Het rapport van de milieuministers: 'De rollen zijn omgekeerd: 15-jarigen hebben het beter begrepen dan onze politici'

, door (tp)

186

'Politici hoeven niet bang meer te zijn van de bevolking. Integendeel. 70.000 mensen zijn op straat gekomen om te zeggen: 'Doe maar!''

Vlaanderen: ‘Haar beslissingen druisen in tegen alle logica’

In de Vlaamse regering heeft minister van Landbouw, Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) tien jaar de tijd gehad om werk te maken van een solide klimaatbeleid. De belangrijkste doelstelling die Europa haar oplegde: een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 15,7 procent.

MATHIAS BIENSTMAN «Schauvliege heeft amper resultaten geboekt. Wij luiden al sinds 2007 de alarmbel, maar ze blaast nog altijd warm en koud tegelijk. Enerzijds: ‘We moeten meer doen!’ Anderzijds: ‘Zo makkelijk is dat allemaal niet.’ Ik heb de indruk dat ze het zelf niet meer weet, terwijl wij wel perfect weten hoe we het moeten aanpakken.»

WIM THIERY «Die 15,7 procent is afgeleid van de Europese doelstellingen: een daling van 20 procent tegen 2020, waarbij de inspanningen verdeeld zijn over alle lidstaten. In België hebben we zoveel tijd verloren met onderhandelen over welke deelstaat wat moet doen, dat er nu geen tijd meer is om het beleid ook effectief uit te voeren. We zullen de doelstellingen op het vlak van uitstoot en hernieuwbare energie dan ook níét halen.»

BIENSTMAN «We zullen in 2020 uitkomen op een daling van 5 tot 10 procent. Joke Schauvliege is dus gebuisd, ze heeft niet gedaan wat nodig was. Het tempo ligt vier of vijf keer te laag. Dat zal ons duur te staan komen. Vlaanderen neemt deel aan een marathon en heeft de eerste 21 kilometer wandelend afgelegd. Zelfs als je daarna een sprint trekt, is het heel moeilijk om de anderen nog bij te benen.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: