Jan Blommaert: 'Filip Dewinter is de koning van de framing'

, door (rl)

113
framing 1200
© BelgaImage

JAN BLOMMAERT «De titel is een omdraaiing van het oude succesrecept van het Vlaams Blok: ‘Wij zeggen wat u denkt’. Plots moesten leiders niet meer vooroplopen, maar luisteren naar wat de mensen zeiden. In realiteit gebeurde het omgekeerde: via framing schetsten Filip Dewinter en co. hun visie op de realiteit, die door de mensen werd herhaald. Andere partijen gebruiken dat recept nu ook. En door de opkomst van sociale media valt dat nog meer op. Men kwaakt elkaar na, omdat partijen erin slagen om hun frames in de hoofden van de mensen te planten.»

HUMO Geeft u eens een voorbeeld van zo’n frame.

BLOMMAERT «In de discussie over het migratiepact had Bart De Wever het voortdurend over het Marrakechpact en de Marrakechcoalitie, omdat dat connotaties oproept aan Marokkanen, moslims en ongebreidelde migratie. Zo probeerde hij de mensen te beïnvloeden.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: