket, maar weinig resultaat oplevert.

Varbiter » Scheidsrechter die voor zijn oordeel overmatig leunt op de hulp van de VAR, de Video Assistant Referee, en al doende alle vaart uit het spel haalt door elke 5 minuten naar een herhaling te gaan kijken op een klein schermpje naast het veld.

Plofkraak » Inventieve manier om bankautomaten te beroven door gas te injecteren in de toestellen en het vervolgens tot ontploffing te brengen. Deed het ook al goed in 2017, maar kwam het voorbije jaar pas echt in zwang. ‘Plof, kraak’ was tevens het geluid dat hoorbaar was binnen de federale regering-Michel toen de N-VA tijdens de ministerraad zijn dik pak bezwaren tegen het migratiepact op tafel gooide (zie: ‘Marrakesh-coalitie’).

Novitsjok » Gas van Russische makelij dat, hoewel niet geschikt voor het uitvoeren van plofkraken, in 2018 wel bijzonder effectief bleek in het uitschakelen van lastige ex-spionnen die een staatsgeheimpje te veel in de binnenzak hebben zitten.

Uittredingsvergoeding » Royale som geld die om onduidelijke redenen wordt uitbetaald net op het moment dat een volksvertegenwoordiger stopt met royale sommen geld te verdienen. Let op: hoewel er gelijkenissen zijn, is er een verschil tussen een uittreding en een afgang. Het eerste is namelijk veel beter betaald.

Laagdrempelig » Synoniem voor ‘populistisch, onjuist en platvloers’, dat zich makkelijk laat gebruiken om snel teruggetrokken campagnes over migratiepacten goed te praten.

Bolitiek » Manier om een pas naar buiten getreden transgender op haar gemak te doen voelen op het werk door werkelijk iedereen in het bedrijf ermee op de foto te laten gaan, haar een nieuwsstudio in te duwen voor een interview, en haar voortdurend op de hielen te zitten met een cameraploeg voor een documentaire van Cathérine Moerkerke.

Groene golf » Rimpeling in het oppervlak van het politieke landschap door het groeiende succes van groene partijen bij verkiezingen. Heeft in de realiteit echter meer weg van een kabbeling. Let op: als uw groene Golf ouder is dan tien jaar is er een goede kans dat u bepaalde lage-emissiezones niet meer binnen mag.

Grotvoetbal » Nieuwe sporttak met vooral veel aanhangers in Thailand. Beoefenaars gaan er prat op op die manier hun liefde voor balsporten en spelonken te combineren. Spelletjes kunnen door het enthousiasme van de deelnemers soms meer dan twee weken duren. Niet te verwarren met ‘Kutvoetbal’, dat het dan weer vooral goed doet in Frankrijk.

Zweedse coalitie » Term om een politieke coalitie van liberalen, Vlaams-nationalisten en christendemocraten aan te duiden. In tegenstelling tot wat lang werd aangenomen, is de benaming niet gebaseerd op de kleuren en overtuigingen van de deelnemende partijen, maar op de neiging om, zoals de meubels van een niet nader genoemde meubelketen, uiteen te vallen.

Mawdagent » Wetsdienaar die eerst schiet en dan pas vragen stelt, vaak tot grote spijt achteraf.

Halfvolt » Nieuwe, Belgische eenheid van elektrische spanning, noodgedwongen in het leven geroepen onder dreiging van een stroomtekort. Zie ook: ‘amper’, de nieuwe eenheid voor stroomsterkte die deze winter de ampère vervangt.

Vertenten-overwinning » Moderne variant op de klassieke pyrrusoverwinning. Een zege die bij nader inzien, en na zorgvuldig herbekijken van de wedstrijdbeelden, dan toch geen overwinning blijkt te zijn.

Edenaar » Allusie op ‘redenaar’. Een volksheld die weliswaar goed kan voetballen, maar die – wanneer hij tijdens blije intredes te Brussel een microfoon in de handen geduwd krijgt – ondanks zijn hoge volume en wild enthousiasme maar weinig zinnigs weet uit te brallen.

Maanmoeheid » Medische aandoening die veel weg heeft van een burn-out, en die optreedt wanneer Frank Deboosere voor de zoveelste keer zijn kijkers oproept om hun nachtrust op te offeren om in pyjama naar een volgens hem indrukwekkende maansverduistering te gaan kijken. De maansverduistering in kwestie wordt doorgaans aan het oog onttrokken door een stel stapelwolken. Een hardnekkig slaapgebrek en lichte onderkoeling zijn de vaakst voorkomende symptomen.

Journalistiek stuk » Letterlijk een stuk van een journalist, meestal te vinden in Saudi-Arabië.

Minderheidsregering » Regering die geen meerderheid heeft in het parlement, en dus eigenlijk geen regering is.

Hervonden herinnering » Een herinnering die jarenlang overwintert in een donkere krocht van het verstand en die na een lange tijd weer opduikt. Het bestaan ervan wordt door bepaalde critici in twijfel getrokken, vooral wanneer ze gebruikt wordt als basis van een getuigenis over seksueel misbruik.

Merkxit » Term waarmee het afscheid van Angela Merkel wordt aangeduid, die als Duits bondskanselier jarenlang een toonaangevende rol speelde in de wereldpolitiek.

Cremback » Tegenovergestelde van een Merkxit, waarbij een al bij al onbelangrijk en niet bepaald charismatisch figuur te elfder ure een terugkeer maakt op het politieke toneel. In de praktijk kan een Cremback ook een poging zijn om een dra te innen uittredingsvergoeding (zie boven) alsnog te rechtvaardigen.

Humo 4085/51 18 december 2018

Dit artikel verscheen in:

HUMO van dinsdag 18 december 2018

Lees alle reportages

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: