Mark Elchardus, Flo Windey, Stijn Baert en Luckas Vander Taelen verklappen voor wie ze kiezen: 'Vrouwelijke premier'

, door (rl)

46
aa

Meer stemadvies »

Mark Elchardus: ‘Migratie is hét thema’

MARK ELCHARDUS (socioloog VUB) «Ik stem voor de SP.A. Niet alleen voor het programma, maar ook voor de traditie en de waarden waarvoor die partij staat. Ik heb een blanco stem overwogen, maar daar zou ik me niet goed bij voelen. Dat is een verloren stem.»

HUMO U bent als huisideoloog dus kritisch voor de SP.A?

ELCHARDUS «Ja. Op het vlak van migratie, identiteit en klimaat sta ik dichter bij de standpunten van de N-VA. Alleen knap ik helemaal af op de neoliberale toetsen in hun programma. Zo komen hun plannen voor nieuwe belastingverlagingen vooral de 20 procent hoogste inkomens ten goede. Waarom is dat nodig? De N-VA gelooft nog altijd in het doorsijpeleffect (een theorie die zegt dat de welvaart van de toplaag doorsijpelt naar de onderste lagen, red.), maar die werd al door talloze economen weerlegd, omdat het de economie beschadigt, de staatsschuld doet oplopen en de ongelijkheid vergroot.

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: